Kehitysyhteistyön tulokset

Fidan kehitysyhteistyön tavoitteena on vahvistaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa vähiten kehittyneissä maissa.

Kehitysyhteistyömme perustuu ihmisoikeusperustaiseen toimintatapaan, ja edistämme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia.

Yhteistyö ja kumppanuudet avain kestävään kehitykseen

Fidan toiminnan vahvuutena ovat pitkäaikaiset kumppanuudet paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kumppaneiden ansiosta Fida pääsee työskentelemään myös alueilla, joihin muiden toimijoiden voi olla hankalaa päästä.

Tukea lasten koulunkäyntiin ja kuukautis- ja seksuaaliterveyteen

Fidan kehitysyhteistyö vaikutti positiivisesti noin 10 miljoonan ihmisen elämään vuosina 2018–2021.

  • Ohjelmamme tuella perustettiin lähes tuhat pienyritystä yhteistyömaissa
  • Yli 93 000 henkilöä sai terveyskasvatusta ja tietoa kuukautisista sekä tyttöjen ympärileikkauksen vaaroista
  • 57 400 haavoittuvassa asemassa olevaa henkilöä sai psykososiaalista tukea

Koronapandemia vaikutti työhömme, ja sen lisäksi haasteita aiheuttivat poliittiset myllerrykset. Niistä huolimatta työssä saavutettiin merkittäviä kehitysvaikutuksia: lasten koulunkäyntimahdollisuudet paranivat, kotitalouksien toimeentulo kasvoi ja kumppanijärjestöjen kyky vaikuttaa yhteisöjensä kehityshaasteisiin vahvistui.

Lue lisää kehitysyhteistyömme tuloksista: