Kehitysyhteistyö Bhutanissa

 

Fidan koulutuksen jälkeen oman yrityksensä perustaneet naiset ompelemassa.

Bhutan on pieni sisämaavaltio Keski Aasiassa ja sen rajanaapureina on maailman väkirikkaimmat valtiot Kiina ja Intia. Bhutanissa asukkaita on 763 092. Fida on tehnyt kehitysyhteistyötä Bhutanissa vuodesta 2011 lähtien ja on edelleen maan ainoa suomalainen kansalaisjärjestö.

Bhutan kuuluu maailman köyhimpien maiden joukkoon ja sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu maassa. Näiden teemojen parissa Fidan maaohjelma tekee työtä. Fidan koulutusten kohderyhmänä ovat lesket, koulupudokkaat, yksinhuoltajat, perheväkivallan uhrit sekä vammaiset henkilöt.

Kumppanina kuningataräidin järjestö

Bhutanissa Fidan kumppanina toimii paikallinen kansalaisjärjestö RENEW, joka on kuningataräidin Sangay Choden Wangchuck:n perustama järjestö. Järjestö on keskittynyt ennaltaehkäisemään sekä auttamaan sukupuoleen kohdistuvan väkivallan uhreja. Fidan maaohjelma tukee RENEW:n kokonaisvaltaista työtä parantaen muun muass väkivallan uhrien taloudellista asemaa ja auttaen heitä tekemään päätöksiä itsenäisesti. Bhutanissa kuninkaalliset ovat suuresti arvostettuja ja tästä syystä kumppani RENEW sekä Fidan järjestämät ja koordinoimat koulutukset ovat tunnettuja ympäri maata.

Ammatillista koulutusta heikoimmassa asemassa eläville

Fidan maaohjelma edistää heikoimmassa asemassa olevien naisten ja lasten oikeutta turvalliseen elämään. Merkittävänä osana tässä on Fidan ja sen kumppanien järjestämät ammatilliset koulutukset, jotka tähtäävät köyhyyden poistamiseen ja elintason parantumiseen.

Ammatillisen koulutusten myötä perheväkivallan riski tutkitusti pienenee. Naiset käyttävät uudesta ammatista saadut varat perheen hyvinvointiin kuten monipuolisempaan ruokaan ja lapset pääsevät paremmin kouluun uusien tulojen myötä.

Ammatilliset koulutukset räätälöidään yhdessä kaupungin päättäjien ja heidän neuvonantajiensa kanssa, heillä on paras tuntemus alueensa asioista. Kun kuntapäättäjät ovat jo alusta asti mukana koulutuksessa, sitoutuvat he hankkeisiin ja järjestävät muun muassa koulutustilat ilmaiseksi käyttöön. Kuntapäättäjät myös auttavat kuntansa naisia työllistymään koulutusten jälkeen ja monissa paikoissa he ovat antaneet veloituksetta kauppapaikan naisille käyttöön.

Sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen koulutuksien avulla

Perhe- ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta on yleistä Bhutanissa ja sitä pidetään usein normaalina avioelämään kuuluvana tapana. Yhdessä kumppaninsa kanssa Fida järjestää koulutuksia, joissa yhteisöt saavat tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä lasten oikeuksista. Koulutusten ansiosta bhutanilaiset tunnistavat mitä väkivalta on, mistä he voivat saada apua ja kenelle väkivaltatilanteista tulee raportoida.