Kehitysyhteistyö Keniassa

Iloisia lapsia vihreäruudullisissa koulupuvuissa istumassa maassa. Kaksi lapsista vilkuttaa.

Vaikka Kenia on yksi nopeimmin kehittyvistä valtioista itäisessä Afrikassa, elää kolmasosa maan väestöstä edelleen köyhyydessä. Keskeisiä haasteita ovat heikot koulutusmahdollisuudet, sukupuolittunut väkivalta, heikko sanitaatio- ja hygieniataso sekä ruokaturvan puuttuminen.

Koronapandemian myötä moni kenialainen menetti toimeentulonsa, ja erityisesti nuorisotyöttömyys on merkittävä ongelma. Myös lasten oikeudet jäävät maassa laajalti toteutumatta.

Tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Fidan maaohjelma edistää lasten ja nuorten oikeutta koulunkäyntiin ja turvalliseen elämään. Tuemme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, kuten orpoja, kadulla eläviä lapsia, vammaisia lapsia, teiniäitejä sekä syrjäytyneitä nuoria.

Fidan kumppanina toimii paikallinen helluntaikirkko Full Gospel Churches of Kenya. Työtä toteutetaan viidellä alueella: Kakamega, Loita, Marsabit, Pwani ja Nairobi.

Täydennyskoulutusta opettajille, ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta nuorille

Opettajat saavat koulutusta lasten oikeuksista ja osallistavasta opetuksesta. Vammaisten lasten koulunkäyntiä helpotetaan muuttamalla kouluja esteettömiksi. Lapsille järjestetään kerhotoimintaa, jossa he oppivat oikeuksistaan. Nuoret oppivat ammatti- ja yrittäjyyskoulutuksessa taitoja, jotka lisäävät heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Lisäksi järjestetään aikuisten lukutaito-ohjelmia.

Yhteisöt saavat tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, jotta teini-ikäisten raskaudet ja sukupuoleen perustuva väkivalta vähenevät. Perheiden elinkeinomahdollisuuksia sekä ruoan ja puhtaan veden saatavuutta edistetään . Paikallinen kumppani saa koulutusta niin taloushallinnon kuin vaikuttamistyön saralla, jotta se kykenee toimimaan itsenäisenä lasten oikeuksien puolustajana.