Kehitysyhteistyö Myanmarissa

Myanmarilaisia lapsia pöydän ääressä kerääntyneenä tabletin ympärille.

Myanmar on pinta-alaltaan Kaakkois-Aasian toiseksi suurin valtio, mutta yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut viime vuosina, ja Myanmar tarvitsee tukea erityisesti tasa-arvon, koulutuksen ja elintason vahvistamiseen.

Maan yhteiskunnallinen tilanne on korostanut kansalaisjärjestöjen, kuten Fidan merkitystä entisestään, kun perheet ovat menettäneet toimeentulonsa ja monet lapset ovat joutuneet jättämään koulun kesken.

Tukea yhdenvertaisen ja laadukkaan koulutuksen toteutumiseen

Lapset ja nuoret ovat erityisen herkässä asemassa koronapandemian ja jopa 18 kuukautta kestäneiden koulusulkujen jäljiltä. Fidan maaohjelma edistää kaikkein köyhimpien ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeutta koulunkäyntiin. Lisäksi tuetaan naisten ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Fidan kumppaneina toimivat Assemblies of God Myanmar-kirkkokunta, joka koostuu yli 1 000 paikallisesta seurakunnasta, sekä Myanmar Evangelical Christian Alliance (MECA). Työtä toteutetaan Yangonin, Kachinin, ja Rakhinen alueilla.

Uusia oppimiskeskuksia, vähemmistöt mukaan rauhanrakennustyöhön

Fida kumppaneineen on perustanut Myanmariin 11 oppimiskeskusta. Tulevina vuosina oppimiskeskuksia perustetaan uusille alueille ja nykyisten esteettömyyttä parannetaan, jotta myös vammaiset lapset saavat tukea koulunkäyntiinsä. Aurinkoenergialla toimivat oppimiskeskukset tukevat lapsia erityisesti yhteisöissä, joissa vain pieni osa lapsista pääsee kouluun tai joissa koulun keskeyttäminen on yleistä.

Digitaaliset työkalut ovat tärkeä osa oppimiskeskusten toimintaa, ja jo toimiviksi havaittuja lasten tablettikouluja laajennetaan myös uusiin oppimiskeskuksiin.

Perheet saavat tukea ja koulutusta työllistymiseen. Lisäksi yhteisöille järjestetään työpajoja lasten oikeuksista. Naisten ja nuorten osallistumista rauhanrakennustyöhön tuetaan ja eri uskontojen välistä vuoropuhelua edistetään. Lisäksi Fida tukee paikallisten kumppaneiden hallinnollista työtä sekä vaikuttamistyötä, jotta ne pystyvät toimimaan yhteisöissä lasten oikeuksien puolustajina.