Kehitysyhteistyö Burundissa

Poika seisomassa koulun pihalla olevan suuren kyltin edessä.

Burundi on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Yli puolet maan väestöstä elää köyhyydessä, ja erityisesti vähemmistöt ja alkuperäiskansat, kuten batwat, ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa.

Koulutukseen pääsy on yksi merkittävistä yhteiskunnallisista haasteista, ja yli puolet lapsista ei suorita peruskoulua loppuun. Tähän ovat syinä muun muassa perheiden köyhyys, heikkotasoinen opetus ja teiniraskaudet. Tilanne on erityisen hankala vammaisille lapsille, esikouluikäisille ja koulupudokkaille. Burundin koulujärjestelmään ei nimittäin kuulu esiopetusta, ja vammaiset lapset eivät pääse kouluun, koska koulut eivät ole esteettömiä ja koulumatkat ovat usein todella pitkiä.

Ammattikoulutusta koulupudokkaille, täydennyskoulutusta opettajille

Fidan maaohjelma edistää burundilaisten lasten ja nuorten oikeutta saada laadukasta koulutusta. Tavoitteena on, että vanhemmilla on riittävät resurssit tukea lastensa koulutusta, ja perheet sekä nuoret kykenevät työllistämään itsensä saatuaan yrittäjyyskoulutusta. Fidan kumppanina toimii paikallinen helluntaikirkko CEPBU. Työtä toteutetaan Bubanzan, Cibitoken and Ngozin provinsseissa.

Fida kumppaneineen tukee opettajien ammatillista kehitystä järjestämällä koulutusta  varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Lapset tutustuvat oikeuksiinsa lasten parlamenteissa. Nuorten koulupudokkaiden tilannetta pyritään parantamaan tarjoamalla ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta.

Kestävän kehityksen toimia sekä koulutusta seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista

Paikalliset yhteisöt saavat koulutusta maatalousliiketoiminnasta, jotta maanviljelijät pystyvät tuottamaan riittävästi ruokaa perheilleen sekä parantamaan toimeentuloaan. Lisäksi ihmisille tarjotaan psykososiaalista tukea sekä koulutusta lisääntymis- ja seksuaaliterveysoikeuksista.

Yhteisöjen rauhaa ja yhteenkuuluvuutta edistetään rauhanrakennustyöllä. Paikallinen kumppani saa koulutusta tehokkaasta varojenkäytöstä, vaikuttamistyöstä ja kestävän kehityksen toimista.