Rahankeräyslupa

Luvan numero ja päivämäärä: RA/2021/1532, 1.1.2022

Luvan saaja: Fida International Ry

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus

Yhdistys tekee työtä ihmisarvon puolesta yhdessä eri maiden paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Työn keskiössä ovat lapset ja nuoret sekä haavoittuvassa asemassa elävät ihmiset. Kerätyt varat käytetään humanitaariseen avustustoimintaan ja katastrofiapuun, kehitysyhteistyöhön, lähetystyöhön sekä niihin liittyvään koulutus-, tiedotus- ja vaikuttamistoimintaan.

Varoja käytetään ulkoministeriön rahoittamien humanitaaristen hankkeiden yhteydessä samoissa operaatiossa ja omarahoitteisissa humanitaarisen avun operaatioissa. Varoja käytetään myös ulkoministeriön rahoittamiin kehitysyhteistyöohjelman hankkeisiin sekä kehitysyhteistyöhankkeisiin, jotka toimivat vastaavin periaattein. Lisäksi keräysvaroja käytetään lähetystyöhön ulkomaankohteissa. Varoilla katetaan lähetystyön osalta esimerkiksi paikallisten seurakuntien ja kirkkojen työntekijäkuluja, kirkkorakennusten kunnostamiseen tai rakentamiseen liittyviä kuluja, oppikirjakuluja tai muita vastaavia materiaalin tuottamisesta ja hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Työ sisältää myös seurakunnissa tehtävää koulutus- ja opetustoimintaa. Kotimaassa varoilla katetaan lähetystyön osalta tukitoimintoja, kuten ohjelmien suunnitteluun ja koordinointiin, arviointiin tai raportointiin liittyviä kuluja. Keräysvaroja käytetään myös koulutus-, tiedotus- ja vaikuttamistoimintaan kattamalla esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Varoja käytetään lisäksi Suomessa ulkomaantyön ohjelmien toteuttamista tukeviin toimintoihin, kuten hanketoiminnan suunnittelun ja koordinoinnin, raportoinnin ja monitoroinnin kuluihin.