Kehitysyhteistyö Tansaniassa

Kaksi tyttöä seisoo seinän edessä koulupuvuissa. Molemmilla tytöillä on kädessään kuukuppi.

Tansanian talous on kasvanut viime vuosina vakaasti, mutta yli neljäsosa väestöstä elää edelleen köyhyydessä, eikä nopea väestönkasvu helpota tilannetta. Yhteiskunta tarvitsee tukea koulutuksen ja ihmisoikeuksien saralla; erityisesti lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden oikeudet jäävät toteutumatta.

Myös työttömyys, puutteet ruokaturvassa sekä sukupuolten välinen epätasa-arvo, lapsiavioliitot ja kotiväkivalta näkyvät yhteiskunnassa haasteina.

Tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Fidan maaohjelma edistää lasten ja nuorten oikeutta koulunkäyntiin ja turvallisempaan elinympäristöön. Työtä tehdään yhdessä Free Pentecostal Church of Tanzanian (FPCT) kanssa.

FPCT on Tansaniassa merkittävä kansalaisyhteiskunnan toimija, johon kuuluu 400 000 aikuisjäsentä. Sillä on hyvät suhteet paikallisiin ja kansallisiin viranomaisiin.

Ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta toimeentulon parantamiseksi

Lasten oppimista tuetaan koulujen kerhotoiminnalla sekä kouluttamalla opettajia  lapsilähtöisistä ja osallistavista opetusmenetelmistä. Vammaisten lasten koulunkäyntiä tuetaan varmistamalla tilojen esteettömyys. Nuorille tarjotaan ammattikoulutusta sekä tukea työnhakuun.

Ihmisten toimeentulomahdollisuuksia tuetaan tarjoamalla yrittäjyyskoulutusta, lukutaito-ohjelmia sekä mikrolainoja ja säästöryhmiä. Yhteisöjen tietoisuutta kuukautis- ja seksuaaliterveydestä lisätään erilaisten koulutusten ja kampanjoiden avulla.

Kestävää maanviljelyä ympäristön huomioiden

Maanviljelijät saavat koulutusta maatalousliiketoiminnasta sekä maan kasvukuntoa ylläpitävästä viljelystä, jotta he pystyvät tuottamaan riittävästi ruokaa perheilleen ja myytäväksi, huomioiden kuitenkin samalla ympäristön kestävän kehityksen.