TOIVO JA TULEVAISUUS LAPSILLE

Edistämme lasten oikeutta koulunkäyntiin ja turvalliseen elämään.

Edistämme lasten oikeutta koulunkäyntiin ja turvalliseen elämään.

Kehitysyhteistyö

Fida tekee kehitysyhteistyötä Aasiassa, itäisessä Afrikassa ja Lähi-idässä. Työtä tehdään yhdessä paikallisten yhteisöjen, kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tavoitamme neljä miljoonaa ihmistä kehittyvissä maissa.

Tärkein tehtävämme on edistää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa elävien lasten oikeuksien toteutumista. Keskitymme erityisesti laadukkaan koulutuksen ja turvallisen elinympäristön rakentamiseen jokaiselle lapselle. Tuemme paikallisia kumppaneita toimimaan yhteiskunnallisina vaikuttajina, jotta lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat. Yhdessä rakennamme maailmaa, jossa kaikilla on toivo ja tulevaisuus.

Tervetuloa tutustumaan työhömme!

Missä työskentelemme?

Aasia

Aasian alueella työssä painottuvat  laadukas ja saavutettava koulutus, digitaalinen oppiminen sekä konfliktinratkaisu ja  kansalaisyhteiskuntaa vahvistava rauhanrakennustyö. Työmme tavoittaa yhteensä 75 000 ihmistä. 

 

Itäinen Afrikka

Afrikan alueen kehitysyhteistyössä painottuvat  nuorten työllistymistä tukevat ammatti- ja yrittäjyyskoulutus, vammaisten henkilöiden oikeudet sekä osallistava opetus, kuukautis- ja seksuaaliterveys sekä ilmastonmuutoksen kourissa kamppailevien perheiden ruokaturva. Työmme tavoittaa yhteensä jopa 3,3 miljoonaa ihmistä. 

 

Lähi-itä

Lähi-idän alueen kehitysyhteistyössä painottuvat vammaisten lasten ja nuorten oikeus koulunkäyntiin, opettajien täydennyskoulutus, psykososiaalinen tuki sekä rauhanrakennustyö. Irakin maaohjelmamme tavoittaa noin 29 000 ihmistä.

 

Kehitysyhteistyöohjelma 2022-2025

Tulevina vuosina edistämme erityisesti lasten oikeutta koulutukseen ja turvalliseen elämään. Tutustu työmme painopisteisiin ja periaatteisiin.

Lue lisää 
 

Kehitysyhteistyön tulokset

Fidan kehitysyhteistyö vaikutti positiivisesti noin kymmenen miljoonan ihmisen elämään vuosina 2018–2021.  Lue lisää työmme tuloksista.   

 Lue lisää