Kehitysyhteistyö Bangladeshissa

Bangladeshilaisia koululaisia istumassa lattialla vihreissä koulupuvuissa.

Bangladeshissa lähes 40 % koululaisista jättää koulun kesken ja yli puolet tytöistä naitetaan alaikäisinä. Lapsimorsiamet joutuvat usein jättämään koulun kesken, ja kohtaavat todennäköisemmin köyhyyttä ja perheväkivaltaa. Erityisesti maaseudun yhteisöt eivät aina ole tietoisia koulunkäynnin merkityksestä, eikä kaikilla perheillä ole varaa lähettää lapsiaan kouluun.

Tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Fidan maaohjelma Bangladeshissa edistää maaseudulla asuvien lasten ja nuorten mahdollisuutta käydä koulua ja elää turvassa. Tavoitteena on, että ihmisten ymmärrys lapsen oikeuksista lisääntyy, minkä seurauksena lasten ei tarvitse jättää koulua kesken, eikä mennä nuorena raskaisiin töihin tai naimisiin.

Fidan kumppanina toimii Bangladeshin Assemblies of God-kirkkokunta ja sen Ashirbad-järjestö, joka ylläpitää 40 koulua Länsi- ja Etelä-Bangladeshissa.

Tietoa lasten oikeuksista, tukea perheiden toimeentuloon

Fida kumppaneineen järjestää yhteisöille tilaisuuksia, joissa kerrotaan lapsen oikeuksista ja koulutuksen tuomista hyödyistä. Opettajille järjestetään täydennyskoulutusta opinto-ohjauksesta ja psykososiaalisesta tuesta, jotta he pystyvät tarjoamaan oppilaille parempaa tukea. Lisäksi opettajia koulutetaan hyödyntämään osallistavia ja lapsilähtöisiä opetusmenetelmiä.

Osuuskuntia perustetaan tarjoamaan toimeentulomahdollisuuksia haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille, kuten yksinhuoltajaperheille tai perheille, joissa on vammaisia perheenjäseniä. Seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia edistetään muun muassa järjestämällä koulutuksia. Yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa etsitään ratkaisuja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.