Fidan kehitysyhteistyöohjelma 2022-2025

Fidan kehitysyhteistyöohjelma ”Tavoitteena tulevaisuus – Turvallinen koulutuspolku ja elinympäristö lapsille ja nuorille” edistää haavoittuvassa asemassa elävien lasten ja nuorten oikeutta saada laadukasta koulutusta ja elää turvassa.

Ohjelma vaikuttaa suoraan 576 000 ja välillisesti 4,2 miljoonan ihmisen elämään .

Näin parannamme lasten ja nuorten elämää:
Koulutus
  • Kehitämme laadukasta ja osallistavaa opetusta kouluttamalla opettajia.
  • Edistämme lasten ja nuorten oppimista paitsi kouluissa, myös lasten parlamenteissa ja kerhoissa.
  • Tarjoamme ammattikoulutusta ja aikuisten lukutaito-ohjelmia.
Turvallinen elinympäristö
  • Tarjoamme psykososiaalista tukea sekä tietoa lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä.
  • Edistämme naisten ja nuorten osallistumista rauhanrakennusprosesseihin konfliktialueilla.
  • Vahvistamme ruokaturvaa kouluttamalla maanviljelijöitä kestävistä viljelymenetelmistä.
  • Tuemme elinkeinojen syntymistä perustamalla säästö- ja lainaryhmiä sekä tukemalla yrittäjyyttä.
Kumppanin kapasiteetin vahvistaminen
  • Koulutamme kumppaneita hyvän hallinnon ja vaikuttamistyön osa-alueilla, jotta ne kykenevät toimimaan lasten oikeuksien puolustajina yhteisöissään.
  • Edistämme innovaatioiden, teknologian ja yritysyhteistyön hyödyntämistä maaohjelmissa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo, vammaisten henkilöiden oikeudet sekä ympäristö ja ilmastokestävyys huomioidaan läpileikkaavina tavoitteina kaikessa toiminnassa. Myös koronapandemian vaikutukset otetaan huomioon maaohjelmien työssä.

Kehitysyhteistyön toiminta ja rahoitus

Fidalla on 11 maaohjelmaa Aasiassa, itäisessä Afrikassa ja Lähi-idässä sekä kotimaan ohjelma, jossa viestimme ja vaikutamme kehitysyhteistyön teemoista ja toteutamme globaalikasvatusta kouluissa. Maaohjelmissamme työskentelee noin 250 paikalta palkattua henkilöä. Suomesta lähetettyjä työntekijöitä ja Suomen yksikössä työskenteleviä henkilöitä on yhteensä 44.

Fidan kehitysyhteistyöohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2022 on 7,06 miljoonaa euroa, josta valtionavun osuus on noin 80%. Suomen ulkoministeriö on tukenut Fidan työtä jo vuodesta 1974 lähtien. Ulkoministeriö valvoo rahankäyttöä säännöllisen raportoinnin sekä tilin- ja toiminnantarkastusten kautta.

Työtämme rahoittavat myös suomalaiset kummit ja lahjoittajat sekä yritykset ja Fida secondhand -ketju. Tutustu rahoitukseemme tarkemmin täällä.