Vaienna nälkä

Burundissa ja Ugandassa on nälkäkriisi.
Lahjoittamalla autat.

Lahjoita

Burundissa ja Ugandassa on nälkäkriisi.
Lahjoittamalla autat.

Lahjoita

Auta perheitä nälkäkriisin keskellä

Apua nälkäkriisin keskellä eläville

MobilePaylla numeroon 36226

Lahjoita tekstiviestillä katastrofiapuun 10 €
Lähetä viesti fida10 numeroon 16155.
Palvelun tuottaa Arena Interactive.

Verkkopankissa: Fida International ry
FI41 228 718 0000 5256, BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viitenumero: 595133

Lahjoita Ukraina-apuun

MobilePaylla numeroon 46003

Verkkopankissa: Fida International ry
FI41 228 718 0000 5256, BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viitenumero: 570077

Lue tästä lisää Fidan työstä Ukrainassa.

Muut lahjoitukset

Lahjoita tekstiviestillä tai MobilePaylla

Lahjoita tekstiviestillä katastrofiapuun 10 €
Lähetä viesti fida10 numeroon 16155.
Palvelun tuottaa Arena Interactive.

MobilePaylla voit lahjoittaa haluamasi summan numeroon 73649.
Kerätyt varat ohjataan suurimpaan tarpeeseen.

Lahjoita verkkopankissa

Fida International ry
IBAN-tilinumero: FI41 228 718 0000 5256
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Viitenumerot:
558002 Eväät elämään -kehitysyhteistyökeräys
595502 Toivon kipinä -keräys Itä-Euroopan romanien hyväksi
95099 Kehitysyhteistyön suurin tarve
595133
 Katastrofiavun suurin tarve
599809 Lähetystyön suurin tarve

 

Perusta oma sähköinen keräyslipas

Katso video ja perusta oma lippaasi sivulla oma.fida.info!