Kehitysyhteistyö Ugandassa

Vihreäpaitaisia oppilaita istuu luokassa pulpetin ääressä. Punapaitainen opettaja osoittaa tekstiä liitutaululla.

Uganda on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Viidesosa väestöstä elää köyhyydessä, ja yli puolet on lukutaidottomia. Vaikka köyhyys on vähentynyt, ei moni lapsi vieläkään pääse kouluun, vaan joutuu lapsiavioliittoon tai töihin.

Tyttöjen tilanne yhteiskunnassa on erityisen haastava, sillä jopa kolmannes tytöistä joutuu naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä. Myös sukupuolittunut väkivalta on yleistä.

Fida edistää lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia

Fidan maaohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja turvalliseen elämään. Lisäksi tuetaan naisten ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Fidan kumppanina toimii paikallinen helluntaikirkko Pentecostal Churches of Uganda (PCU). Työtä tehdään Yumben, Karamojan ja Masindin piirikunnissa.

Tietoa lasten oikeuksista, tukea toimeentuloon 

Yhteisöjen tietoutta lasten oikeuksista lisätään järjestämällä koulutuksia ja kampanjoita. Opettajat saavat koulutusta oppilaanohjauksesta sekä oppilaslähtöisistä opetusmenetelmistä. Kouluja tuetaan osallistavan oppimateriaalin käyttöönotossa. Lapset oppivat oikeuksistaan ​​lasten parlamenteissa ja kerhoissa. Nuorille järjestetään mentorointitoimintaa.

Lasten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan psykososiaalisen tuen avulla. Perheiden toimeentulomahdollisuuksia tuetaan perustamalla kylien säästö- ja lainaryhmiä sekä tarjoamalla yrittäjyyskoulutusta ja aikuisten lukutaito-ohjelmia.

Koulutusta kestävästä kehityksestä 

Yhteisöjä koulutetaan kestävän kehityksen taidoissa, erityisesti ympäristöystävällisten viljelymenetelmien käyttöönotossa. Lisäksi jaetaan tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, jotta yhteisöt pystyvät käsittelemään haastaviakin aiheita, kuten teiniraskaudet ja lapsiavioliitto.