Kehitysyhteistyö Kongon demokraattisessa tasavallassa

Neljä lasta harmaan rakennuksen edessä. Yksi lapsi istuu pyörätuolissa. Kahdella lapsista on kainalosauvat. Neljännellä lapsella on kävelykeppi.

Kongon demokraattinen tasavalta on yksi maailman köyhimmistä maista – yli puolet maan väestöstä elää köyhyydessä. Kongossa käytiin 1990-luvulla kaksi sisällissotaa, joissa kuoli miljoonia ihmisiä, eikä maahan ei ole saatu pysyvää rauhaa, vaan aseellisten ryhmien väliset yhteenotot jatkuvat edelleen.
Konfliktien vuoksi yli viisi miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään asuinalueeltaan, ja 7,7 miljoonaa lasta ei pääse kouluun. Jopa kaksi viidestä lapsesta on aliravittuja.
Fida edistää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista
Fidan maaohjelma Kongossa edistää rauhanrakennusta ja tukee lasten oikeutta yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen. Lisäksi vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Kumppanina toimii paikallinen helluntaikirkko CEPAC. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten kansalaisjärjestöjen, kirkkojen ja viranomaisten kanssa. Työtä toteutetaan Pohjois- ja Etelä-Kivun sekä Tangyanikan maakunnissa.
Opettajille koulutusta, perheille tukea toimeentuloon

Opettajille tarjotaan koulutusta lapsilähtöisistä ja osallistavista opetusmenetelmistä, ja vammaisten lasten oikeuksia edistetään  koulutuksin ja kampanjoin. Yhteisöjen kriisinkestävyyttä kehitetään psykososiaalisen tuen koulutuksilla.

Ihmisille tarjotaan tietoa ja koulutusta lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista, jotta haastaviakin teemoja, kuten  teiniraskauksia käsiteltäisiin yhteisöissä. Paikallinen kumppani saa koulutusta lastensuojelusta, jotta sen henkilökunta kykenee tukemaan myös konfliktialueilla eläviä lapsia, pystyttämällä esimerkiksi leikkialueita pakolaisalueille.