Fidan toiminnan rahoitus

Faktaa Fidan toiminnasta ja sen rahoituksesta

Fidan toimintaa rahoitetaan lahjoitusvaroilla, julkisilla tuilla, seurakuntien tukimaksuilla ja Fida-myymälöiden voitolla.

Fidan toiminnan rahoitus: lahjoitukset ja julkinen tuki

Lahjoittajat ovat Fidan toiminnan kivijalka. Fidan työssä toivon ja tulevaisuuden puolesta ovat mukana niin kummit, kuukausilahjoittajat kuin erilaisiin kampanjoihin ja keräyksiin osallistuvat lahjoittajat.

Merkittävä osa Fidan rahoituksesta tulee julkisista tuista eli Suomen ulkoministeriön tuesta kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun sekä EU:n tuesta kehitysyhteistyöhön.

Muita Fidan työn tärkeitä rahoituslähteitä ovat seurakuntien tukimaksut, testamenttilahjoitukset, Fida seconhand -myymälöiden voitto sekä yrityskumppaneiden lahjoitukset. Jo vuodesta 1979 toimineet Fida-myymälät edistävät myös kestävää kehitystä, eettistä kuluttamista ja kiertotaloutta.

Tutustu Fidan vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen

Lue Fidan vuosikertomus 2023

Lataa Fidan tilinpäätös 2023 (pdf)

Edelliset vuosikertomukset:

Lue Fidan vuosikertomus 2022

Lataa Fidan Tilinpäätös 2022 (pdf)

Lataa Fidan tilintarkastuskertomus 2022 (pdf)

Lue Fidan vuosikertomus 2021

Lataa Fidan Tilinpäätös 2021 (pdf)

Fidan vuosikatsaus 2020

Lataa Fidan Tilinpäätös 2020 (pdf)

Vuosikertomus 2019

Lataa Fidan Tilinpäätös 2019 (pdf)

Fidan taustayhteisö: helluntaiseurakunnat Suomessa

Fidan juuret ovat Suomen helluntaiseurakunnissa. Seurakunnat muodostavat yhdistyksen jäsenkunnan ja maksavat Fidalle tukimaksuja. Seurakuntien rahoituksella tuotetaan ulkomaantyöhön liittyviä palveluita ja katetaan lähetystöntekijöiden lasten koulunkäyntikuluja. Fidan hallitus koostuu helluntaiseurakuntien maakunnittain valitsemista edustajista.

 

Fidalle tärkeitä kumppanuuksia

Fida on yksi Suomen ulkoministeriön ohjelmatukijärjestöistä kehitysyhteistyössä. Kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn rahoitus tulee suureksi osaksi ulkoministeriöltä. Ministeriö valvoo ohjelmatukijärjestöjen rahankäyttöä raportoinnin ja tilin- ja toiminnantarkastusten kautta. Yhteistyötä on tehty jo vuodesta 1974 lähtien.

Fidalla on EU:n humanitaarisen avun pääosasto ECHO:n myöntämä kumppanuusstatus. ECHO:n tärkeimpiä tehtäviä on auttaa pelastamaan ihmishenkiä, lievittää inhimillistä kärsimystä sekä turvata kriisien koettelemien väestöryhmien koskemattomuus ja ihmisarvo.

Suomessa toimivista järjestöistä humanitaarista rahoitusta voivat saada ne, joilla on ECHO:n kumppanuusstatus. Tällä hetkellä rahoitusta saavat Fidan lisäksi Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision ja Plan Suomi.

Kotimaan yrityskumppaneistamme voi lukea lisää tästä.

 

Käytämme lahjoitusvaroja vastuullisesti

Meillä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, nro RA/2021/1532. Fida on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen. VaLa ry:n periaatteiden mukaisesti Fida haluaa edistää kansalaisjärjestöjen varainhankinnan eettisyyttä ja vastuullista lahjoittamiskulttuuria ja tätä kautta myös kansalaisten luottamusta varainhankintaan.

 

Haluatko ilmoittaa väärinkäytöksestä/epäilystä?

Fidan nimi tulee latinankielisestä uskollista ja luotettavaa tarkoittavasta sanasta. Sitä Fida järjestönä haluaa olla kaikessa toiminnassaan, suhteessa yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Eettisyys todentuu päivittäisissä teoissa ja valinnoissa, siinä kuinka vastuullisesti hoidamme tehtävämme ja huolehdimme arvojemme toteutumisesta koko järjestön toiminnassa. Jos epäilet väärinkäytöstä toiminnassamme, voit tehdä avoimen, anonyymin ilmoituksen siitä meille.

 

Verkostot vahvistavat työtämme

Ulkomaantyössä toimivat työntekijät ovat pääosin suomalaisten helluntaiseurakuntien lähettämiä ja palkkaamia. He toimivat työkohteessa yhteistyössä paikallisen helluntaiseurakunnan tai muun kristillisen kirkon tai järjestön kanssa. Olemme näin osa maailmanlaajuista kristillisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen verkostoa, jonka kautta pystytään antamaan apua nopeasti paikallisia voimavaroja hyödyntäen.