VUOSIKERTOMUS 2017

Tavoitteena toivo ja tulevaisuus

Miltä kuulostaa maailma, jossa jokaisella ihmisellä on toivo ja tulevaisuus?

Tämä on meidän fidalaisten unelma. Teemme helluntaiseurakuntien kanssa lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja humanitaarista avustustyötä, jotta toivosta tulee totta mahdollisimman monen ihmisen elämässä.

Mukana tässä isossa unelmassa on kymmeniätuhansia vapaaehtoisia, lahjoittajia, esirukoilijoita ja muita tukijoukkoja niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa.

Lähetystyö / Kehitysyhteistyö / Humanitaarinen apu / Kiitos kun olet mukana / Talouden avainlukuja

 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 

FIDA VUONNA 2017:

– – – – – – – – – – – – – – – – –

LÄHETYSTYÖ

Vuonna 2017 helluntaiseurakuntien ja Fidan lähetystyö ulottui 32 maahan ja lähes 150 saavuttamattoman kansan pariin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

 

Uutinen koko maailmaa rakastavasta Jumalasta vaikutti satojentuhansien ihmisten elämään.

Lähetystyöllämme on kolme keskeistä päämäärää.

Istutamme uusia seurakuntia etenkin kaupunkeihin ja saavuttamattomien ihmisryhmien keskuuteen. Moninkertaistamme työtä varustamalla kirkkokumppaneitamme oman lähetystyön aloittamiseen. Uudistamme työtä siirtämällä tehtäviä uusille sukupolville ja kohdistamalla lapsiin ja nuoriin.

Rohkeutta Raamatusta

Raamattu- ja lähetyskoulutus valmentaa kumppanikirkoille seurakuntien istuttajia, evankelistoja, pastoreita, lähetystyöntekijöitä sekä lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä.

Vuonna 2017 Fida ja helluntaiseurakunnat tukivat taloudellisesti, opetusresursseilla ja -materiaaleilla 36 raamattukoulua 20 maassa. Opiskelijoita oli noin 1 200, paikallisia työntekijöitä noin 100. Esimerkkejä työstämme:

 • Lähetystyöhön innostavia Kairos-kursseja pidettiin Espanjassa, Kambodžassa, Keniassa, Saksassa, Tansaniassa ja Ugandassa.
 • Tansaniassa pidettiin 19 seminaaria ns. puskapapeille eli maaseutupastoreille ja -evankelistoille, jotka perustavat seurakuntia.
 

Toivoa romanikyliin

Teimme laajaa sosiaalista ja hengellistä työtä romanien parissa 11 maassa itäisessä Euroopassa helluntaiseurakuntien ja Elämä ja Valo ry:n kanssa. Esimerkkejä työstämme:

 • 450 lasta osallistui kesäleireille (Latvia, Romania, Ukraina, Valko-Venäjä)
 • 1 600 lasta sai kummeilta tukea koulunkäyntiin (Albania, Kosovo, Bosnia ja Hertsegovina)
 • sadat lapset osallistuivat joka viikko pyhäkouluihin, iltapäiväkerhoihin ja harrasteryhmiin
 • koulutimme kymmeniä pyhäkoulunopettajia ja kerhonohjaajia
 • köyhimmille perheille lahjoitettiin polttopuita, ruokakasseja, vaateapua ja äitiyspakkauksia
 • tuhannet romanit kuulivat viestin Jumalasta, joka rakastaa ja arvostaa heikkoja ja syrjittyjä
 

Istutamme uusia seurakuntia

Moninkertaistamme työn varustamalla kumppaneita

Uudistamme työtä tavoittamalla uutta sukupolvea

– – – – – – – – – – – – – –

Pieni poika istuu maassa nauraen.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Kehitysyhteistyön painopisteenä jatkui heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kuten lasten ja nuorten, naisten sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen.

 

Maiden määrä supistui 17:ään, mikä on puolet vähemmän kun nelivuotisen ohjelmakauden alussa. Samalla työmme tehokkuus Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä lisääntyi.

Kirkkokumppanit edistivät sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Esimerkiksi lastensuojeluohjeisto oli käytössä jo 17 järjestö- ja kirkkokumppanin keskuudessa ohjelmakaudella 2014-2017. Vahvistimme kansalaisyhteiskuntia hauraissakin olosuhteissa.

Otimme seuraavaksi etapiksi puolustaa lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista sekä vahvistaa kumppanikirkkojen vaikuttamistyötä. Ohjelma sai Suomen valtion taloudellisen tuen lisäksi EU-tukea Pohjois-Koreassa. Tulevaisuus on lasten!

Parempaa sairaanhoitoa Pohjois-Koreassa

–Tästähän voisi ottaa oppia Suomessakin, totesi Pohjois-Korean aluesairaalahankkeen ulkopuolinen väliarvioija. Hän puhui toimivasta terveydenhuoltomallista, joka maassa on kehitetty suomalaisten ja korealaisten yhteistyön tuloksena.

Vuodesta 2005 jatkunut sairaalahanke sai arvioinnissa ylistävät arviot suunnittelusta, tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Toteutus on pohjautunut ammattilaisten vapaaehtoisuuteen ja sitoutumiseen kuten seuranta- ja koulutuskäynteihin. Korealaiset ammattilaiset ovat olleet yhtä sitoutuneita.

Niin sanotussa Kangwonin mallissa tuetaan sekä alue- että lääninsairaaloita samalla alueella. Yhteistyötä tehdään myös yliopistosairaalayksiköiden kanssa.

Hanke mahdollistaa väestölle avun saamisen maassa tavallisiin sairauksiin kuten sydän- ja verisuonitauteihin sekä vatsaelinsairauksiin. Fidan tukemista aluesairaaloista pääkaupungissa Pjongjangissa, Kangwonin läänissä  ja luoteisessa Jongjussa hyötyy noin 2,2 miljoonaa ihmistä.

 

Käsitöillä itsenäiseksi Bhutanissa

Kuningataräidin suojelema RENEW-järjestö tukee heikoimmassa asemassa olevia naisia Fidan tuella Bhutanissa. Naisten aseman parantuminen heijastuu myös lasten hyvinvointiin ja vähentää perheväkivaltaa, mikä on työn tärkeä tavoite.

Eri puolilla maata 167 naista ja kolme miestä osallistui kolme kuukautta kestävälle ompelun alkeiskurssille ja kuukauden mittaiselle jatkokurssille. Kumppanien mikrolainaohjelma mahdollistaa ompelukoneen oston ja yrityksen perustamisen koulutuksen jälkeen. Vuosien 2014-17 aikana kurssit käyneistä yli 80% saa säännöllistä ansiotuloa oppimillaan ompelutaidoilla. Joka toinen on opettanut ompelutaitoja ainakin yhdelle läheiselleen. Ompelutaito on vaikuttanut positiivisesti itsetuntoon ja asemaan yhteisössä.

Paikalliset tilausmäärät ovat töiden suosion ja laadun vuoksi kasvaneet suuriksi. Uusi askel bhutanilaisille on myös valmistautuminen viralliseen vientikauppaan Himalajan keskeltä.

 

Uudet viljelykeinot menestyvät Tansaniassa

Sansibarin presidentti kehui Fidan ja kirkkokumppanin malliviljelypalstaa syksyn maatalousnäyttelyssä Sansibarin itsehallintoalueella Tansaniassa. Mallitila sijoittuikin 3. palkintosijalle 75 toimijan joukosta näyttelyssä, jonka vahva tarkoitus on valistaa kansalaisia.

– Onkin aika hyödyntää teknologiaa tuotannon kasvattamiseksi ja maankäytön tehostamiseksi, presidentti totesi Fidan osastolla.

Fida ja kirkkokumppanit (etenkin Full Pentecostal Church of Tanzania) ovat parantaneet Tansanian sekä Kenian ja Burundin pienviljelijäperheiden ravitsemustilannetta kouluttamalla kestävästä viljelystä ja ympäristöä säästävistä menetelmistä. Uusia oppeja ovat olleet säkki- ja kateviljely, luonnonmukainen tuholaistorjunta, keittiöpuutarhat, eläinten- ja mehiläistenhoito sekä keinot tulojen ansaitsemiseksi.

Hankemaissa on perustettu kahdeksan mallimaatilaa ja kuusi puuntaimiviljelmää. Myös Sansibarin moniuskontoisissa kylissä on kokeiltu menestyksekkäästi yhteisötyötä, jossa seurakunnat ja asukkaat pohtivat yhdessä ongelmia ja ratkaisuja.

Jo 85 000 ihmistä on hyötynyt työstä, joka tukee ilmastonmuutoksesta kärsiviä kyläyhteisöjä. Tansaniassa ympäristökasvatus leviää myös kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Kehitysyhteistyön hyödynsaajista 40% oli lapsia ja nuoria

50 000 lasta sai tukea koulunkäyntiin

Naisten ja tyttöjen elämää parannettiin 2/3 hankkeistamme

– – – – – – – – – – – – – –

HUMANITAARINEN APU

Fidan humanitaarinen avustustyö kohdistui sotaa paenneiden lasten ja perheiden tukemiseen Irakissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi jatkoimme Nepalin maanjäristysalueilla jälleenrakennustyötä.

 

Fida tekee humanitaarista avustustyötä kansainvälisten laatustandardien ja eettisten sääntöjen mukaan. Pyrimme aina asettamaan etusijalle kaikkein kipeimmin avun tarpeessa olevat ns. haavoittuvat ihmisryhmät, kuten lapset ja vammaiset henkilöt.

Jälleenrakensimme Nepalissa

NUWAKOT

 • järistyksen kestävät luokkatilat 3 kouluun + kirjoja ja urheiluvälineitä
 • talonrakennus erityisen vaikeassa tilanteessa oleville köyhille perheille
 • apua noin 3 100 henkilölle

OKHALDUNGA

 • tukea 11 koululle, mm. rakennustarvikkeita, kalusteita, opetusmateriaaleja
 • vedenjakelujärjestelmän korjaus ja rakentaminen kyläläisille
 • apua noin 1 100 henkilölle
 

Autoimme pakolaislapsia Irakissa ja Kongossa

IRAK

 • turvallisia leikkipaikkoja ja kerhoja lapsille, psykososiaalista tukea äideille
 • koulujen korjaus kolmessa Mosulin lähikylässä; koulutarvikkeita
 • elämäntaitokoulutusta ja ompelukurssi naisille
 • apua noin 27 000 henkilölle

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

 • turvallinen lasten toimintakeskus 2 paikkakunnalla
 • tukea lasten koulunkäyntiin 11 koulussa
 • psykososiaalista tukea lapsille ja perheille
 • apua noin 5 400 henkilölle
 

Nepal: jälleenrakennus maanjäristysalueilla

Irak & Kongo: psykososiaalinen tuki lapsille

Irak & Kongo: tuki koulunkäyntiin

– – – – – – – – – – – – – –

KIITOS KUN OLET MUKANA

Työmme ei olisi mahdollista ilman uskollisia tukijoita!

 

Suomalaiset rahoittavat merkittävän osan työstämme lahjoittamalla varoja ja asioimalla Fida secondhand -myymälöissä. Kiitos sinulle, työmme tukija!

Vapaaehtoiset keräsivät ison potin

Vuonna 2017 Suomen helluntaiseurakunnat osallistuivat aktiivisesti Fidan työhön järjestämällä keräystapahtumia ympäri Suomea. Kiitämme lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia, jotka tekevät työstämme mahdollista!

Eväät elämään -keräys toukokuussa sai lipaskerääjät jalkautumaan kaduille 67 paikkakunnalla.

Lähetystyön joulukampanja Toivon kipinä levittäytyi ympäri Suomea parinkymmenen joulukonsertin ja muun kampanjatilaisuuden muodossa.

Keräyksiin osallistui 80 helluntaiseurakuntaa. Suurin osa järjesti lipaskeräyksen tai hyväntekeväisyyskonsertin. Vapaaehtoiset keräsivät erilaisilla tempauksilla vuoden aikana yhteensä noin 64 000 euroa varoja lähetys- ja kehitysyhteistyöhön.

 

Katulapset näyttelivät kampanjavideossa

Tuotimme Eväät elämään -kampanjan videon Nairobin Kawangwaren slummissa yhdessä katulasten draamaryhmän kanssa. Draama on osa Fidan tukeman katulapsikeskuksen psykososiaalista tukea. Katulapset suunnittelivat kuvauspaikat ja roolit sekä hankkivat rekvisiitan. Videon toteutti mainosyhtiö Cocoa Productions.

Pääosaa filmissä esitti yhdeksänvuotias Purity, joka on yksi katulapsikeskuksen tuen piirissä olevista lapsista. Purity antoi kasvonsa kampanjalle, jolla kerättiin 126 000 euroa Itä-Afrikan heikoimmassa asemassa eläville lapsille. Vuosia kadulla asunut Purity käy nykyään koulua ja haaveilee opettajan urasta!

 

Hyvää tekeviä ostoksia Fida-myymälöissä

Yhdessä asiakkaiden kanssa saimme kierrättää ja olla tukemassa Fidan työtä eri puolilla maailmaa. Tältä näytti Fida-myymälöiden vuosi 2017:

 • 25 Fida secondhand -myymälää 16 paikkakunnalla
 • 116 koko- tai osa-aikaista työntekijää
 • 971 227 asiakaskäyntiä
 • 131 vaatteiden keräyspistettä ja 1,5 milj. kiloa vaatelahjoituksia
 • 8,1 milj. € liikevaihto
 • 430 000 € Fida International ry:n työn tukemiseen
 

Fida esillä Nenäpäivässä

Puoli seitsemän -ohjelman toimittaja Mikko Kekäläinen vieraili Nenäpäivä-säätiön tukemassa kohteessamme Ugandassa. Kekäläinen tutustui entisille lapsisotilaille annettavaan psykososiaaliseen tukeen ja ammatilliseen koulutukseen.

Ugandan vierailu kosketti Kekäläistä syvästi.

‒ Onhan se ihan hirveetä, mitä ihminen voi tehdä toiselle ihmiselle. Heiltä on viety lapsuus ja laitettu aika tarkkaan koko loppuelämä pilalle, Kekäläinen sanoo.

Nenäpäivä näkyi Fida secondhand -myymälöissä. Esimerkiksi Joensuun myymälässä järjestettiin Nenäpäivä-kahvit. Helsingin Hakaniemen myymälässä mallinukkeja koristivat punaiset nenät.

Vuonna 2017 saimme 203185,25 euroa Nenäpäivästä kerättyjä lahjoituksia. Rahat käytettiin Fidan työhön itäisessä Afrikassa.

 

KUMMIT OVAT MERKITTÄVÄ TUKI

Suomalaiset kummit tukevat säännöllisillä lahjoituksillaan heikoimmassa asemassa elävien lasten hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Työmme tavoitteena on parantaa lapsen oikeuksia ja saada aikaan pysyvää muutosta lapsen elinpiirissä.

Vuoden 2017 aikana kummien tukema työ saatiin valmiiksi Nepalin Padampurissa, Intian Maharastrassa sekä Keniassa Kivaan ja Enkaren kylissä. Uusi kummilapsiohjelma avattiin Burundissa ja Intian Udaipurissa valmisteltiin kummilapsiohjelmaa.

Suurin osa kummilapsitoiminnasta on osa kehitysyhteistyötä. Diakoniapainotteisia kummilapsiohjelmia, jotka ovat yksinomaan kummien rahoittamia, on Pakistanissa, Thaimaassa, Bosniassa, Kosovossa, Albaniassa sekä Intiassa. Kummit lahjoittavat vuosittain kaksi miljoonaa euroa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi Fidan hankkeissa. Kiitos kummeille uskollisesta tuesta!

Maharashtran muutos

Intian kummilapsiohjelmamme kehitti elinoloja köyhissä maalaiskylissä, joissa kärsittiin aliravitsemuksesta, taudeista ja alhaisesta koulutustasosta.

Kummien tuella 900 lapsen hyvinvointi parani. Lapset saivat terveysvalistusta ja säännölliset lääkärintarkastukset. Heitä kannustettiin koulunkäyntiin tukiopetuksella, kotikäynneillä ja materiaalisella tuella. Näin lapset pysyivät koulussa, ja asenteet koulunkäyntiä kohtaan muuttuivat positiivisiksi.

Kaikissa kummitukea saaneissa kylissä on nyt puhdasta juomavettä. Käymälöitä on rakennettu 200 perheelle. Lannasta rakennetut talot ovat pikkuhiljaa alkaneet muuttua tiilirakennuksiksi. Näiden muutosten myötä sairaudet ovat vähentyneet jopa 80 prosentilla.

Kyliin on perustettu maanviljelyn koulutuskeskus ja mallimaatila sekä terveysklinikka. Lastenkerhot tukevat lasten kehitystä ja heidän oikeuksiensa toteutumista. Fidan tuen päätyttyä paikallinen seurakunta jatkaa lastenkerhoja ja läsnäoloa kylissä.

Kiitämme Maharashtran kummeja tuesta!

 

Kummitoiminta alkoi Burundissa

Avasimme kesällä 2017 kummilapsiohjelman Burundissa, syrjityn batwa-vähemmistökansan parissa. Saimme Burundiin 80 kummia tukemaan köyhien kyläyhteisöjen kehitystä. Kummien tuella parannamme lasten terveyttä ja koulunkäyntimahdollisuuksia sekä perheiden viljelymenetelmiä.

 

Keniassa työ laajeni rannikolle

Kenian köyhien kylien kummilapsiohjelma laajeni Kenian itäiselle rannikolle, jossa alkoi työ waata-vähemmistön parissa. Lähes 30 prosenttia alueen lapsista on aliravittuja, ja terveyspalvelut ovat heikot. Kolmasosa lapsista ei käy koulua. Alueen kouluissa yhdessä luokassa saattaa olla 70 lasta ja yksi opettaja.

Yhdessä kummien kanssa etsimme ratkaisuja perheiden toimeentulon sekä lasten koulutuksen ja terveyden edistämiseksi. Rannikkokylien lapsille etsitään nyt yhteisökummeja!

 

Toivo tuli kylään

Keski-Keniassa Kivaan ja Enkaren kylissä perheet taistelivat vielä seitsemän vuotta sitten jatkuvan kuivuuden keskellä. Etenkin tytöt jäivät koulun ulkopuolelle, kun köyhyys pakotti valitsemaan lapselle työn tai avioliiton.

Fidan ympäristöhanke toi perheille uskoa tulevaan. Nykyään kylät ovat täynnä yritteliäisyyttä ja koulua käyviä lapsia! Kummien tukema hanke paransi perheiden ruokatuotantoa ja toimeentuloa niin paljon, että vanhemmat pystyvät nyt pitämään myös tytöt koulussa.

Vanhemmille opetettiin lasten oikeuksista, ja se sai koko kylän asenteet muuttumaan. Koulua käyvien lasten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Vuosina 2011–2017 kaikkiaan 600 lasta aloitti hankkeen ansiosta peruskoulun.

Enkaren kylä sai vesijärjestelmän, jolla kerätään vesikourujen ja putkien avulla sadevettä säiliöihin. Kivaan kylään rakennettiin vesiputkisto. Nyt Kivaassa on kolme vesikioskia, josta yli 1 000 ihmistä saa puhtaan juomaveden.

Kiitos Kivaan ja Enkaren kummeille!

 

Kylä täynnä koululaisia Nepalissa

Padampurin kylä Keski-Nepalissa muuttui kummien tuella seitsemässä vuodessa köyhästä slummista yritteliääksi yhteisöksi, jossa lähes kaikki lapset käyvät koulua.

”Padampurin kehitys on onnistumistarina. Monitahoisessa yhteistyössä kylän koulu on kehittynyt Nepalin mittakaavalla erinomaiseksi. Perheiden elintaso on noussut, ja lapset käyvät säännöllisesti koulua. Olemme tosi iloisia tästä”, kertoo Fidan Nepalin maajohtaja Vesa Mättö.

 

Motivaatiota koulunpenkille

Nepalilainen 14-vuotias Anita kertoo saaneensa kummilapsiohjelman ansiosta erityisesti motivaation käydä koulua.

”Arvosanani olivat huonoja. Tykkäsin enemmän viettää aikaa ulkona pelaten kuin sisällä läksyjä tehden”, Anita tunnustaa.

Kummilasten kerhossa Anita oppi rakastamaan lukemista! Nykyään hän tekee läksynsä huolellisesti. Kumminsa tuella Anita sai tarpeellisia kouluvälineitä, vaatteita sekä säännölliset terveystarkastukset.

”Haluaisin kiittää kaikkia kylämme kummeja ja erityisesti minun kummiani Aunea”, sanoo Anita, jonka tavoitteena on tulla hyväksi opettajaksi.

 

Kummilapsityön tavoitteena on parantaa lapsen oikeuksia

Kummien tukemissa hankkeissa on noin 10 000 lasta avun piirissä

Kummiksi voi ryhtyä lapsille 24 kohteessa ja 14 maassa.

– – – – – – – – – – – – – –

TALOUDEN AVAINLUKUJA

FIDAN TUOTOT VUOSINA 2017 | 2016

Avustukset (UM, EU) 5 604 000 € | 6 488 000 €

Myymälätoiminta 8 109 000 € | 7 882 000 €

Lahjoitukset ja testamentit 4 113 000 € | 4 384 000 €

Seurakunnat 753 000 € | 802 000 €

Muut tuotot 408 000 € | 377 000 €

Yhteensä 18 987 000 € | 19 933 000 €

 

FIDAN KULUT VUOSINA 2017 | 2016

VARSINAINEN TOIMINTA

Henkilöstökulut -2 316 000 € | -2 208 000 €

Poistot -221 000 € | -216 000 €

Muut kulut -7 966 000 € | -9 199 000 €

VARAINHANKINTA

Henkilöstökulut -4 324 000 € | -4 248 000 €

Poistot -125 000 € | -128 000 €

Muut kulut -3 450 000 € | -3 178 000 €

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -38 000 € | -44 000 €

 

Kulut yhteensä -18 440 000 € | -19 220 000 €

 

TULOSLASKELMAN YHTEENVETO VUOSINA 2017 | 2016

Tuotot yhteensä 18 986 514 € | 19 933 321 €

Kulut yhteensä -18 440 211 € | -19 219 907 €

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 546 303 € | 713 414 €

 

MUITA TUNNUSLUKUJA VUOSINA 2017 | 2016

Maksuvalmius, Quick Ratio 1,5 (hyvä) | 1,3 (hyvä)

Omavaraisuusaste/vakavaraisuus 69 % (erinomainen) | 59 % (erinomainen)

Jäsenmäärä/yhteisöjäsenet * 187 | 187

* Fidan jäsenseurakuntiin kuului noin 42 000 jäsentä.

 

TIETOA FIDAN HENKILÖSTÖSTÄ VUOSINA 2017 | 2016

Henkilöstömäärä 31.12.2017 | 31.12.2016

Kotimaa, päätoimisto 31 | 30

Kotimaa, Fida-myymälät 119 | 128

Ulkomaat * 37 | 34

Henkilöstö yhteensä 187 | 192

Henkilöstökulut yhteensä -6 640 000 € | -6 456 000 €

* Ulkomaan henkilöstöluvussa ovat mukana vain Fidaan työsuhteessa olevat työntekijät. Luvussa eivät näy helluntaiseurakuntiin työsuhteessa olevat lähetetyt työntekijät.

 

Vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat.