Arvot ja periaatteet

Meille tärkeitä arvoja ovat kristillisyys, ihmisarvon kunnioittaminen, uudistuminen ja luotettava kumppanuus.

Toimimme kristilliseltä arvopohjalta.

Kristillisyys – mitä se on?

Jos pitäisi valita yksi kuva kuvaamaan kristillisyyttä, se olisi sydän.

Kristillisyys on välittämistä, heikomman puolelle asettumista ja periksi antamatonta hyvän tekemistä.

Kristillisyys on optimismia: uskomme parempaan tulevaisuuteen. Ponnistelemme ja rukoilemme, jotta se toteutuu.

Kristillisyys on henkilöstön vahvaa sitoutumista. Kuulostaa ehkä juhlavalta, mutta koemme olevamme kutsumustyössä.

Kristillisyys näkyy myös siinä, että olemme Suomen helluntaiseurakuntien omistama järjestö ja yhteistyökumppanimme maailmalla ovat pääsääntöisesti helluntaikirkkokuntia tai kristillisiä järjestöjä.

 

Kunnioitamme ihmisarvoa.

Ihmisarvo on ehdoton ja jakamaton. Uskomme, että jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu, sellaisenaan ainutlaatuinen ja mittaamattoman arvokas. Tätä ainutlaatuisuutta ja arvoa eivät vähennä sukupuoli, etninen tausta, maailmankatsomus, koulutus, varallisuus tai terveydentilaan liittyvät seikat.

Ihmisarvon tärkeä ankkuri on myös YK:n laatima ja 10.12.1948 hyväksymä yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus.

 

Uudistumme ja uudistamme.

Vain muutos on pysyvää. Toimimme alati muuttuvassa todellisuudessa ja vuorovaikutuksessa miljoonien lähimmäistemme kanssa niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Tämä haastaa meitä tarkkailemaan muutossignaaleja, arvioimaan toimintaamme ja ideoimaan uutta. Otamme mielellämme palautetta vastaan ja haluamme oppia siitä. Katsomme riittävän usein peiliin, jotta totuus ei unohtuisi.

 

Haluamme olla luotettava kumppani.

Sana fida tarkoittaa uskollista ja luotettavaa. Luotettavuus ei kuitenkaan synny kauniista sanoista, vaan se rakentuu yksi teko kerrallaan arkityön ja ihmisten keskellä. Mittarina ovat viime kädessä asiakkaamme, tukijamme, yhteistyökumppanimme ja miljoonat lähimmäisemme eri puolilla maailmaa.

Voit lukea Fidan luotettavuudesta lisää tästä.

Emme muuta maailmaa yksin vaan yhdessä kumppaneiden kanssa. Mielestämme aito kumppanuus perustuu toisen arvostamiseen, huomioon ottamiseen ja tasavertaiseen vuoropuheluun. Kumppanuus ei ole teoriaa, vaan yhdessä tekemistä – joskus virheidenkin – ja molemminpuolista oppimista.