Fidan Whistleblow-kanava

Tahdomme olla turvallinen, eettinen ja vastuullinen toimija. Mikäli olemme epäonnistuneet, ilmoitathan epäilystäsi lomakkeella.

Fidan nimi tulee latinankielisestä sanasta ”uskollinen ja luotettava”. Haluamme olla nimemme veroinen: Luotettava suomalainen toimija, joka on yhdessä kumppaniensa kanssa sitoutunut vastuullisuuteen ja turvalliseen toimintaan. Pyrimme olemaan luotettava jokaiselle: niin järjestömme työntekijälle kuin yhteistyöhön osallistuvalle henkilölle.

Fida painottaa strategiassaan perusarvojaan kristillisenä, ihmisarvoa kunnioittavana, uudistuvana ja luotettavana kumppanina. Olemme luoneet Turvallisen toiminnan linjauksen, jonka avulla varmistamme työntekijöiden, vapaaehtoisten sekä kumppaniorganisaatioiden ja niiden edustajien toimivan ihmisarvoa kunnioittavasti.

Fida on sitoutunut toimintaansa ohjaaviin eettisiin periaatteisiin, joissa tuodaan esille Fidan sitoutuminen kansainvälisiin ihmisoikeuksia suojeleviin sopimuksiin. Oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat Fidan kaikessa toiminnassa ja viestinnässä ehdottomia arvoja.

Fida ei hyväksy korruptiota ja lahjontaa missään muodossa. Fida pyrkii ohjeistuksissaan ennaltaehkäisemään kaikenlaista korruptiota. Emme toimi kumppanuuksissa tai verkostoissa, jotka suosivat korruptiota tai syrjivät ja vahingoittavat ihmisten oikeuksia.

Fidalla on nollatoleranssi seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan sekä häirinnän suhteen, kuten myös syrjinnän ja vallan väärinkäytön suhteen. Fidan henkilöstön oletetaan sitoutuvan lastensuojeluun sekä turvallisen ja terveellisen työympäristön luomiseen. Fidan työntekijän tulee sitoutua periaatteisiin, jotka on kirjattu erilliseen seksuaalisen häirinnän, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisemisen ohjeistoon.

Fidan linjaukset ja ohjeistot koskevat Fidan koko henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla sekä myös Fidan rekisteröintejä ulkomailla. Niiden avulla pyritään takaamaan henkilökohtainen turvallisuus niin työntekijöille kuin niille henkilöille, joiden parissa Fida työskentelee. Eettinen ja turvallinen toiminta tulevat todeksi päivittäisissä teoissa ja siinä, kuinka vastuullisesti hoidamme tehtävämme ja huolehdimme arvojemme toteutumisesta koko järjestön toiminnassa.


Ilmoitus epäeettisestä toiminnasta

Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet tai olet kohdannut korruptiota, lahjontaa tai seksuaalista häirintää Fidan toiminnan piirissä, ml. kumppanien kanssa yhteistyössä toteutetussa toiminnassa.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Jotta ilmoitettu väärinkäytös voidaan selvittää mahdollisimman luotettavasti ja tehokkaasti, pyri antamaan mahdollisimman tarkat tiedot epäilystä. Ilmoitus tehdään täysin anonyymisti. Mahdolliset yhteydenotot tehdään huomioiden raportin jättäneen henkilön turvallisuus ilmoituskanavan kautta.

(Fida huomioi turvallisen toiminnan linjauksessaan myös väärinkäytöstä ilmoittaneen henkilön suojelemisen. Fida sitoutuu noudattamaan EU:n direktiiviä (EU) 2019/1937 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, nk. Whistleblower Protection Directive.)

Lomakkeeseen on suositeltavaa täydentää mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa epäiltyyn tapaukseen liittyen. Ilmoituksen jättäminen toisen henkilön henkilöllisyydellä tai muuten väärän tiedon antaminen on ehdottoman kiellettyä. Huomioithan myös, että raportointilomaketta ei tule käyttää vääriin tarkoituksiin, kuten toisen henkilön tai organisaation tahalliseen, perusteettomaan vahingoittamiseen.

Täytä lomake.