Fidan vuosi 2021

Lue Fidan vuosikertomus 2021

Pandemian jatkumisesta huolimatta Fida pääsi tavoitteisiinsa lähetystyössä, kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa. Mitä kaikkea vuoden 2021 aikana tapahtui? Kiitos työmme tukijoille!

Toiminnanjohtajan  kynästä:

Vuoteen 2021 lähdettiin toiveikkain odotuksin. Koronapandemia osoitti kuitenkin olevansa vaikeasti voitettava. Pitkittynyt taistelu pandemiaa vastaan ei ollut vuoden ainoa kriisi toimintamaissamme. Kongon demokraattisen tasavallan ja Jemenin pitkittyneiden aseellisten konfliktien lisäksi puhkesivat poliittiset myllerrykset Myanmarissa ja Afganistanissa.

Tällaisen ajan keskellä Fidan visio antaa pontta työhön: rakennamme yhdessä maailmaa, jossa jokaisella on toivo ja tulevaisuus. Noissa sanoissa on järjestömme yli 100-vuotisen historian DNA. Vaikka ympärillä myllertää, nyt on aika rakentaa entistä vahvempaa kansalaisyhteiskuntaa: seurakuntia, järjestöjä ja verkostoja.

Pandemiasta huolimatta Fida pääsi tavoitteisiinsa lähetystyössä, kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa.

Fidan kumppanikirkot ja -järjestöt toimivat ruohonjuuritasolla niiden ihmisten parissa, joihin kriisien vaikutukset osuvat syvimmin: lapsiin ja nuoriin, yhteiskunnan köyhimpiin, etnisiin vähemmistöihin ja syrjäytettyihin ryhmiin. Kun heidät saadaan mukaan rakentamaan tulevaisuutta, kansalaisyhteiskunta vahvistuu. Silloin se on voimakas vaikuttaja myös poliittisesti: oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan sitoutunut vahva kansa voi saada oman maansa päättäjät muuttamaan politiikkaansa oikeaan suuntaan. Yhteistyö suurten kirkkokuntien kanssa tuo työhömme mukaan tuhansien vapaaehtoisten joukon. Paikallisseurakunnat sijaitsevat siellä, missä ihmiset elävät. Siksi myös koronakriisiin vastaaminen on ollut ketterää. Fidan vahva kumppaniverkosto on mahdollistanut lähes normaalin toiminnan pandemian aikana.

Autuaita ovat laupiaat, he saavat laupeuden. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Matt. 5: 7,9

Pandemiasta huolimatta Fida pääsi tavoitteisiinsa lähetystyössä, kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa. Tässä vuosikertomuksessa kerromme työmme tuloksista esimerkkien kautta. Lue, kuinka burundilainen yksinhuoltaja Annonciate loi menestyvän yrityksen ja kuinka pieni tansanialainen Abdul pääsee itse kulkemaan kouluun. Pandemian negatiiviset vaikutukset iskivät pahiten Fida secondhand -myymälätoimintaan. Ketju ei tuottanut voittoa, mutta onneksi tilikausi ei päätynyt pakkasellekaan. Muuten Fidan tuotot olivat odotetulla tasolla. Kriisivuonna 2021 saimme aikaan kestäviä tuloksia ja pysyimme vahvana. Siksi kiitollisin mielin jatkamme rauhan ja toivon sanoman välittämistä ja heikoimmassa asemassa olevien lähimmäistemme auttamista. Otamme varteen Herramme sanat, jotka Hän lausui opetuslapsilleen tunnetuimmassa opetuksessaan: ”Autuaita ovat laupiaat, he saavat laupeuden. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.”

Kiitos jokaiselle työmme tukijalle!

   Harri Hakola, toiminnanjohtaja

Fidan tilinpäätös vuodelta 2021:

Lataa Fida International ry:n tilinpäätös 2021 (pdf)