Työ Itä-Euroopan romanien parissa

Romanit ovat Euroopan suurin vähemmistökansa. Itä-Euroopan alueella on arvioitu asuvan noin viisi miljoonaa romania. Jotkut heistä noudattavat edelleen perinteistä kiertävää elämäntapaa, mutta valtaosa on asettunut asumaan romanikyliin. Romanien parissa suurimpia ongelmia ovat syrjintä, koulutuksen puute ja työttömyys. Moni perhe saa tulonsa kerjäämällä tai keräämällä roskia. Yli kolmasosa työikäisistä romaneista on vailla ansiotuloja.  

Fida tekee yhdessä Elämä ja Valo -yhdistyksen kanssa romanilähetystyötä 11 Euroopan maassa. Koska romaniyhteisöjen ongelmat ovat samankaltaisia, toimivia käytäntöjä voidaan soveltaa useissa maissa. Yhä useammat romanit myös tarttuvat kiinni evankeliumin ilosanomaan, jonka voimasta muuttuvat niin yksilöt kuin kokonaiset romaniyhteisötkin.  

Painopiste lapsissa ja naisissa 

Fidalla on kaksi lähettiperhettä romanilähetystyössä Ukrainassa ja Unkarissa sekä vapaaehtoistyöntekijä Bulgariassa. Lisäksi työtä romanien parissa koordinoi romanilähetystyön koordinaattori, joka toimii tällä hetkellä Suomesta käsin. Kumppaneita Itä-Euroopan alueella ovat pääosin helluntaiseurakunnat. Fida on myös mukana kansainvälisessä Roma Networks -nimisessä romanityön verkostossa. 

 Romanityön keskiössä ovat lapset ja nuoret. Esikoulu ja iltapäiväkerhojen tarjontaa laajennetaan uusille alueille. Ne auttavat katkaisemaan köyhyyden kierteen romaniyhteisöissä. Kummilapsityö on osoittautunut myös hyväksi tavaksi tukea romaneja, joten on tarkoitus avata uusia kummikohteita. Kesäisin järjestetään leirejä – ne ovat monelle romanilapselle vuoden kohokohta. 

Fida pyrkii vahvistamaan myös romaninaisten asemaa. Naisten saama apu hyödyttää koko yhteisöä, sillä heillä on paljon vaikutusvaltaa romaniperheissä. Naisille järjestetään käsityöpiirejä sekä kirjoitus- ja lukutaito-opetusta, joissa he voivat kehittää kädentaitojaan ja parantaa työllistymisvalmiuksiaan.  

Käytännön apu kertoo Jumalan rakkaudesta 

 Fida tukee aktiivisesti seurakuntien perustamista monilla romanien asuttamilla alueilla. Romanikyliin rakennetaan myös monitoimikeskuksia, sillä romanit elävät usein kaukana seurakunnista eivätkä pääse kulkemaan niihinKeskuksissa voi julistaa Jumalan sanaa ja pitää kauppaakioskia tai vaikkapa kirpputoria. 

 Romanikylissä tarvitaan myös materiaalista apua, sillä melkein kaikesta on pulaaKyliin toimitetaan muun muassa polttopuita, vaatteita ja ruokaa ja koululaisille jaetaan koulutarvikkeita ja -kirjoja. Apu on keino osoittaa Jumalan rakkautta romaneille, jotka ovat usein syrjittyjä omissa yhteiskunnissaan.