Israel ja juutalainen kansa

Fida välittää näkyä Israelin tavoittamisesta sekä juutalaisen kansan saavuttamisesta Euroopassa.  Fidalla ja Suomen helluntaiseurakunnilla on lähettejä seurakuntatyössä juutalaisen kansan parissa Israelin lisäksi Puolassa, Unkarissa ja Espanjassa.

Lähetystyö Israelissa

Israelin väestöstä juutalaisia on noin 76 prosenttia, muslimeja noin 16 prosenttia, kristittyjä kaksi prosenttia ja druuseja 1,5 prosenttia.

Jeesukseen uskovia messiaanisia juutalaisia on maassa noin 30 000 ja messiaanisia seurakuntia noin 100. Messiaaniset seurakunnat ovat itsenäisiä, eikä niillä ole varsinaista kattojärjestöä.

Evankelisten arabi- ja juutalaiskristittyjen seurakuntien välillä on säännöllistä yhteistyötä. Protestanttisia arabeja on arviolta muutamia tuhansia.

Lisäksi maassa asuu kymmeniä tuhansia arabikristittyjä, jotka kuuluvat pääosin ortodoksisiin ja katolisiin kirkkokuntiin.

Fidan lähetit tukevat ystävyysseurakuntia

Fida toimii Israelissa yhteistyössä useiden paikallisseurakuntien kanssa. Fidan lähetit avustavat ystävyysseurakuntia muun muassa kristillisessä päihdevieroitustyössä, ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden naisten turvakodissa sekä evankelioivan kahvilan toiminnassa.

Israelin tiukan viisumikäytännön vuoksi maassa on viime vuosina työskennellyt muutamia vapaaehtoistyöntekijöitä lähinnä projektiluontoisesti opiskeluidensa tai töidensä ohessa.

Maassa asuu myös raamatunkäännös- ja opetustyötä vuosikymmeniä tehnyt perhekunta, jonka työtä jatkaa jo kolmas sukupolvi.

Myös pitkään maassa asunut toimittaja on ollut aktiivisesti mukana useiden seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä sekä musiikkityössä. Erityisesti viime vuosina hän on ollut Lähi-idän tiedotustehtävänsä lisäksi apuna messiaanisten juutalaisten humanitaarisissa ohjelmissa. Humanitaarinen avustustyö tapahtuu yhteistyössä suomalaisen, yhteiskristillisen järjestön Lev Hatsafon (Pohjoisen Sydän ry) ja Israelin paikallisseurakuntien kautta. Apua ohjataan myös vähävaraiseen arabiseurakuntaan.

Fida tukee Israelissa myös Lech’lcha raamattu- ja opetuslapseuskoulua, joka tarjoaa messiaanisille nuorille mahdollisuuden opiskella Raamattua ja kokea yhteyttä muiden messiaanisten kanssa.

Tällä hetkellä maassa asuu kaksi Fidan kanssa yhteistyössä toimivaa perhettä. Yhteistyötä tehdään messiaanisten seurakuntien kanssa humanitaarisissa ohjelmissa, musiikkityössä sekä kotiseurakuntien koulutuksessa.

Fida tukee myös Israelin Raamattuseuran työtä taloudellisella tuella.

Fidan työllä juutalaisen kansan parissa Euroopassa ja Israelissa on oma tiedotussivusto, jonka löydät osoitteesta www.juutalaistyo.fi.


Juutalaisen kansan tavoittaminen Euroopassa

 

Unkarissa on vireä helluntailiike, vaikka sen paikallisseurakunnat ovat varsin pieniä. Korona-aika on koetellut seurakuntia, esimerkiksi Budapestissa seurakunnat ovat olleet suljettuna ja tilaisuudet ovat netissä.

Juutalaisia on Unkarissa noin 100 000. Paikalliset helluntaiseurakunnat ovat avoimia yhteistyölle juutalaisen kansan parissa, mutta sitä on kuitenkin tehty melko vähän. Unkarin juutalaiset ovat varsin maallistuneita ja heidän saavuttamisensa on haastavaa. Maassa ei ole varsinaisesti messiaanisia seurakuntia.

Fidan lähetit tapaavat holokaustista selvinneitä vanhuksia, jotka ovat pääosin unkarinkielisiä. Maassa on myös Israelista työn perässä muuttaneita hepreaa puhuvia juutalaisia, joiden kanssa lähetit puhuvat hepreaa. Lähettimme vierailevat viikoittain juutalaisen kulttuurikeskuksen hepreankielisessä keskustelupiirissä. Lähettien kodeissa kokoontuu myös raamattu- ja rukouspiiri. Lähetit jakavat myös kirjallisuutta esimerkiksi metroasemilla, kaduilla ja toreilla.

Lisäksi Fidan lähetit organisoivat ProBambu-projektin, jossa on tarkoitus jakaa lahjaksi 3000 paria bambusukkia juutalaisvanhuksille.

Unkarin juutalaisten parissa työskentelee neljä Fidan lähettiä. Eero ja Linnea Valtiala perheineen työskentelevät holokaustista selvinneiden vanhusten parissa MAZS-järjestön alaisuudessa. Tämän lisäksi he tekevät perhe-ja sielunhoitotyötä.

Budapestissa asuvat Harri Kröger ja Anita Pylvänäinen-Kröger. He kohtaavat juutalaisia arjessa ja organisoivat humanitaarisia avustuksia. He myös järjestävät Davar-koulutuksia. Davar koulutuksissa tutustutaan vanhan testamentin raamatullisiin juuriin.


Romanian helluntailiike on yksi Euroopan suurimmista. Maassa on arvoitu asuvan 5 000 juutalaista kansalaista, ja lisäksi noin 10 000 israelilaista maassa työskentelevää. Romaniassa ei ole juuri antisemitismiä. Maassa on melko vähän messiaanisia juutalaisia, mikä tuo oman haasteensa juutalaistyölle maassa. Fida tekee siellä yhteistyötä messiaanisen seurakunnan kanssa.

Romaniassa on ollut esillä Fidan kibbutsinäyttely, joka on kiertänyt useissa kohteissa, ja sillä on ollut suuri menestys.


Puola ja Kroatia 

Puolassa oli vahva juutalaisyhteisö ennen toista maailman sotaa. Maassa asuu pieni ryhmä messiaanisia juutalaisia. Fidan lähetti Paula J. asuu Varsovassa ja tekee yhteistyötä paikallisten uskovien kanssa. Hän kouluttaa seurakuntia kohtaamaan juutalaisväestöä. Hän myös pitää tiiviisti yhteyttä Israeliin ja siellä oleviin seurakuntiin. Paula asui aikaisemmin 10 vuotta Jerusalemissa ja neljä vuotta Berliinissä.

Paula pitää yhteyttä myös Kroatiaan, jossa hän on painattanut juutalaisen Stan Telchinin uskoontulosta kertovan kirjan. Kroatiassa ja sen naapurimaissa asuu ikääntyvä juutalaisyhteisö, joka tarvitsee evankeliumia.


Espanja  

Espanjan juutalaiset ovat etniseltä taustaltaan sefardijuutalaisia. Fida aloitti noin 10 vuotta sitten työn heidän parissaan.

Lähetteinä maassa palvelevat Päivi ja Tapani Sankila perheineen. He kohtaavat paikallisia juutalaisia arjen tilanteissa ja järjestävät sapattikokouksia viikoittain. Lisäksi he jakavat hengellistä kirjallisuutta ja järjestävät esimerkiksi holokaustista kertovia näyttelyitä.