Lähetystyö Saksassa

Nainen seisoo metroaseman laiturilla ja ohi menee metro.

Saksa on Keski-Euroopan monikulttuurinen keskus. Maassa asuu noin 90 eri kansanryhmää, joista noin neljäsosan parissa on vähän tai ei lainkaan kristittyjä. Evankelisten uskovien määrä Saksassa on noin kaksi prosenttia koko väestöstä.

Seurakuntien perustamiselle on suuri tarve erityisesti entisen Itä-Saksan alueella. Myös läntisessä Saksassa on kaupunkeja, joissa ei ole vielä evankelista seurakuntaa. Toiminta evankelisissa seurakunnissa on usein hyvin aktiivista ja suuremmat seurakunnat perustavat ympäristöönsä tytärseurakuntia. Erityisesti monikulttuuriset seurakunnat kasvavat voimakkaasti ja niitä liittyy vuosittain Saksan helluntailiikkeeseen.

Fidan kumppani maassa on BFP (Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR). Se koostuu muutamasta helluntailiikkeestä, joilla on omat lähetysjärjestönsä. BFP:hen kuuluu 850 seurakuntaa ja yli 63 000 jäsentä. BFP:n kuuluu myös 12 eri organisaatiota, joihin kuuluvat esimerkiksi lapsityö, nuorisotyö, Royal Rangers -partiotyö, kansainväliset seurakunnat, koulutus-, kirjallisuus- sekä lähetysjärjestöt. BFP:llä on myös oma raamattukoulu, jossa koulutetaan Saksan helluntailiikkeen pastoreita.

Fida tavoittaa Saksassa lapsia, nuoria ja maahanmuuttajia

Fidan työmuotoja Saksassa ovat muun muassa kristillinen kasvatustyö, seurakuntatyö ja aktiotoiminta.

Kristillisellä kasvatustyöllä tavoitetaan monikulttuurisen asuinalueen lapsia paikallisen kristillisen koulun kautta. Suurin osa lapsista on Saksan ulkopuolella syntyneitä, valtaosa muslimiperheistä.

Seurakuntatyö taas on monikulttuurisen seurakunnan koordinointia ja johtamista. Uskoon tulleille maahanmuuttajille tarjotaan hengellinen koti maassa, jossa heillä ei ole vielä juuria.

Aktiot ovat lyhytaikaisia lähetysmatkoja ja palvelutempauksia. Aktiotoiminta opetuslapseuttaa uskovia ja vahvistaa näkyä lähetystyöstä. Se antaa eväitä löytää oman kutsumuksen. Aktioilla tavoitetaan erityisesti niitä, joilla ei ole yhteyksiä toisiin kristittyihin.

Fidan lähetteinä Saksassa työskentelevät Jarmo ja Merja Palomäki (seurakuntatyö), Saara ja Albert Hanke (seurakuntatyö ja kristillinen kasvatustyö), Markku ja Johanna Ovaska (seurakuntatyö ja aktiotyön sekä lähetyskoulutuksen koordinointi Euroopan helluntailiikkeiden lähetysjärjestö PEM:ille).