Lähetystyö Ugandassa

Kolme lasta värikkäissä vaatteissa istuu savimajan edessä Bidibidin pakolaisalueella Ugandassa.

Uganda on Fidan pitkäaikainen lähetystyön kumppanuusmaa. Vuonna 1984 perustetun Fidan ugandalaisen kumppaniyhteisön, Pentecostal Churches of Ugandan (PCU), syntyyn vaikuttivat maassa tuolloin toimineet suomalaiset ja norjalaiset pioneerilähetystyöntekijät. Nykyään Ugandan väestöstä noin 84 % on kristittyjä. Suhtautuminen evankelisiin uskoviin on maassa myönteistä. Tämä mahdollistaa seurakuntien tekemän laajan julistustoiminnan eri puolilla maata.  

PCU-helluntaikirkon jäsenmäärän arvioidaan kohoavan pian noin 800 000:een uskovaan. Paikallisia seurakuntia ja toimipisteitä PCU:lla on maan seitsemällä eri työalueella noin 750. 

Kasvavat seurakunnat tarvitsevat koulutettuja työntekijöitä 

 Ugandassa kristillisyys on kasvanut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Nopeaan kasvuun liittyy samoja haasteita kuin muualla Afrikassa: hengellisen elämän syvyys ja opilliset asiat jäävät joskus kasvun jalkoihin. Useat harhaopit onnistuvat leviämään myös Ugandan kristillisessä kentässä terveiden hengellisten juurien puuttuessa.  

Terveen raamatunopetuksen edellytyksenä on paikallisten, seurakuntaa opettavien työntekijöiden koulutus. Fida on ollut vuosikymmenten aikana tukemassa työntekijäkoulutusta ja raamatunopetuksen kehittämistä. Fidan lähettien toimenkuva sisältää nykyään myös ugandalaisten seurakuntien haastamista lähetysvastuuseen.  

Suurkaupungit tulevaisuuden haasteena 

Useiden Itä-Afrikan maiden lähetyshistoria käynnistyi pääasiallisesti maaseudulle keskittyneestä toiminnasta. Ugandassakin maaseudut ovat kuitenkin autioitumassa yhä voimakkaamman, kaupunkeihin suuntaavan muuttoliikkeen myötä. Uudenkaltaisten toimintastrategioiden luominen suurkaupunkien väestön tavoittamiseksi onkin Ugandan helluntaiseurakuntien haaste.  

Ugandassa on yhä evankeliumin osalta saavuttamattomia kansanryhmiä ja yhä useammat heistä asuvat suurkaupunkien laitamilla. Erityisesti kaupungeissa asuvien lasten ja nuorten tavoittaminen on seurakuntien tulevaisuuden kannalta tärkeää. 

Fidan lähetystyöntekijöiden rooli on ollut ja tulee jatkossakin olemaan PCU-kirkkokunnan tukeminen itsenäisemmän, laadukkaamman ja kokonaisvaltaisemman toiminnan toteutumiseksi paikallisesti sekä globaalisti. 

Fidalla on Ugandassa kolme lähetystyössä mukana olevaa lähettiä: Pertti ja Heidi Söderlund sekä Susanna Sorila