Lähetystyö Tansaniassa

Kuvituskuva Tansaniasta

Tansaniassa maan kolmeen suurimpaan helluntaikirkkoon kuuluvien seurakuntien määrä on viimeisten 20 vuoden aikana lisääntynyt nopeasti – niitä on jo noin 20 000. Tansaniassa suhtaudutaan yleisesti ottaen avoimesti evankeliumin esilletuomiseen.  

Tansanian Vapaa helluntaikirkko, FPCT, on Fidan kumppani Tansaniassa. Kirkko on noin 350 000 uskovan yhteisö. Sen juuret ovat ruotsalaisten ja suomalaisten lähettien työssä, joka alkoi maassa jo vuonna 1932.  

Lapsi- ja nuorisotyölle suuri tarve 

Tansanian väestöstä noin 70 prosenttia on alle 20-vuotiaita, joten lapsi- ja nuorisotyölle on siellä suuri tarve. Fidan ja FPCT:n haasteena on kouluttaa uutta sukupolvea seurakuntatyöhön, sillä pastoreiden keski-ikä on tällä hetkellä yli 50 vuotta. Tansaniassa seurakunnan johtavaksi pastoriksi pääsy edellyttää pitkän teologisen koulutuksen läpikäymistä. Fidan tuki on mahdollistanut parin viime vuoden aikana 110 vähävaraisen pastorin koulutuksen.  

Fidan maaseutupastorien koulutusohjelma, ”puskapappityö”, on jatkunut jo useamman vuosikymmenen ajan. Sen kautta tuhannet syrjäseuduilla asuvat seurakuntatyöntekijät ovat saaneet mahdollisuuden oppia perustiedot Raamatusta.  

Suomalaiset lähetit kumppanuuden tukena 

Fidalla on Tansaniassa kaksi lähettiä: Jouko ja Ruth Nygren sekä Päivi Tuokkola. He auttavat kumppanikirkkoa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä, lähetyskoulutusten järjestämisessä ja vähävaraisten pastorien kouluttamisessa sekä tukevat suurkaupunkien uusien seurakuntien toimintaa.  

FPCT on lähettänyt omia lähetystyöntekijöitään jo useisiin maihin. Fida jatkaa edelleen kumppaninsa innostamista ja varustamista lähetystyöhön Kairos-koulutusten ja paikallisten tiimien valmentamisen kautta. Tavoitteena on auttaa paikallisseurakuntia tekemään itsenäisesti kokonaisvaltaista hengellistä työtä.