Blogi

Kuukautisissa ei ole mitään hävettävää – tehdään yhdessä niistä normaali asia!

Fidan ja CEPACin hankkeessa työskentelevä lääkäri Bivumbo Desire puhuu kuukautisterveyspäivän tapahtumassa.

Näin haastoi yläkoululainen Michaela runossaan, jonka hän lausui Kalemiessa Kongon demokraattisessa tasavallassa maailman kuukautisterveyspäivän tiimoilta järjestetyn juhlan yhteydessä. Haaste onkin tärkeä, sillä tälläkin hetkellä miljoonat tytöt ja naiset kohtaavat syrjintää ja häpeää niinkin normaalin asian takia, kuin kuukautiset ovat.

Kuukautiset sulkevat naiset ja tytöt pois koulusta, työelämästä ja yhteisöstä. Huonon kuukautishygienian takia on riski sairastua vakaviin infektioihin, ja hoitamattomat kuukautiskivut lisäävät arkeen turhaa kärsimystä. Tämän vuoden kuukautisterveyspäivän teemaksi olikin valittu osuvasti: tehdään kuukautista normaali asia!

Tilastojen mukaan 66 prosentilla Afrikan alueen tytöistä ei ole riittävän hyvää tietoa kuukautisista, ennen niiden alkamista. Lisäksi ainakin joka kymmenes tyttö on poissa koulusta kuukautisten aikana. Tämä tarkoittaa usean kuukauden vajetta oppimisen ja kouluun osallistumisen suhteen kouluvuoden aikana.

Tämä on merkityksellinen päivä, sillä on todella tarpeen rikkoa kuukautisia koskevia tabuja.

Fidan ja kongolaisen kumppanikirkkomme CEPAC:n työalueella Tanganika järven rannalla Kalemiessa juhlittiin ensimmäistä kertaa Maailman kuukautisterveyspäivää toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Fidan ja kumppanin viime vuonna aloittama yhteistyö painottuen erityisesti terveydenedistämisen ja seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon teemoihin on saanut hyvän vastaanoton, ja siksipä tähänkin juhlapäivään saatiin mukaan usea toimija. Juhlapäivää vietettiin yhteistyössä koulujen ja järjestöjen kanssa.

Seremoniaan osallistui maakunnan johtajia, Kalemien kaupungin pormestari sekä terveysviranomaisia, sekä alueella toimivia järjestöjä kuten esimerkiksi UNICEF.  Maakunnan alueen koulujen johtaja Louise Mapemba totesi juhlassa, että tämä on merkityksellinen päivä, sillä on todella tarpeen rikkoa kuukautisia koskevia tabuja. Laajan ja vaikutusvaltaisen joukon mukaan saaminen tapahtumaan on merkityksellistä, sillä kuukautisten ja yleensäkin naisten ja tyttöjen oikeuksia sortavien käytänteiden, uskomusten jne. murtamiseksi ja terveempien käytänteiden saamiseksi osaksi arkea tarvitaan paljon monen tasoista keskustelua, koulutusta, ymmärrystä, mutta myös hyväksyntää niiltä, jotka asioista kyläyhteisöissä päättävät.

Yksi mukana olleista ylilääkäreistä, Nadege Ramazani, muistutti kuulijoita siitä, että kuukautiset ovat normaali biologinen ilmiö, ja hän haastoi yhteisöä tekemään kuukautisista arkisen, normaalin asian. Juhlassa nostettiin esille myös hyvän hygienian merkitys osana naisten ja tyttöjen arkea. Jokaisella tulisi olla puhdasta vettä saatavilla, turvalliset ja siisti saniteettitilat sekä myös mahdollisuus koulu- ja työpäivän aikana huolehtia kuukautishygieniasta.

Fida on kumppaninsa kanssa reagoinut tähän haasteeseen ja tuloksia on nähtävissä naisten ja tyttöjen arjessa.

Kongossa yli 60% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, eli joutuu selviytymään alle 2 dollarilla päivässä. Myytävät kuukautissuojat maksavat tulotasoon nähden paljon, ja siksi usea käyttääkin suojana paperia, kasvien lehtiä tai kangasriepuja. Lisähaasteita hygienialle tuo puhtaan veden puute, ja toisaalta myös tietoisuutta tarvitaan lisää siitä, mikä merkitys hyvällä kuukautishygienialla on, ja kuinka se voidaan toteuttaa.

Fida on kumppaninsa kanssa reagoinut tähän haasteeseen ja tuloksia on nähtävissä naisten ja tyttöjen arjessa. Kuulimme äskettäin paikallisilta terveysviranomaisilta palautetta, että naisten ja tyttöjen huonoon kuukautishygieniaan liittyvät infektiot olivat selkeästi vähentyneet. Tämä oli seurausta tiedon ja taidon jakamisesta, jota tehdään koulutuksien ja keskustelujen kautta niin kyläyhteisöissä kuin terveydenhuollon henkilökunnan suuntaan. Iloinen uutinen oli myös se, että Kalemien alueen yksi suurista kirkoista oli sitoutunut rakentamaan paremmat vessat, huomioiden sekä kuukautishygieniaan liittyvät asiat, mutta myös esteettömyyden. Arjen merkityksellisiä tekoja, jotka muuttavat yhteisöjä.

Kuukautisterveys on keskeisessä asemassa, jotta naiset ja tytöt voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Juhlapäivän jälkeen arkinen työ jatkuu. Fidan projektin työntekijät osallistuvat pian järjestettävään viranomaisten ja muiden toimijoiden suunnittelupalaveriin, jossa pohditaan jatkotoimenpiteitä kuukautisterveyden edistämiseksi alueilla. Vahva vaikuttamistyö on äärimmäisen tärkeää, jotta terveyttä ja turvallisuutta haittaavien käytänteiden kitkemiseksi saadaan mukaan myös ne, jotka päättävät resursseista. Lisäksi projektimme työntekijät ovat saaneet vierailukutsun alueen kouluihin, tarkoituksena keskustella oppilaiden kanssa normaaliin kasvuun ja terveyteen liittyvistä teemoista. Hyvä kuukautisterveys on keskeisessä asemassa, jotta naiset ja tytöt voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa niin henkilökohtaisesti, kuin toisaalta yhteisöjen menestymiseksi.