Ajankohtaista

Fida aloitti yhteistyön rauhannobelisti Denis Mukwegen johtaman terveysosaston kanssa Kongossa

Fidan kumppanin CEPAC-kirkon terveysosaston klinikka.

Seksuaalinen väkivalta, teiniraskaudet ja äiti-lapsikuolleisuus ovat todellisia haasteita Kongon kylissä. Fidan ja rauhannobelisti Mukwegen johtaman järjestön tavoitteena on toimiva ennaltaehkäisevä terveydenhuolto kaikille.

Kongon demokraattinen tasavalta sijaitsee Afrikan sydämessä, päiväntasaajalla. Se on suuri sekä pinta-alaltaan että väkiluvultaan. Maan valtavaa kokoa auttaa hahmottamaan ajatus, että sen pinta-ala vastaa noin kahta kolmasosaa koko Länsi-Euroopan pinta-alasta. Kongo on luonnonvaroiltaan rikas ja runsas, mutta nämä vauraudet eivät ole päässeet kongolaisia rikastuttamaan. Kongo onkin yksi maailman köyhimmistä valtioista.

Erityisiä haasteita Kongossa ovat jatkuvista konflikteista johtuvat ruokaturvattomuus sekä terveydenhuoltojärjestelmien hauraus. Nämä tekijät vaikuttavat toinen toisiinsa ja hidastavat maan sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Väkivaltaiset konfliktit ja hallinnon hauraus myös estävät sen, että maan runsaita luonnonvaroja voitaisiin hyödyntää oman kansan elintason kohentamiseksi.

Uskon, että pitkällä aikavälillä yhdessä työskennellen voimme edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Fida on toiminut Kongossa jo vuosia kumppaninaan paikallinen helluntaikirkko CEPAC. Kirkkokumppani toimii vahvana sosiaalisena vaikuttajana lähes koko Kongon alueella seurakuntien, koulujen, yliopistojen ja klinikoiden kautta. Yhteistyön tarkoituksena on edistää turvallisia elinoloja sekä tukea lasten oikeutta yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen.

Viime vuonna Fida aloitti yhteistyön myös CEPAC:n terveysosaston kanssa. Sitä johtaa lääkäri, rauhannobelisti Denis Mukwege, joka on ollut mukana vuoden 2022 alusta alkaneen hankkeen suunnittelussa.

Uusi yhteistyö edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia

Fidan Kongon työssä terveysturvallisuus on uusi teema. Ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvä työ on yksi keskeinen osa Fidan vuosien 2022-2025 koko kehitysyhteistyöohjelmaa. Terveyspalvelujen vahvistuminen on tärkeä osa kestävää taloudellista kehitystä. Näin asia nähdään myös Suomen kehityspolitiikassa.

Fidan kumppanin CEPAC-kirkon terveysosaston koordinaattori Joseph Furaha valkoisessa kauluspaidassa.
Fidan kumppanin, CEPAC-kirkon, terveysosaston koordinaattori Joseph Furaha.

Kongossa Fidan terveyshanketta koordinoi CEPAC:n terveysosaston työntekijä Joseph Furaha. Hänen vastuulleen kuuluu myös koko CEPAC:n maanlaajuisen terveysosaston koordinointi. Furaha on innostunut uudesta yhteistyöstä.

– Edistämme terveyttä ja samalla voimme vähentää globaalia eriarvoisuutta, joka on edelleen läsnä köyhien ja kehittyneiden maiden välillä, Furaha toteaa.

Furaha nostaa erityisen tärkeäksi ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Terveyshaasteisiin vastaaminen on aina haastavampaa ja kalliimpaa, kuin ennaltaehkäisevä toiminta.

– Tähän me tarvitsemme apua ja tukea. Meillä on yli 300 toimivaa terveyskeskusta ja haluamme kohentaa sekä hoitohenkilökunnan ammattitaitoa että terveyskeskusten lähellä sijaitsevien kylien asukkaiden terveystietoa.

Furaha ei puhu ainoastaan sairauksien ennaltaehkäisystä, vaan laaja-alaisesta vaikuttamisesta ongelmien juurisyihin. Tämä pitää sisällään niin stigmojen purkamista kuin yhteisöjen herkistämistä terveyteen liittyville asioille.

– Uskon, että pitkällä aikavälillä sinnikkäästi yhdessä työskennellen voimme edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. On tärkeää, että alueen asukkailla on tietotaitoa ehkäistä sairauksia, mutta toisaalta myös rohkeutta puuttua esimerkiksi vähemmistöryhmiä, naisia ja vammaisia henkilöitä syrjiviin arjen käytänteisiin.

Uskonnollisiin johtajiin vaikuttaminen tärkeää

Tanganika-järven rannikkoalue on vehreä ja kaunis, ilmasto hellii sen asukkaita. Arkea varjostavat kuitenkin eri etnisten ryhmittymien ja kapinallisjoukkojen hyökkäykset, jotka ajavat ihmisiä pakenemaan kodeistaan. Psykososiaalisen tuen tarve on suuri. Arjen haasteita lisäävät myös erilaiset sairaudet, mitkä olisivat ainakin osittain estettävissä paremman hygienian ja tietoisuuden kautta.

Lääkäri Bivumbo Desire keskustelee sängyllä istuvan potilaan kanssa Amani-klinikalla.
Lääkäri Bivumbo Desire keskustelee potilaan kanssa Amani-klinikalla Kalemien kylässä.

Hankkeen työntekijänä toimiva lääkäri Bivumbo Desire kertoo, että alueella on valitettavan suuri äiti-lapsikuolleisuus. Malaria ja kolera sairastuttavat ihmisiä vakavasti ja esimerkiksi rokotuskattavuus on huono.

Terveysasemilla työskentelevien hoitajien lisäksi alueella työskentelee koulutettuja, vapaaehtoisena toimivia hoitajia, jotka jalkautuvat yhteisöihin. He vetävät pienryhmiä ja pitävät erilaisia tietoiskuja terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Nämä “liikkuvat hoitajat” ovat olleet avainasemassa esimerkiksi rokotuskampanjoissa. Heillä on sekä tietoa että aikaa ja yhteisön tuntemusta käydä keskusteluja kyläläisiä askarruttavista aiheista.

Meidän tulee ponnistella kohti kestävää muutosta – väkivallatonta tulevaisuutta.

Seksuaalinen väkivalta on alueella yleistä. Tämän vuoksi Fidan ja kumppanin yhteistyö keskittyy uhrien tunnistamisen ja hoitoon ohjauksen lisäksi vahvaan vaikuttamistyöhön.

– On äärimmäisen tärkeää, että väkivallan kokemuksesta toipuville tarjotaan psykososiaalista tukea fyysisen hoidon lisäksi, mutta meidän tulee ponnistella kohti kestävää muutosta – väkivallatonta tulevaisuutta, Desire toteaa.

Asennemuokkausta ja tietoa tarvitaan siis paljon. Tähän haasteeseen Fida on Kongossa valmiina pureutumaan. Fida tekee kumppaninsa kanssa vahvasti vaikuttamistyötä uskonnollisten johtajien ja muiden mielipidevaikuttajien suuntaan. Yhteistyön kautta pyritään yhteisöjen sisältä nousevan muutoksen ja kestävyyden tukemiseen.

Erityisenä huolena teiniraskaudet

Fidan ja CEPAC:n vuosia jatkunut yhteistyö on saanut hyvää muutosta aikaan. Esimerkiksi vammaisten lasten kouluun pääsy on kohentunut huomattavasti. Tähän on vaikuttanut niin opettajien ja vanhempien kuin lasten kanssa käydyt keskustelut. Samalla ymmärrys ja arjen taidot ovat lisääntyneet. Kongon maaohjelman erityisneuvonantajana toimiva Katja Köykkä näkee uuden yhteistyön terveydenhuollon saralla suurena mahdollisuutena entistä laajemmalle vaikuttamistyölle.

Teiniraskauksien lisääntymiseen vaikuttaa alueen kulttuuri, jossa alaikäisten tyttöjen naimisiinmeno on yleistä ja jopa suositeltavaa.

– Yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistämisen suhteen. Voimme hyödyntää hyviä, jo olemassa olevia verkostoja koulujen kanssa. Voimme esimerkiksi järjestää erilaisia ryhmätoimintoja, joissa nuorilla on tilaa keskustella ja saada tukea omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyen, Köykkä toteaa.

Tanganika-järvessä kelluu kaksi venettä, joissa liehuu Kongon demokraattisen tasavallan lippu.
Kongolaisia veneitä Tanganika-järven rannikolla.

Fida toimii myös Kalemien alueella, Tanganika-järven länsirannikolla. Alueella on noussut suuri huoli yhä lisääntyvistä teiniraskauksista. Kongolaisten asiantuntijoiden mukaan kasvu johtuu ensinnäkin perheiden huonosta sosioekonomisesta tilanteesta, erityisesti tyttöjen heikoista mahdollisuuksista käydä koulua. Teiniraskauksien lisääntymiseen vaikuttaa myös alueen kulttuuri, jossa alaikäisten tyttöjen naimisiinmeno on yleistä ja jopa suositeltavaa. Koronapandemia ja aluetta piinaavat jatkuvat konfliktit ovat lisänneet näitä haasteita. Ihmiset joutuvat lähtemään pakoon omilta alueiltaan, mikä heikentää entisestään toimeentulon mahdollisuuksia.

– On tärkeää nostaa näitä lasten ja nuorten oikeuksia rikkovia asioita keskusteluihin niin vanhempien ja opettajien kuin alueen mielipidevaikuttajien kanssa. Mutta yhtä lailla on tärkeää antaa nuorille myös oikeaa tietoa ja tukea, Köykkä kertoo.

Katja Köykkä kertoo myös, että viimeksi tavatessaan lääkäri ja rauhannobelisti Mukwegen, tämä totesi erityisesti toivovansa Fidan kanssa alkavan terveysyhteistyön vahvistavan vaikuttamistyötä myös kongolaisten kirkkojen sisällä.


Lue lisää Fidan työstä Kongon demokraattisessa tasavallassa:

Fidan työntekijät raportoivat kriisin keskeltä Kongossa: “Joka viikko uusia perheitä saapuu pakoon taisteluja”