Ajankohtaista

Kouluviranomaiset eivät meinanneet päästää kouluun – Nyt Abayo osoittaa kaikille, että kuulovammaisetkin voivat opiskella

Burundilainen Abayo koulun pulpetissa kirjoittamassa kynällä vihkoon.

Kuulovammaisten lasten on vaikeaa osallistua yhteiskuntaan, jos heillä ei ole mahdollisuutta oppia viittomakieltä koulussa.

Burundilaisen Abayon vanhemmat luovuttivat hänet isoäitinsä hoitoon, kun hän oli kuusivuotias. Abayo, joka on ollut syntymästään asti kuulovammainen, ei päässyt kouluun, koska kotiseudun kouluviranomaiset eivät uskoneet kuurojen tai sokeiden lasten pystyvän käymään koulua muiden lasten rinnalla.

Abayo kirjoittaa nimeään liitutaululle.Abayon sinnikäs isoäiti alkoi kuitenkin selvittää kuulovammaisten lasten mahdollisuutta käydä koulua, kun Abayo oli yhdeksän vanha. Isoäiti kuuli Fidasta ja pyysi tukea, jotta Abayo pääsisi kuulovammaisille oppilaille suunniteltuun erityiskouluun Gitegan alueella. Nyt Abayo on Fidan tuen ansiosta koulun kolmannella luokalla. 

Niiden kahden vuoden aikana, joina Fida on tukenut meitä lapsenlapseni koulunkäynnissä, Abayo on kehittynyt kielellisten ja sosiaalisten taitojensa kanssa, isoäiti kertoo.  

Aiemmin poika oli levoton, mutta nyt hän osoittaa käytöksellään kaikille yhteisössämme, että kuulovammaisetkin voivat opiskella, isoäiti lisää. 

Tulevaisuus näyttää hyvältä

Abayo viittoo opettajansa kanssa luokan edessä.Kouluun päästyään Abayo osoitti nopeasti halunsa oppia. Gitegassa sijaitsevan kuulovammaisten koulun johtaja Bucumi Augustine kertoo Abayon oppineen viittomakielen ensimmäisiä viittomia niin nopeasti, että muut luulivat pojan jo opiskelleen aikaisemmin toisessa koulussa. 

Kun ajattelen Abayon elämää eteenpäin, hänen tulevaisuutensa näyttää hyvältä. Abayo on jatkanut esimerkillistä toimintaansa luokkatovereiden keskuudessa, Bucumi kertoo. 

Viittomakielen oppimisella on suuri merkitys tulevaisuutta varten. Me Fidassa uskomme, että kaikilla on oikeus tulevaisuuteen. Siksi Fidan ohjelmassa painotetaan inklusiivista opetusta.


Vuoden 2022 tuloksia Fidan kehitysyhteistyöstä Burundissa:

Yli 350 burundilaista opettajaa sai koulutusta inklusiivisista, eli vammaiset henkilöt huomioivista opetusmenetelmistä.

Neljän koulun esteettömyyttä parannettiin niin, että vammaiset oppilaat pääsevät kulkemaan tiloissa paremmin.

Yli 2400 burundilaista lasta pääsi esikouluun.

 

Lue lisää viime vuoden työstämme Fidan Vuosikertomuksesta 2022.

Lue artikkeli lukutaidon merkityksestä.