Ajankohtaista

Passi, hammasharja ja lukutaito 

Ugandalaispoika kirjojen kanssa.

Kyllähän kuka tahansa voi oppia lukemaan, eikö vaan? Mutta entä jos lähellä ei ole koulua, kirjoja – tai ketään, joka osaisi lukea? Lukutaito on ihmisoikeus, mutta nyt se on vain tietyn ryhmän etuoikeus. 258 miljoonaa lasta ei käy lainkaan koulua ja he jäävät elämän matkalla passintarkastukseen.

Yli kuudensadan miljoonan lapsen perustaidot lukemisessa ja matematiikassa ovat puutteelliset kertoo YK:n muutaman vuoden takainen selvitys. Esimerkiksi Saharan etelänpuolisessa Afrikassa ja Keski- ja Etelä-Aasiassa yli 80 prosentilla lapsista ei ole näitä perustaitoja. Lisäksi koulujen tilat, opettajien taidot ja opetusvälineet ovat puutteellisia.

Vaikka n. 90 % 15-24 -vuotiaista osaa lukea, on lukutaidossa suuria alueellisia eroja.

Miksi lukutaito on tärkeä? 

Lukutaito on taito, joka avaa maailman aivan uudella tavalla. Se mahdollistaa yksilötasolla kehityksen ja koulutuksen sekä oman osaamisen hyödyntämisen. Samaan aikaan lukutaito mahdollistaa paremman terveyden, hyvinvoinnin, sukupuolten välisen tasa-arvon sekä demokratian toteutumisen. Ilman lukutaitoa myös esimerkiksi rauhan rakentaminen olisi huomattavasti vaikeampaa. 

Digitaalisessa maailmassa pelkkä tekstin lukeminen ei enää riitä. Kuvan, tekstin ja äänen yhdistävä media vaatii lukijalta vielä enemmän – nimittäin monilukutaitoa. Jos peruslukutaito puuttuu, on monilukutaidon oppiminen mahdotonta. Silloin ihminen jää yhteiskunnan ulkopuolelle ja on vaarassa joutua disinformaation jalkoihin sekä muiden hyväksikäyttämäksi.  

14 prosenttia maailman aikuisista ei osaa lukea.

Kolme pointtia lukutaidosta 
  1. Lukutaito on ikkuna.  Lukutaito avaa uudenlaisen mahdollisuuden tarkastella maailmaa. Lukemalla opimme uusia asioita ympäröivästä maailmasta, käsittelemään tunteita ja tunnistamaan erilaisia ilmiöitä. Tekstit kuvittavat maailmaa ja kertovat ihmisten tarinoita. Ne auttavat oppimaan ja ymmärtämään erilaisuutta, kulttuureita ja mahdollistaa pienen pakomatkan arjen keskellä. Turvallisesti, kuin ikkunasta katsellen, voimme tutkia ja tutustua maailmaan.
  2. Lukutaito on suoja.  Samalla, kun lukutaito avaa ikkunan, josta katsella maailmaa, tarjoaa se myös suojaa. Varoitusmerkit, elintarvikkeiden sisältö ja työsopimukset vaativat lukutaitoa. Ilman sitä ihminen on alttiimpi toimimaan itselleen tai muille vaarallisesti sekä helpommin huijattavissa esimerkiksi osaksi ihmiskauppaa. Lukutaidon avulla ihminen pystyy hankkimaan ja vertailemaan tietoa. Se mahdollistaa autonomisen toiminnan ja kyvyn huolehtia itsestään. ”Se oli sillä pieneksi präntätyllä tekstillä” on tuttu vitsi, jolla viitataan tilainteisiin, joihin päätyy odottamatta.  On kuitenkin merkityksetöntä, onko se isolla vai pienellä tekstillä, jos ihminen ei osaa lukea lainkaan.
  3. Lukutaito on ovi. Ikkunana ja suojana lukutaito tarjoaa turvallisen paikan tarkastella maailmaa. Samalla se kuitenkin avaa oven maailmaan. Lukutaidon myötä ihminen voi kehittyä monin eri tavoin ja vahvistaa omia taitojaan. Köyhyyden kierteen katkaiseminen on helpompaa, kun voi lukea ja pystyy kouluttautumaan. Lukutaitoinen ihminen voi osallistua yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä eikä jää kuulopuheiden varaan. Lukutaito avaa oven oppimiseen, koulutukseen ja parempaan tulevaisuuteen. Sen merkitys on äärettömän suuri!  
Koulutus tuo tulevaisuuden  

Lukutaito ja koulutus kulkevat käsi kädessä. Lukutaidon merkitys erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta on huomattava. Ilman lukutaitoa ja koulutusta, tyttöjen kohtaama epätasa-arvo vain kasvaa ja tytön ihmisoikeudet muiltakin osin jäävät toteutumatta. Koulua käyvä tyttö puolestaan pystyy huolehtimaan itsestään ja perheestään paremmin, avioituu todennäköisesti vanhempana ja pystyy ansaitsemaan itse rahaa eikä jää puolisostaan riippuvaiseksi. 

Lukutaito tarjoaa niin turvaa kuin mahdollisuuksia. Sen eteenpäin vievä voima on merkityksellinen.  

Fida tukee ympäri maailmaa heikoimassa asemassa olevien lasten koulunkäyntiä, opettajien koulutusta ja aikuisille suunnattuja lukutaitokoulutuksia. 

Kun taskussa on passi, hammasharja ja hyvä lukutaito, on elämän matka paljon helpompi. 


Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta. Sen tarkoituksena on muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.