Ajankohtaista

Fidan vuosi 2023 oli haastava mutta talous pysyi tasapainossa

Kaksi tyttöä värikkäissä asuissa hymyilee.

Fidan kevätkokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 talouden ja toiminnan avainlukuja.

Fidan kevätkokous kokosi toukokuun viimeisenä päivänä Roihupellon toimistolle ja Zoomin ääreen 52 osanottajaa.Kokouksessa vahvistettiin Fida International ry:n vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus. Fida International ry:n omistavat Suomen helluntaiseurakunnat.

Vuonna 2023 Fidalla oli yhteensä 51 yhteistyömaata, joista 28:ssa oli lähetettyjä työntekijöitä.

Itä-Afrikan, Lähi-idän, Keski-Aasian ja Etelä-Amerikan muodostamalla toiminta-alueella Fidalla oli 13 yhteistyömaata ja 50 lähetettyä työntekijää. Aasiassa Fida teki yhteistyötä 14 maassa ja lähetettyjä työntekijöitä alueella oli 35. Euroopassa Fida teki yhteistyötä 24 maassa ja lähetettyjä työntekijöitä alueella oli 59.

Suurten humanitaaristen kriisien vuosi

 Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola esitteli toimintavuoden 2023. Vuotta leimasivat useat humanitaariset kriisit. Inflaatio vaikutti myös avustustoimintaan, kun ruoan ja tarvikkeiden hinta nousi monin paikoin.

Humanitaarisen avun tarve oli Fidan yhteistyömaissa suurempi kuin koskaan. Ukrainan hätä syveni ja pitkittyneet konfliktit Jemenissä, Myanmarissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa jatkuivat. Valtavaa kärsimystä aiheuttava sota Israelin ja Hamasin välillä Gazassa puhkesi lokakuussa. Maanjäristykset Turkissa ja Nepalissa aiheuttivat tuhansien ihmishenkien menetyksiä ja aineellista tuhoa. Nälkäriisi syveni muun muassa Burundissa ja Ugandassa.

Vastatakseen kriiseihin Fida on viimeisen seitsemän vuoden aikana kasvattanut humanitaarista apuaan merkittävästi. Vuonna 2023 Fida sai historiansa suurimman tukimyönnön humanitaariseen apuun, 3.72 miljoonaa euroa Ukrainaan, Jemeniin ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan Suomen Ulkoministeriöltä. Humanitaarista apua Fidan kautta sai vuoden aikana 141 000 ihmistä kymmenessä maassa. Suomalaiset lahjoittivat 450 000 euroa hätäapuun Fidan kautta.

Vuonna 2023 Fidassa parannettiin työntekijöiden turvallisuutta kriisialueilla kehittämällä organisaatiota, koulutuksia, ohjeita ja verkostoitumista.

Naisten ja tyttöjen turvallisuus on parantunut kehitysyhteistyön seurauksena

Fida jatkoi kehitysyhteistyötä lasten ja nuorten turvallisen elinympäristön ja koulutuksen puolesta 10 maassa. Naisten ja tyttöjen turvallisuus on parantunut sukupuolittuneen väkivallan ja silpomiskäytäntöjen vähennyttyä. Nuorten ammatillinen koulutus sekä tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäynnin tukeminen ovat myös tuottaneet hyviä tuloksia.

Kehitysyhteistyö tavoitti vuonna 2023 458 000 suoraa hyödynsaajaa. Fidan työtä tukivat merkittävällä panoksella suomalaiset kummit. Kummien rahoittama diakoniaohjelma tavoitti 13 200 hyödynsaajaa.

Lähetysinnostus leviää seurakunnissa

Fidan lähetystyön ohjelma toimi 41 maassa. Seurakuntatyön eri tehtävissä maailmalla palveli 96 lähetettyä työntekijää. Uusia avauksia tehtiin esimerkiksi Aasiassa, jossa alkoi mediatyö kuuden eri kansanryhmän tavoittamiseksi.

Suomessa Fida valmentaa seurakuntia lähetystyöhön. Vuonna 2023 Fida esimerkiksi auttoi kymmentä helluntaiseurakuntaaaloittamaan lähetysstrategian luomisen. Fidan työntekijät tekivät vuoden aikana 75 seurakuntavierailua. Lähetysharjoittelussa Fidan ulkomaankohteissa oli 19 henkilöä ja erilaisiin lähetyskoulutuksiin osallistui 168 henkeä.

Myymäläketju teki hyvän tuloksen inflaatiosta huolimatta

Fida secondhand  -myymälöissä oli vuoden aikana 3,2 miljoonaa kävijää. Asiakkaiden määrä tasoitti inflaation vaikutusta ketjun tulokseen. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta Fida secondhandin liikevaihto oli 9,6 miljoonaa (ed. vuosi 8,5 milj.).

Fida avasi uuden myymälän Iso Omenan kauppakeskuksessa. Myymälä on yksi Fidan viidestä kauppakeskusmyymälästä.

Fida liittyi RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry:n jäseneksi. RENET kokoaa yhteen uudelleenkäyttöalan vastuulliset toimijat, jotka pyrkivät yhdessä kehittämään muun muassa sitä, että tavarat päätyisivät helpommin kiertoon.

Vuonna 2023 Fida secondhand säästi 40 499 000 kiloa kiinteitä luonnonvaroja ja 6 443 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä saattamalla 2 183 000 tuotetta uudelleenkäyttöön. Fida on antanut uuden elämän käytetyille vaatteille ja tavaroille jo vuodesta 1979.

Talous pysyi tasapainossa

Fidan tuotot olivat noin 23,5 miljoonaa euroa (2022: 22,5 miljoonaa euroa) ja kulut 23,9 miljoonaa euroa (2022: 22,7 miljoonaa euroa). Tilikauden alijäämä oli 0,47 miljoonaa euroa (2022: 0,18 miljoonaa euroa).

Yhdistyksen omavaraisuusaste oli erinomaisella tasolla (59,3 prosenttia) ja maksuvalmius oli hyvä (1,4).

Fidan toiminnan rahoitus koostui ulkoministeriön avustuksista (61 %), lahjoituksista ja kummimaksuista (25 %), seurakuntien tukimaksuista (5 %), Fida-myymälöiden nettotuotoista (3 %) sekä testamenteista ja muista tuotoista (6 %).

Ulkomaantyöhön varoista käytettiin 84 prosenttia, hallintoon 8,5 prosenttia sekä viestintään ja varainhankintaan 7,5 prosenttia.

Lue lisää toiminnastamme ja tarinoita apumme perillemenosta Fidan vuosikertomuksesta.

Fida viime syksynä valittu hallitus vuonna 2024

Petteri Arasalo (Pirkanmaa), puheenjohtaja

Asta Turunen (Kaakkois-Suomi)

Kyösti Havukainen (Pohjois-Karjala)

Hemmo Holappa (Kainuu ja Koillismaa)

Esa Hyvönen (Keski-Suomi)

Raine Ihalainen (Savo)

Matti Karvinen (Satakunta), vpj

Ari Kattainen (Suur-Helsinki)

Tapani Kauppinen (Lappi)

Petri Linna (Uusimaa, Etelä- ja Päijät-Häme)

Kristiina Raassina (Varsinais-Suomi)

Mikko Saukkonen (Pohjanmaa)

Markku Tuppurainen (Etelä-Pohjanmaa)

Eve Rantanen (osallistuu työskentelyyn Tulevaisuustyöryhmän jäsenenä)