Tie lähetystyöntekijäksi

Kristillinen lähetystyö on Jumalan rakkauden ja toivon jakamista sanoin ja teoin. Se on Jeesuksen esimerkin seuraamista siellä, missä tarve on suurin.

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:19–20)

Yhteinen näky lähetystyöstä

Suomen helluntaiseurakunnat ja Fida tekevät lähetystyötä, jotta jokaisella olisi tulevaisuus ja toivo. Työ keskitetään alueille, joissa on suurin tarve ja vähiten elinvoimaisia seurakuntia. Sydämellämme on seurakuntien istuttaminen suurkaupunkien saavuttamattomien ihmisryhmien* keskuuteen.

Pitkäaikainen lähetystyö

Pitkäaikaisella lähetystyöllä tarkoitetaan yli kahden vuoden sitoutumista lähetystyöhön. Tällä hetkellä Fidan lähetystoimintojen lähetit työskentelevät noin 30 maassa evankelioimis- ja seurakuntien perustamistyössä, raamatunkäännös- ja opetustyössä, lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyössä, turistityössä sekä yrittäjinä ja omassa ammatissaan teltantekijöinä.

Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Luuk.10:2

Lähetystyö seurakunnan ytimessä

Lähetys on seurakunnan elämäntapa. Evankeliumi on läsnä kaikessa mitä seurakunta on ja tekee, myös toimintaa ja taloutta koskevassa päätöksenteossa.

Suomen helluntaiseurakunnat ja Fida ovat sopineet yhteisestä tavasta lähettää lähetystyöntekijöitä, huolehtia heidän turvallisuudesta, koulutuksesta sekä henkisestä että hengellisestä hyvinvoinnista.

Lähtökohtana on, että seurakunta toimii lähettäjänä ja vastaa lähetystyön kuluista. Fidan tehtävänä on tukea prosessin eri vaiheissa sekä globaalisti johtaa lähetystyötä. Johtaminen tapahtuu alueella asuvien lähetystyöntekijöiden toimesta, joilla on paras asiantuntemus oman alueensa lähetystyöhön, kumppaneihin ja kulttuuriin.

Kuvaus lähetystyön prosessista:

*Saavuttamattomiksi ihmisryhmiksi lasketaan ne, joiden parissa alle 2% ovat kristittyjä. 31.12.2015 saavuttamattomia ihmisryhmiä laskettiin olevan 6817, joiden yhteenlaskettu henkilömäärä oli yli 4,2 miljardia. lähde: Joshua Project

Palvelemme seurakuntia lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Juha Lehtonen

050 416 4070

Seurakuntasuhteiden koordinaattori. Aktiotyö, harjoittelu ulkomailla, seurakunnat, nuorisotyö.

Laura Forsbäck

050 563 6198

Assistentti, seurakuntayhteydet. Ulkomaan työharjoittelupaikat, opinnäytetyöt, Kairos-kurssit.