Pitkäaikainen lähetystyö

Tie lähetystyöntekijäksi

Kristillinen lähetystyö on Jumalan rakkauden ja toivon jakamista sanoin ja teoin. Se on Jeesuksen esimerkin seuraamista siellä, missä tarve on suurin.

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:19–20)

Yhteinen näky lähetystyöstä

Suomen helluntaiseurakunnat ja Fida tekevät lähetystyötä, jotta jokaisella olisi tulevaisuus ja toivo. Työ keskitetään alueille, joissa on suurin tarve ja vähiten elinvoimaisia seurakuntia. Sydämellämme on seurakuntien istuttaminen suurkaupunkien saavuttamattomien ihmisryhmien* keskuuteen.

Pitkäaikainen lähetystyö

Pitkäaikaisella lähetystyöllä tarkoitetaan yli kahden vuoden sitoutumista lähetystyöhön. Tällä hetkellä Fidan kautta lähetetyt helluntaiseurakuntien lähetit työskentelevät noin 30 maassa. Yhä useampi lähtee lähetystehtäviin globaalina ammattilaisena eli oman ammattinsa, opiskelun tai yritystoiminnan kautta.

Lähetystyöntekijöiden työnkuva on hyvin monipuolinen. Työhön kuuluvat asemapaikasta riippuen evankeliumin välittäminen eri tavoin, seurakuntaistutusprojekteihin osallistuminen, seurakunnallisten tehtävien hoitaminen, opetustyö paikallisissa raamattukouluissa, kumppanien valmentaminen lähetystyöhön, lapsi- ja nuorisotyö, Raamatun kääntäminen (yhteistyössä Wycliffe Raamatunkääntäjien ja Raamatunkäännösinstituutin kanssa) ja turistityö.

Arjessa lähetystyö on pitkälti ihmisten kohtaamista ja verkostoitumista.

Hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” Luuk.10:2

Lähetystyö seurakunnan ytimessä

Lähetys on seurakunnan elämäntapa. Evankeliumi on läsnä kaikessa, mitä seurakunta on ja tekee, myös toimintaa ja taloutta koskevassa päätöksenteossa.

Suomen helluntaiseurakunnat ja Fida ovat sopineet yhteisestä tavasta lähettää lähetystyöntekijöitä. Lähettävän seurakunnan tulee huolehtia myös lähettien turvallisuudesta, koulutuksesta sekä henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista.

Lähtökohtana on, että seurakunta toimii lähettäjänä ja vastaa lähetystyön kuluista. Fidan tehtävänä on tukea prosessin eri vaiheissa.

Fidan asettama aluejohto vastaa lähetystyön johtamisesta Aasian, Afrikan ja Euroopan alueilla. Aluejohto hoitaa oman alueensa maissa esimerkiksi suhteita paikalliseen helluntaikirkkoon ja lähettien turvallisuusasioita. Lähetystyöntekijöiden sijoittumisesta ja tehtävistä sovitaan yhdessä paikallisen seurakuntakumppanin kanssa.

Kuvaus lähetystyön prosessista:

*Saavuttamattomiksi ihmisryhmiksi lasketaan ne, joiden parissa alle 2% väestöstä on kristittyjä. 29.03.2022 saavuttamattomia ihmisryhmiä laskettiin olevan 7 414, joiden yhteenlaskettu henkilömäärä oli yli 3,29 miljardia. lähde: Joshua Project

Palvelemme seurakuntia lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Jyrki Palmi

050 4777570

Apulaistoiminnanjohtaja, seurakuntayhteyksien ja varainhankinnan johtaja.

Juha Lehtonen

050 416 4070

Lähetystyön yksikön päällikkö. Seurakuntayhteydet, lähetystyö, tapahtumat ja nuorisotyö.

Marjut Salonen

050 575 2635

Lähetystyön yksikön viestintäassistentti
Fida Short -jaksot