Aktio = lyhytaikainen lähetysmatka

Ilmoittaudu aktiotyön johtajuuskoulutukseen!

Koulutus järjestetään Tampereella Teopolis-opistolla. Koulutuksen hinta täysihoidolla on 100 € (majoitus, ruoka, materiaalit). Koulutus alkaa perjantaina klo 18:00 ja päättyy lauantaina klo 19:00. Lisätietoja juha.lehtonen@fida.info

Ilmoittautumislomake

  • Osallistujilta vaaditaan seurakunnan johdon tuki toimia aktiotiimin johtajana. Kirjoita tähän suosittelijan nimi, asema seurakunnassa ja yhteystiedot.

Liity mukaan uuden sukupolven lähetysilmiöön

Uuden sukupolven lähetysilmiön ytimessä on ajatus siitä, että jokaisella on tehtävä ja jokainen ympäristö on lähetyskenttä. The Legacy Projectin tavoitteena on mobilisoida uusi sukupolvi vastaamaan Jumalan kutsuun ja Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn lähettämällä heidät lyhytaikaiseen lähetystyöhön kaikkialle maailmaan. Vuonna 2021 tavoitteemme on lähettää 500.

The Legacy Project ei ole järjestö tai organisaatio, vaan liikehdintä. Se leviää ruohonjuuritasolla, eikä sitä ole olemassa ilman sinua ja minua. Kaikki riippuu yhdestä tekijästä: tiiminjohtajista. Me olemme sitoutuneet etsimään, kutsumaan, varustamaan ja valtuuttamaan parhaat tiiminjohtajat.

The Legacy Project 
 

Aktio ‒ lähetystyötä dynaamisimmillaan

Aktiolla tarkoitetaan yleensä 1‒4 viikkoa kestäviä evankelioimis­-, palvelu-­, rukous-­ ja opetusmatkoja. Kaikilla ryhmillä tulee olla nimetty tiiminjohtaja. Aktiotyön lähtökohtana on Jumalan rakkaus ja armo meitä kohtaan. Meidät laittaa liikkeelle tieto siitä, että jokaisella on oikeus kuulla sanoma Jeesuksesta. Fidan aktio järjestetään aina yhteistyössä lähettävän seurakunnan sekä vastaanottavan paikallisen yhteistyökumppanin ja/tai Fidan lähetystyöntekijän kanssa.

 

Valmennusaktio

Valmennusaktio on viikon intensiivikoulutus aktiotyöstä ulkomailla. Vuosittain järjestettävä valmennus on ensisijaisesti tarkoitettu seurakuntien aktiotyön ja/tai nuorisotyön vastuuhenkilöille. Mikäli haluat mukaan Valmennusaktioon, ota yhteyttä: juha.lehtonen@fida.fi

 

Näin haet tiimillesi aktiopaikkaa

1. Aktiosta päätetään seurakunnassa

Kun tiimi haluaa lähteä aktioon, lähtemisestä päätetään ensin omassa seurakunnassa.

3. Lähtöpäätös

Lopullinen päätös aktion toteutumisesta tehdään tiiminjohtajan ja Fidan sekä kohdemaan yhteyshenkilön kesken.