Aktio = lyhytaikainen lähetysmatka

Seuraava aktiotyön johtajuuskoulutus tammikuussa 2022

Aktiotyön johtajuuskoulutus 28.-29.1.2022
ilmoittaudu koulutukseen täällä

Lisätietoja: juha.lehtonen@fida.info

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen...

vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan"

Liity mukaan uuden sukupolven lähetysilmiöön

Heinäkuussa 2021 lähdemme yhdessä liikkeelle, toimimme tiimeissä, kohtaamme ihmisiä, palvelemme lähimmäisiä ja kerromme Jeesuksesta kadun toisella puolella, naapurimaassa tai maailman äärissä. Emme tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta se ei estä meitä seuraamasta Jumalan kutsua eikä noudattamasta Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.

Projektin toteutuksen ensisijainen tapa on aktio Suomessa välillä 9.7.- 31.7. Kutsumme siihen kaikkia tiimejä. Toissijaisesti sellaiset tiimit, jotka kokevat Jumalan edelleen kutsuvan heitä muualle maailmaan, saavat jatkaa aktion suunnittelua. Jokaisella tiimillä tulee kuitenkin olla vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa koko aktio Suomessa, jos viime hetkellä kohdemaa sulkeutuukin.

The Legacy Project 
 

Aktio ‒ lähetystyötä dynaamisimmillaan

Aktiolla tarkoitetaan yleensä 1‒4 viikkoa kestäviä evankelioimis­-, palvelu-­, rukous-­ ja opetusmatkoja. Kaikilla ryhmillä tulee olla nimetty tiiminjohtaja. Aktiotyön lähtökohtana on Jumalan rakkaus ja armo meitä kohtaan. Meidät laittaa liikkeelle tieto siitä, että jokaisella on oikeus kuulla sanoma Jeesuksesta. Fidan aktio järjestetään aina yhteistyössä lähettävän seurakunnan sekä vastaanottavan paikallisen yhteistyökumppanin ja/tai Fidan lähetystyöntekijän kanssa.

 

Näin haet tiimillesi aktiopaikkaa

1. Aktiosta päätetään seurakunnassa

Kun tiimi haluaa lähteä aktioon, lähtemisestä päätetään ensin omassa seurakunnassa.

3. Lähtöpäätös

Lopullinen päätös aktion toteutumisesta tehdään tiiminjohtajan ja Fidan sekä kohdemaan yhteyshenkilön kesken.