Blogi

Naistenpäivän toiveet: kakkuja, kukkasia ja vähän muutakin

Jokainen päivä on naistenpäivä.

Jo reilu sata vuotta juhlittu naistenpäivä pitää esillä naisten saavutuksia yhteiskunnassa. Alun perin poliittinen päivä keskittyy nykyään kiinnittämään huomiota naisten oikeuksiin ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Perinteisesti naistenpäivänä toivotaan hyviä asioita maailman tytöille ja naisille.

Oikeutta. Koulutusmahdollisuuksia. Ihmisarvoa. Turvaa. Asioita, jotka ovat meille teollistuneissa länsimaissa jopa itsestäänselvyyksiä. Näitä asioita moni lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijä haluaa edistää asuinmaassaan.

Olemme kohdanneet lukemattomia perheitä, jossa tyytymätön anoppi on hajottanut pojan perheen ja miniän tulevaisuuden. Millaista yhteiskuntaa osaavat rakentaa lapset, jotka kasvavat sortuneen talon raunioissa?

Kun mietin tapoja onnitella paikallisia ystäviäni, en halunnut keskittyä epäkohtiin. En halunnut surkutella heidän asemaansa enkä luoda asenteita, joissa ikään kuin odotetaan ulkoisten muutosten parantavan naisten asemaa ja pelastavan heidät.

Tänä naistenpäivänä toivon ystävilleni ja maailman naisille yhtä asiaa, jonka avulla he voivat selvitä mistä vain, mitä elämä heidän polulleen tuo.

Se tekee heistä sisäisesti vahvoja ja tunne-elämältään tasapainoisia. Se antaa heille kyvyn rakentaa perheitään, yhteisöjään ja yhteiskuntiaan paremmaksi paikaksi.

Kaikki tämä tiivistyy yhteen sanaan: viisaus.

Sananlaskujen kirjan mukaan Vaimon viisaus talon rakentaa, vaimon tyhmyyteen talo sortuu (San 14:1).

Viisaasti eletty elämä vahvistaa kaikkea ympärillään olevaa. Tyhmät valinnat tuhoavat.

Asuinmaamme on täynnä esimerkkejä tyhmistä valinnoista, jotka ovat tuhonneet elämää. Ikävä kyllä, monet näistä valinnoista ovat naisten tekemiä.

Naiset eivät nimittäin ole ihan niin avuttomia, kuin tätä miesten dominoimaa yhteiskuntaa ulkoapäin katsellessa voisi ajatella. Naisilla on suuri valta perheiden sisällä, ja he pitävät monia uskonnollisia ohjaksia tiukasti käsissään.

Pelottavimpia henkilöitä perheessä ovat vanhempien sisaret, tädit.

Olen itsekin istunut vastapäätä tiukkoja tätirintamia ja joutunut myöntämään, että vaatii suurta rohkeutta olla eri mieltä perheen matriarkkojen kanssa. Kun tädillä on suunnitelma siskontyttären suhteen, perheessä on kova paine noudattaa hänen ohjeitaan.

Anoppi on toinen esimerkki naisesta, jolla on valta rakentaa tai tuhota. Olemme kohdanneet lukemattomia perheitä, jossa tyytymätön anoppi on hajottanut pojan perheen ja miniän tulevaisuuden.

Millaista yhteiskuntaa osaavat rakentaa lapset, jotka kasvavat sortuneen talon raunioissa?

Ikä ei automaattisesti tuo viisautta. Viisaus ei ole vain tietoa, vaan se on kykyä laittaa kokemukset ja tieto käyttöön tavalla, joka osoittaa hyvää harkintakykyä.

Kristittynä ymmärrän viisauden olevan yksi suurimmista päämääristä elämässämme.

Raamatun näkökulmasta viisautta on Jumalan kunnioittaminen, nöyryys ja taito laittaa Jumalan Sana käytäntöön. Raamatussa ei nimittäin ole yksityiskohtaisia neuvoja jokaiseen elämäntilanteeseen.

Viisas ihminen tuntee Jumalan Sanan, mutta hänen pitää pystyä enempään. Viisauteen liittyy kypsyys ja herkkyys, arvostelukyky ja tarkkanäköisyys kaikenlaisissa elämänolosuhteissa.

Iästä riippumatta jokainen, joka haluaa kasvaa viisaudessa ja noudattaa Jumalan siihen antamia neuvoja, voi viisastua. Yksi Jeesuksen nimistä on ”Jumalan viisaus” (1 Kor. 1:24). Naiset, jotka valitsevat Jeesuksen elämänsä perustaksi, ovat rakentamassa tulevillekin sukupolville kestävää taloa.

Naistenpäivänä on toki hyvä muistaa maailman naisia kakuin ja kukkasin, huomioida ja kehua heitä. Ehkäpä sen lisäksi panostamme evankeliumin levittämiseen ja opetuslapseutukseen ja haastamme naisia kasvamaan viisaudessa – jotta talomme voivat rakentua ja vahvistua.