Ajankohtaista

Tansanialainen kirkko tekee urauurtavaa työtä vammaisten lasten ja nuorten hyväksi

Kaksi lasta ja rannalla oleva puinen vene Tansanian rannikolla.

Tansaniassa riittää vielä tekemistä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Fida ja tansanialainen FPCT-kirkko ovat saaneet aikaan merkittävää parannusta vammaisten lasten oikeuksiin. Yhteistyö on tuonut vammaiset lapset kotien nurkista kouluun.

Afrikan itäisellä rannikolla sijaitseva Tansania on valtavan monimuotoinen maa. Pohjois-Tansaniassa 5 895 metrin korkeuteen nouseva Afrikan korkein vuori, Kilimanjaro, sekä eläinten vuotuinen suurvaellus Serengetin kansallispuistosta Kenian puolelle ovat omiaan kuvaamaan maan moninaisuutta ja kauneutta. Rannikolla ja erityisesti Sansibarin saarella näkyvä historiallinen arabialaisen kulttuurin vaikutus puolestaan osoittaa, kuinka monimuotoisuus ulottuu myös kulttuuriin. Tansanian väestö koostuu nykyään yli sadasta etnisestä ryhmästä. Tansanian väkiluku vuonna 2022 oli 61,7 miljoonaa asukasta.

Vaikka Tansania on saavuttanut merkittävää kehitystä viime vuosikymmeninä, monilla alueilla on vielä paljon tehtävää. Terveydenhuolto, koulutus ja riittävä toimeentulo eivät vieläkään ole kaikkien ulottuvilla.

Kokemusta vuosikymmenten ajalta

Fida on toiminut Tansaniassa jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Kehitysyhteistyö tähtää ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Se tukee yhteisöjen kehitystä ja vahvistaa ihmisoikeuksia. Tansanian maaohjelma on Fidan suurin kehitysyhteistyön maaohjelma, joka kattaa laajan kirjon hankkeita ja aloitteita eri puolilla maata.

Tansanian kartta, jossa korostettuna Fidan yhteistyöalueet FPCT-kirkon kanssa.
Tansania on Fidan suurin kehitysyhteistyömaa. Naisten, lasten ja vammaisten henkilöiden elinoloja parannetaan monella eri alueella.

Tansanian maaohjelmassa Fida ja FPCT-kirkko edistävät inklusiivista koulutusta, parantavat terveydenhuoltoa ja tukevat naisten oikeuksia. Yksi työn keskeisistä tavoitteista on vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen ja heidän osallisuutensa vahvistaminen yhteiskunnassa.

Osallistava opetus tuo vammaiset lapset luokkahuoneisiin

Tansaniassa on UNICEF:n arvioiden mukaan 600 000 vammaista lasta ja nuorta. Vammaisuutta pidetään paikoin kirouksena, minkä vuoksi vammaisia lapsia usein piilotellaan kodeissa. Noin puolet vammaisista lapsista ja nuorista ei pääse aloittamaan koulua. Maaseudulla vain 36% heistä pääsee kouluun.[1]

Fida ja FPCT haluavat varmistaa, että kaikki lapset ja nuoret pääsevät kouluun ilman syrjintää tai esteitä. Siksi Tansaniassa puretaan vammaisuuteen liittyviä tabuja lisäämällä sekä vanhempien että opettajien tietoisuutta vammaisten lasten ja nuorten oikeuksista. Koulujen opettajille pidetään koulutuksia inklusiivisesta opetuksesta ja alueille perustetaan erityiskouluja vammaisille lapsille. Eräs inspiroiva esimerkki tästä on Badi Alfani, nuori mies Tangan alueelta. Hänellä on kehitysvamma, jonka vuoksi kouluunpääsy ei ollut itsestäänselvyys.

Vihreään paitaan pukeutunut tansanialainen Badi Alfani tekee käsitöitä pöydän ääressä.
Kouluun ja myöhemmin käsityökoulutukseen päässyt Badi Alfani, 22, unelmoi rakennusmiehen ammatista.

Fidan ja kirkon yhteinen nuorten ohjelma järjesti Tangan alueen kouluissa opettajille koulutuksia inklusiivisesta eli osallistavasta opetuksesta. Nämä koulutukset mahdollistivat Alfanin pääsyn koulunpenkille, kun Tangan alueen opettajien ja vanhempien ymmärrys Alfanin kaltaisten lasten ja nuorten oikeudesta koulutukseen lisääntyi. Kouluun pääsy avasi Alfanille puolestaan ovet uusiin mahdollisuuksiin ja antoi hänelle uskoa omiin kykyihinsä. Tämä johti nuoren miehen lopulta erikoistumaan käsityökoulutukseen.

Nykyään Alfani on yhteisössään arvostettu käsityöläinen, joka rakentaa omaa tulevaisuuttaan askel askeleelta. Alfani unelmoi rakennusmiehen ammatista. Tätä unelmaa hän edistää parhaillaan auttamalla erästä tuttavaansa rakentamaan taloa.

Yhdessä muutoksen puolesta

Vaikka Tansaniassa on edelleen haasteita, Fidan ja FPCT:n kumppanuus sekä lukuisten Badi Alfanin kaltaisten nuorten tarinat osoittavat, että muutos parempaan on mahdollinen.

Yhdessä osaavan kumppanin ja uskollisten tukijoiden kanssa rakennamme toivoa Tansanian lapsille ja nuorille.

[1] UNICEF, 2021.


Haluatko auttaa? Ryhdy kummiksi Tangan vammaisille lapsille!