Kehitysyhteistyöohjelma

Kaudella 2018-21 siirrytään maakohtaisiin ohjelmiin ja rohkaistaan kumppaneita vaikuttamaan heikoimpien lasten oikeuksien puolesta.

Koulutus lapsen oikeuksista sekä tyttöjen ja naisten asemasta on tärkeä osa toimintaa kokonaisten yhteisöjen hyväksi. Tuemme jatkossa erityisesti lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia, riittävään elintasoon, toimeentuloon ja terveyden ylläpitoon tähtäävää käytännönläheistä koulutusta sekä ympäristönsuojelua etenkin ilmastonmuutosalueilla.

Vuonna 2017 kehitysyhteistyöohjelma kattoi 17 maata ja 32 hanketta Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Fida saa tukea myös Suomen ulkoasiainministeriöltä yhtenä kehitysyhteistyön ohjelmatukijärjestöistä.

Huomio haavoittuvimpiin ryhmiin

Kehitysyhteistyössä huomio kiinnitetään haavoittuviin ihmisryhmiin niin lasten kuin aikuisten parissa: vammaiset, syrjityt, köyhimmät, kastittomat ja hiv/aidsin vaikuttamat ihmiset, vanhukset, raskaana olevat ja imettävät naiset sekä vaikeissa oloissa traumatisoituneet ihmiset kuten katulapset, entiset lapsisotilaat ja konflikteissa kärsivät yhteisöt.

Teemme yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja viranomaisten kanssa. Kumppanit moninkertaistavat työn kouluttamalla ja soveltamalla oppimaansa myöhemmin omaan työhönsä. Kummilapsityö nivoutuu osaksi kehitysyhteistyöohjelmaa ja mahdollistaa lisätuen haavoittuville lapsille ja perheille.

Tavoitteemme on rakentaa rauhaa ja luoda toivoa ja tulevaisuutta!

Uusi kehitysyhteistyöohjelma: vaikuttamistyötä lapsen oikeuksien puolesta

Vuonna 2018 alkavan uuden ohjelmakauden pääpaino siirtyy haavoittuvimmassa asemassa elävien lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseen. Rohkaisemme kirkkokumppaneita kehittämään vaikuttamistyötä näiden oikeuksien toteutumiseksi.

Hankkeet ovat jatkossa osa maaohjelmia. Suomessa viestimme ja vaikutamme kehitysyhteistyön teemoista ja toteutamme myös kansainvälisyyskasvatusta yhteistyössä koulujen ja seurakuntien kanssa.