Kehitysyhteistyöohjelma

Kaudella 2018-21 rohkaisemme kumppaneita vaikuttamaan lasten oikeuksien puolesta.

Kenialainen Purity katsoo ikkunasta. Hänen haaveensa koulusta on käynyt toteen.

Fidan kehitysyhteistyöohjelman tavoitteena on haavoittuvassa asemassa elävien lasten oikeuksien edistäminen. Ohjelmamme toimii 15 hauraassa tai vähiten kehittyneessä maassa Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Mukana on maita, joissa ihmisoikeudet ovat kaikista eniten uhattuina, kuten Afganistan, Irak sekä Kongon demokraattinen tasavalta.

Valtaosa paikallisista kumppaneistamme on kirkkoja tai uskonnollistaustaisia järjestöjä. Rohkaisemme heitä toimimaan vahvoina vaikuttajina ja puolustamaan lapsia.

Toimimme yhdessä perheiden, opettajien, terveydenhuollon työntekijöiden ja viranomaisten kanssa. Vaikuttamalla asenteisiin ja rakenteisiin voimme saada aikaan kestävää muutosta.

Huomio haavoittuvimpiin ryhmiin

Haluamme, että haavoittuvien ihmisryhmien ääni kuuluu kansalaisyhteiskunnassa. Siksi työmme keskiössä ovat erityisesti vammaiset ihmiset, alkuperäiskansat ja etniset vähemmistöt, dalitit ja uskonnolliset vähemmistöt, sekä tytöt ja naiset.

Työmme osa-alueet

Kaikissa maaohjelmissamme parannamme ihmisten elämää näillä kolmella osa-alueella.  Edistämme YK:n Agenda2030-tavoitteita:

Oikeus elää terveenä: Tavoitteemme on, että kaikilla olisi puhdasta vettä, tarpeeksi ravintoa, hyvä hygienia, tietoa terveydestä ja turvallinen kasvuympäristö. Lisäämme tyttöjen tietämystä kuukautisista ja seksuaaliterveydestä, neuvomme odottavia äitejä ja autamme perheitä saamaan terveydenhoitoa.

Oikeus koulutukseen: Tavoitteemme on ennaltaehkäistä koulun keskeyttämistä ja varmistaa kaikille laadukas opetus. Tarjoamme myös lukutaito-ohjelmia sekä erilaista kehittävää toimintaa.

Oikeus riittävään elintasoon: Tuemme elinkeinoja, pienyrittäjyyttä ja ruokaturvaa erityisesti ilmastonmuutoksesta kärsivillä alueilla. Varmistamme, että naiset ja vammaiset saavat mahdollisuuden työllistyä.

Suomessa viestimme ja vaikutamme kehitysyhteistyön teemoista ja toteutamme globaalikasvatusta kouluissa.

Fida saa tukea Suomen ulkoasiainministeriöltä yhtenä kehitysyhteistyön ohjelmatukijärjestöistä. Työtämme rahoittavat lisäksi suomalaiset kummit ja lahjoittajat sekä yritykset ja Fida secondhand -ketju.

Lue miten työmme vaikutti vuonna 2020: