Kehitysyhteistyöohjelma

Kaudella 2018-21 rohkaisemme kumppaneita vaikuttamaan lasten oikeuksien puolesta.


Koulutus lapsen oikeuksista sekä tyttöjen ja naisten asemasta on tärkeää kokonaisten yhteisöjen kehityksen kannalta. Vuonna 2018 alkaneen ohjelmakauden pääpaino on haavoittuvimmassa asemassa elävien lasten ja nuorten oikeuksien edistämisessä.

Rohkaisemme kirkkokumppaneitamme kehittämään vaikuttamistyötä lasten oikeuksien toteutumiseksi. Tuemme erityisesti lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia, riittävään toimeentuloon ja terveyden ylläpitoon tähtäävää käytännönläheistä koulutusta sekä ympäristönsuojelua, etenkin ilmastonmuutosalueilla.

Kehitysyhteistyöohjelma kattaa nyt 16 maata Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Fida saa tukea Suomen ulkoasiainministeriöltä yhtenä kehitysyhteistyön ohjelmatukijärjestöistä.

Huomio haavoittuvimpiin ryhmiin

Kehitysyhteistyössä huomio kiinnitetään haavoittuviin ihmisryhmiin, kuten vammaiset ihmiset, vähemmistökansat, kastittomat,  vanhukset, raskaana olevat ja imettävät naiset sekä vaikeissa oloissa traumatisoituneet ihmiset kuten katulapset ja konflikteista kärsivät yhteisöt.

Teemme yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja viranomaisten kanssa. Kumppanit moninkertaistavat työn kouluttamalla ja soveltamalla oppimaansa myöhemmin omaan työhönsä. Kummilapsityö nivoutuu osaksi kehitysyhteistyöohjelmaa ja mahdollistaa lisätuen haavoittuville lapsille ja perheille.

Tavoitteemme on rakentaa rauhaa ja luoda toivoa ja tulevaisuutta!

Suomessa viestimme ja vaikutamme kehitysyhteistyön teemoista ja toteutamme globaalikasvatusta yhteistyössä koulujen ja seurakuntien kanssa.