Lapset ja nuoret työn keskipisteessä

Vaikutamme maailman köyhimpien lasten ja nuorten tulevaisuuteen 15 maassa.

Olemme sitoutuneet YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Vaikutamme suoraan 148 000 lapsen elämän paranemiseen. Edistämme oikeutta koulunkäyntiin, turvalliseen elämään, tietoon ja mielipiteeseen sekä elintasoon, sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon.

Luomme lapsille turvallisempaa kasvuympäristöä. Koulutamme yhteisöjä ottamaan huomioon lapsen oikeudet ja suojelemaan lapsia kaltoinkohtelulta. Ehkäisemme perheväkivaltaa ja sosiaalisia ongelmia kouluttamalla psykososiaalisen tuen asiantuntijoita.

Kun yhteisöissä ymmärretään, mikä on lapselle hyväksi, lasten riski joutua eri tavoin hyväksikäytetyksi, työvoimaksi tai pahimmillaan ihmiskaupan uhriksi pienenee.

Meillä on käytössä lastensuojeluohjeisto, johon lasten parissa toimivat työntekijämme ovat perehtyneet ja sitoutuneet. Viime vuosina työmme tuloksena kumppanikirkkomme jo 11 maassa ovat ottaneet käyttöön lastensuojeluohjeiston, joka ohjaa kirkkokuntien kaikkea työtä lasten parhaaksi.

Lapset kriisialueilla tarvitsevat erityistä tukea. Tuemme lapsiystävällistä suunnittelua kuten leikkitiloja pakolaisleireillä ja koulutamme yhteisöjä lapsen tarvitsemasta erityistuesta vaikeissa olosuhteissa muun muassa Syyriassa, Irakissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tukemme ansiosta esimerkiksi Kongossa yli 500 vammaista lasta on päässyt kouluun ensimmäistä kertaa elämässään.

 

Tansanialainen 12-vuotias Jema Erasto katsoo ylpeänä kameraan. Hän johtaa puhemiehenä Lasten parlamenttia, jonka Fida perusti ajamaan lasten asioita.

On tärkeää, että emme vain kuvittele ymmärtävämme vammaisia ystäviämme, vaan kuulemme suoraan heiltä, miltä elämä tuntuu ja millaisia ongelmia heillä on. Siksi on hienoa, että vammaisten lasten osuus Lasten parlamentissa on kasvanut.” – Jema Erasto (12), Lasten parlamentin puhemies, Mwanza, Tansania

Tue työtämme lasten parissa kummina. Tule kummiksi!