Lapset ja nuoret työn keskipisteessä

Kehitysyhteistyömme vaikuttaa maailman köyhimpien lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

Huomioimme heikoimmassa ja vaikeimmassa asemassa olevat lapset ja perheet, kuten köyhimpiin ja syrjittyihin ryhmiin kuuluvat ja vammaiset lapset, hiv/aidsin vaikuttamat ja katulapset sekä aseellisten ryhmien vaikutuspiiriin joutuneet lapset.

Koulutamme kumppaneita lapsen oikeuksista, lastensuojelusta ja lähisuhde-, perhe- ja sukupuolittuneen väkivallan ehkäisystä, mikä luo lapsille turvallisempaa kasvuympäristöä. Globaali ohjelma tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja terveyttä sekä riittävää elintasoa perheissä. Samalla lasten riski joutua eri tavoin hyväksikäytetytyksi, työvoimaksi tai pahimmillaan ihmiskaupan uhriksi pienenee.

Myös konfliktialueiden lapset tarvitsevat erityistä tukea. Tuemme lapsiystävällistä suunnittelua kuten leikkitiloja pakolaisleireillä ja koulutamme kumppaneita lapsen tarvitsemasta erityistuesta vaikeissa olosuhteissa. Olemme sitoutuneet kummilapsityön eettisiin ohjeisiin lastensuojeluohjeistossamme.

On tärkeää, että emme vain kuvittele ymmärtävämme vammaisia ystäviämme, vaan kuulemme suoraan heiltä, miltä elämä tuntuu ja millaisia ongelmia heillä on. Siksi on hienoa, että vammaisten lasten osuus Lasten parlamentissa on kasvanut.” – Jema Erasto (12), Lasten parlamentin puhemies, Mwanza, Tansania

 

.” –