Blogi

Liikunnalla on parantava vaikutus lapsiin

Francis istuu penkillä talon edessä.

Tärkeää on, että traumaattisia asioita kohdanneet lapset pääsevät toipumaan kokemuksistaan. Fidan työntekijä Francis Emechu kertoo Bidibidissä lastenoikeuksien puolesta tehtävästä työstä.

Meidän työmme tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. Arvioimalla tilannetta etsimme ongelmien juurisyyn. Työssämme on kolme eri osatekijää: koulutus, riittävä toimeentulo ja terveys muodostavat yhdessä jokaisen lapsen hyvinvoinnin perustan. Jos lapsi ei esimerkiksi kykene opiskelemaan oppimateriaalien puutteen takia, tarjoamme ne hänelle.  

Näin me vastaamme ihmisten tarpeisiin.  Tukemme toimii kolmella eri tasolla: yhteisön, ryhmän ja yksilön tasolla. Jotkut ongelmat täytyy ratkaista niin, että koko yhteisö osallistuu niiden ratkaisuun. Toisaalta jotkut ongelmat tulee ratkaista pienempien ryhmien kanssa. Esimerkiksi opettajilla ei välttämättä ole ymmärrystä, miten toimia vammaisten lasten kanssa. Silloin opettajia autetaan ymmärtämään vammautuneiden ihmisten psykososiaalisen tuen tarvetta. Joskus trauman syyksi todetaan yksilön elämässä tapahtunut tragedia. Silloin autamme häntä hakemaan apua siihen.

Vaikka pakolaisten parissa työskentely on monimutkaista, meillä on kyky toimia laaja-alaisesti. Fida ei toimi yksin, vaan koordinoidusti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Meillä on koulutettu ja kokenut henkilökunta, jotka osaavat tukea lapsia traumojen hoidossa. Ensin arvioimme, tarvitseeko lapsi neuvontaa tai terapiaa. Jos huomaamme, että hän tarvitsee lääketieteellistä hoitoa, ohjaamme hänet klinikalle. Kyse on hoidontarpeen arvioinnista, jonka Fidan työntekijät tekevät. Jos henkilö tarvitsee terapeuttia, ohjaamme hänet terapeutille. Me neuvomme ja kuntoutamme, mutta meillä ei ole omaa kuntoutuskeskusta. Ohjaamme ihmiset johonkin Bidibidin kolmesta kuntoutuskeskuksesta. Me jatkamme tilanteen seuraamista ja teemme uudelleen arvioinnin tarvittaessa. 

Urheilu on myös väline, jonka avulla voidaan hoitaa traumoja. Pyrimme innostamaan lapsia liikkumaan ja tuomme lapset yhteen. Olemme huomanneet liikunnalla olevan parantava vaikutus osaan lapsista. Lapset osallistuvat urheiluun, näytelmiin ja muihin kivoihin aktiviteetteihin. Jos lapsen tilanne ei siltikään kohene, ohjaamme hänet lääkäriin.  

Puen päivittäin Fida-paidan ylpeänä päälleni, koska tiedän, kuinka suuri vaikutus työllämme on tässä yhteisössä. Me olemme organisaatio, jonka tehtävä on voimauttaa ihmisiä. Jaamme tietoa ja taitoja, jotta ihmiset voivat selvitä elämänsä haasteista. 

Puhun jokaiselle, joka lukee tai kuulee tämän. Jos sinulla on mahdollisuus auttaa haavoittuvaa ihmistä, pyydän auta. Toimitaan yhdessä!

Voit auttaa pakolaislapsia saamaan tarvitsemaansa apua.  Ole ihmeidentekijä ja lahjoita!