Ajankohtaista

Fidan vuosi 2018: Toivo ja tulevaisuus

Riisinjyvät sydämen muodossa kämmenillä.

Fida International ry:n kevätkokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 taloutta ja toimintaa. Fidan työ vahvisti seurakuntia maailmalla tavoittamaan omia yhteisöjään.

Helluntaiseurakuntien ja Fidan työ ulottui viime vuonna 51 maahan. Suomesta maailmalle lähetettyjä työntekijöitä oli 184. Heistä 141 toimi lähetystyössä ja 43 kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun tehtävissä.

Lähetystyö varusti seurakuntia

Vuonna 2018 Fidan ja helluntaiseurakuntien lähetystyö ulottui 43 maahan Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Työmme auttoi synnyttämään uusia seurakuntia ja varusti seurakuntia aloittamaan palvelutyötä omissa yhteisöissään. Varustimme seurakuntia oman lähetystyön aloittamiseen. Autoimme seurakuntia tavoittamaan lapsia ja nuoria, seuraavaa maailmaa muuttavaa sukupolvea.

Lue kuinka toivo tavoitti! Klikkaa tästä vuosikertomukseen 2018.

Tulevaisuus on lasten

Vuonna 2018 Fidan kehitysyhteistyöohjelma vaikutti jopa 3,4 miljoonaan ihmisen elämään ja edisti lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista 16 maassa Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.

Tuimme lasten koulunkäyntiä ja terveyttä sekä perheiden toimeentuloa ja ruokaturvaa. Pääpaino työssämme oli rohkaista kirkkoja, kansalaisjärjestöjä ja yhteisöjä vaikuttamaan lapsen oikeuksien puolesta.

Fidan kehitysyhteistyön rahoituksesta 82% tuli Suomen ulkoministeriöltä ja 18% omarahoituksesta. Fidan työtä tukivat merkittävällä, kahden miljoonan euron panoksella suomalaiset kummit. Kummien tuen piirissä oli noin 10 000 lasta.

Kotimaassa Fidan globaalikasvatus tavoitti noin 12 700 koululaista 152 koulussa ja Fida aloitti vaikuttamistyön.

Humanitaarista apua konfliktin keskelle

Fida auttoi taisteluita paenneita perheitä Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kasain alueella 73 kylässä. Työn rahoitti Suomen ulkoministeriö.

Apu suunnattiin erityisesti traumatisoituneille lapsille, joiden henkistä hyvinvointia vahvistettiin turvallisia lapsiystävällisiä keskuksia rakentamalla, opetusta ja leikkiä tarjoamalla.

Fidan talous on tasapainossa

Fidan talous pysyi vuonna 2018 tasapainoisena. Yhdistyksen omavaraisuusaste kasvoi hieman edellisvuoteen nähden ja oli erinomaisella tasolla (72 prosenttia). Maksuvalmius oli hyvä (2,0).

Fidan tuotot olivat noin 18 miljoonaa euroa (2017: 19 miljoonaa euroa) ja kulut 18,2 miljoonaa euroa (2017: 18,4 miljoonaa euroa). Tilikausi oli alijäämäinen 17 719 eurolla (2017: ylijäämä 0,5 miljoonaa euroa).

Fidan toiminnan rahoitus koostui ulkoministeriön ja EU:n avustuksista (51 %), lahjoituksista ja kummimaksuista (31 %), seurakuntien tukimaksuista (6 %), Fida-myymälöiden nettotuotoista (5 %) sekä testamenteista ja muista tuotoista (7 %).

Fidan varsinaisen toiminnan kuluista 82 prosenttia kohdistui ulkomaantyöhön, 12 prosenttia hallintoon ja 6 prosenttia viestintään ja varainhankintaan.

Fidaan työsuhteessa oli kaikkiaan 184 henkilöä. Heistä kotimaassa työskenteli 147 henkilöä (päätoimistolla 32 henkilöä ja Fida secondhand -ketjun palveluksessa 115) ja ulkomailla 37 henkilöä. Ulkomaan henkilöstölukuun ei ole laskettu helluntaiseurakuntiin työsuhteessa olevia lähetettyjä työntekijöitä.

Lue kuinka toivo tavoitti! Klikkaa tästä vuosikertomukseen 2018.