Vuosikertomus 2018

LÄHETYSTYÖ | KEHITYSYHTEISTYÖ | HUMANITAARINEN APU | DIAKONIATYÖ LASTEN PARISSA | FIDA SECONDHAND | TALOUDEN AVAINLUKUJA

Paikallinen seurakunta – maailman toivo

Toivo ja tulevaisuus ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia. Köyhyys, konfliktit, katastrofit ja yksinäisyys aiheuttavat paljon kärsimystä. Pahinta on kuitenkin toivon menettäminen. Toivonsa menettäneelle tulevaisuus on synkkä. Fidan vuosi 2018 oli täynnä tarinoita siitä, kuinka ihmiset eri puolilla maailmaa saivat elämäänsä toivoa ja paremman tulevaisuuden.

Fidan perustivat paikalliset suomalaiset helluntaiseurakunnat 91 vuotta sitten. Vuosikymmenten aikana lähetystön tuloksena on syntynyt tuhansia paikallisia seurakuntia eri puolille maailmaa. Helluntaiseurakuntien ja Fidan työntekijät ovat opettaneet seurakuntia kantamaan vastuuta omasta yhteisöstään ja maastaan, sekä viemään toivoa ja tulevaisuutta myös yli rajojen.

Paikallisissa seurakunnissa on suuri muutosvoima. Aktiiviset seurakuntalaiset toimivat vapaaehtoisina ja uhraavat varoistaan. Positiivisen muutosvoiman seurauksena syntyy uusia seurakuntia, lapsen oikeudet toteutuvat ja syrjittyjen ääni voimistuu.

Tämän vuosikatsauksen tarinat kertovat, kuinka vammaiset lapset pääsevät kouluun, kuukautiset eivät enää estä tyttöjä käymästä koulua, syrjitty vähemmistö voimaantuu, kuinka toivo syttyy ihmisten sydämiin. Nämä tarinat kertovat siitä, että työmme kantaa hedelmää. Kiitos, että olet ollut tukenamme!

Kiitollisin mielin,

Harri Hakola
Toiminnanjohtaja

 

 

Lähetystyö

Lähetystyömme varusti seurakuntia

Vuonna 2018 Fidan ja helluntaiseurakuntien lähetystyö ulottui 43 maahan Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Työmme toi toivoa ja tulevaisuutta maailman köyhimmille alueille, auttoi synnyttämään uusia seurakuntia ja varusti seurakuntia aloittamaan palvelutyötä omissa yhteisöissään.

Istutamme uusia seurakuntia erityisesti niille alueille, joissa ei vielä ole kristillistä seurakuntaa. Varustamme seurakuntia monenlaisen koulutuksen avulla oman lähetystyön aloittamiseen. Kohdistamme erityishuomion seurakuntatyössä lapsiin ja nuoriin – uuteen, maailmaa muuttavaan sukupolveen.

Koulutimme seurakuntien työntekijöitä esimerkiksi pyhäkoulutyöhön ja tuimme raamattu- ja lähetyskoulutusta sekä taloudellisesti että tarjoamalla mentorointia ja koulutusta.

Suomesta lähetystyön ohjelmaa tuettiin lähettämällä kuuteen maahan 15 harjoittelijaa ja vapaaehtoistyöntekijää. Lisäksi 17 maahan suuntautui Suomesta lähetysaktio, joihin osallistui lähes 300 nuorta.

Etiopia: seurakuntia syntyy muslimialueille 

Vuonna 2018 Fida tuki 40 evankelistaa Etelä-Etiopiassa Boron ja Halaban muslimialueilla.

Vuodesta 2015 lähtien Etiopiassa Fidan tukemien evankelistojen kautta 2 870 ihmistä on tullut uskoon. Uusia seurakuntia ja rukouspiirejä on perustettu Boron alueelle 35 ja Halabaan 8.

Olen tottunut elämään niukkaa elämää. Minulla on kuitenkin jotain, mitä ei voi rahalla saada. Olen saanut elämälleni suunnan! Ennen olin muslimi, mutta nyt olen Jeesuksen seuraaja. Toimin evankelistana alueella, jossa islam on vahvaa. Rakensimme kyläämme kaivon suomalaisten lahjoittamilla varoilla. Nyt muslimit ja kristityt käyttävät samaa kaivoa. Monet ovat huomanneet, että Jeesus tuo kylään hyviä asioita. Rupattelen kaivon äärellä toisten naisten kanssa. Haluan kertoa todellisesta elämän lähteestä!

Ilu, evankelista, Etiopia 

 

Tansania: Tukea kasvaville seurakunnille 

Tansaniassa herätyskristilliset seurakunnat kasvavat nopeasti ja seurakuntia syntyy alueille, joissa ei ole aiemmin ollut kristillistä seurakuntaa. Nuoret kirkot tarvitsevat tukea opetuksen ja seurakuntatyön haasteisiin. Viime vuonna 44 uutta evankelistaa valmistui Open Bible School -raamattukoulutuksesta. Koulutus valmentaa evankelistoja ja seurakunnan istuttajia. Evankelistat perustivat 19 uutta seurakuntaa eri puolille Tansaniaa.

Myös suurkaupunki Dar Es Salaamin alueella syntyy tiuhaan tahtiin kasvavia seurakuntia. Viime vuosina virallisia seurakuntia on perustettu siellä noin 30 ja pienempiä toimipisteitä eli rukouspiirejä noin 300.

Vuonna 2018 hankimme tontin kymmenelle seurakunnalle ja laajensimme evankelioivaa työtä 12 uudelle alueelle. Järjestämämme lastentapahtumat tavoittivat yli 3 000 lasta.

 

Intia: Seurakunta syntyi karjasuojaan

–Perustin seurakunnan kylään, jossa ei aiemmin ole ollut kristittyjä. Kylässä asuu maanviljelijöitä ja köyhiä sekatyöläisiä. Löysin kokouksia varten tilan karjaeläinten suojasta. Lehtikattoisen majan alla aloitimme rukouskokoukset bongorumpuja soittaen. Nyt seurakuntamme tilaisuuksissa käy jo kymmenen ihmistä. Rukoukseni on, että voisin ostaa maatilkun ja rakentaa seurakunnalleni tilat kylän keskelle.

Gobiraju, raamattukoulun oppilas, Intia 

Vuonna 2018 Machilipatnamin raamattukoulussa opiskeli 25 opiskelijaa. Raamattukoulusta valmistuneita rohkaistaan perustamaan uusia seurakuntia saavuttamattomille alueille.

 

Thaimaa: Raamattukoulu tukee kultaisen kolmion uskovia

Pohjois-Thaimaassa aivan Laosin ja Myanmarin rajan tuntumassa sijaitsee koulutuskeskus, jossa köyhän vuoristoseudun nuoret voivat opiskella peruskoulua, lukio-opintoja, ammattitaitoja sekä Raamattua. Koulun noin 40 oppilaasta puolet tulee Laosista, jossa seurakuntien toiminta on yhä rajoitettua. Laosilaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut koulutuskeskuksessa viime vuosina.

Laosilainen Waa tuli opiskelemaan alun perin ompelulinjalle. Valmistuttuaan hän jatkoi opintojaan raamattukoulun puolella. Waan kotikylän noin 200 perheestä 20 on kristittyjä. He kokoontuvat yhteen kodeissa. Pieni seurakunta odottaa Waata takaisin kotiin, jotta hekin voivat saada hengellistä opetusta.

–Raamattukoulun aikana olen kasvanut hengellisesti ja oivaltanut, kuinka seurakunnan tulisi näkyä yhteisön keskellä. Opintojen jälkeen palaan kotiin auttamaan kylämme seurakuntaa, Waa kertoo.

 

Kambodža: Pyhäkoulut kehittyvät

Helluntaiseurakuntia on Kambodžassa satoja, ja ne kasvavat etenkin maaseudulla. Nuoret kirkot tarvitsevat paljon koulutusta. Seurakuntien kasvun kannalta työ lasten parissa on tärkeää, sillä maan väestöstä lähes puolet on alle 18-vuotiaita. Kansanmurhan jäljiltä maan koulutustaso on yhä heikko, sosiaalisia ongelmia on paljon ja erityisesti heikossa asemassa elävät lapset kokevat monenlaista kaltoinkohtelua.

Vuonna 2018 julkaistiin Assemblies of God-helluntaikirkolle ensimmäinen pyhäkoulumateriaali ja koulutettiin pyhäkoulutyöhön 46 ihmistä. Koulutuksissa käsiteltiin lastensuojelua, ja tulevaisuuden tavoitteena on luoda turvaohjeisto seurakuntien käyttöön.

Monet ajattelevat, että lapsia on turha opettaa. Minäkään en aiemmin pitänyt sitä tärkeänä. Tämä koulutus muutti asenteeni. Lapset ovat kaikista tärkeimpiä! Jatkossa opetukseni on varmasti lasten mielestä kiinnostavaa, koska opin monia hyviä työkaluja ja leikkejä omaan pyhäkouluuni, kertoo pyhäkoulutyöntekijä Sreynin.

 

43 maassa lähetystyötä

Vuonna 2018 lähetystyön ohjelma ulottui 43 maahan, joista 11 sijaitsi Aasiassa ja 21 Euroopassa.

141 työntekijää

Lähetystyössä maailmalla oli 141 suomalaista työntekijää. He toimivat seurakuntatehtävissä paikallisten tukena.

300 nuorta maailmalle

Noin 300 suomalaista nuorta osallistui lyhyisiin lähetysmatkoihin eli aktioihin.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Tulevaisuus on lasten

Fida edisti lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista 17 maassa Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä.  Niissä tuettiin erityisesti koulutusta, terveyttä ja riittävää elintasoa. Kumppanit olivat avainasemassa vahvistamassa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Kuukautis- ja lisääntymisterveyden edistämiseen panostettiin erityisesti Itäisessä Afrikassa, jotta tyttöjen koulunkäynti ei enää keskeytyisi kuukautisten tai raskauden takia, ja vaaralliset tabut murtuisivat. Kaikissa maissa huomioitiin myös ilmastonmuutos ja ympäristön kestävä käyttö.

Vesi ja sanitaatio -hankkeet toivat puhdasta juomavettä kymmeniin kyliin. Kestävä maanviljely paransi lasten hyvinvointia ja terveyttä. Samalla kun lasten – myös vammaisten – kouluun pääsyä tuettiin muun muassa vanhempia valistamalla, opettajat saivat lisäkoulutusta laadukkaampaan opettamiseen.

Tulevaisuus on lasten! -ohjelma sai Suomen valtion tukea.

Vammaiset lapset käyvät koulua Kongossa

Neljätoistavuotiaan Murulan isä on kokenut, mitä merkitsee, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi Kongon demokraattisessa tasavallassa:

–Murula syntyi vammaisena eikä hän oppinut kunnolla liikkumaan. Monet naapureistamme halveksivat minua ja pilkkasivat: ”Mistä sinä hänet olet hankkinut”. Olen vain hiljaa. Kiitän Jumalaa tästä lapsesta. Hän on minulle lahja Jumalalta.

Yhteensä 31 koulussa Itä-Kongossa toimiva hanke on ollut menestys. Ennen oppilaiden joukossa oli alle 70 vammaista lasta. Vain reilun vuoden jälkeen vammaisia lapsia on ilmoittautunut kouluihin jo yli 500! Menestyksen avaimena on ollut aktiivinen valistustyö lapsen oikeuksien puolesta.

 

Kuukautistabut murtuvat Tansaniassa

Viimeisen parin vuoden aikana Tansaniassa on otettu isoja askeleita kuukautisterveyden hyväksi. Kuukautistabut murtuvat! Fidan kumppani, FPCT-helluntaikirkko on pitänyt yhteisöissä koulutuksia seksuaaliterveydestä, kuukautisista ja tyttöjen oikeuksista. Mukaan on otettu myös pastorit, opettajat ja pojat. 30 tyttöä on koulutettu kuukautisterveyden lähettiläiksi kouluihin.

Vuonna 2018 käynnistyi myös Suomen liikekumppanuustuella Fidan ja kuukuppiyritys Lunetten yhteinen hanke. Tansaniaan, Keniaan, Ugandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan on koulutettu sen puitteissa kymmenen kuukautisterveyden kouluttajaa ja jaettu kuukautiskuppeja tytöille.

Työn tuloksena lapsiavioliitot, huono kuukautishygienia ja sukupuolitaudit vähenevät.

 

Puhdas vesi saapui kylään

Alakoulun opettajana työskentelevä Lipton Choudhary South Tedin kylästä Nepalista kertoo: 

–Vielä 10 vuotta sitten saimme juomaveden kylän viertä pitkin kulkevasta joesta. Tarpeet tehtiin pelloille. Lavantauti levisi ja lapset kärsivät ripulitaudeista jatkuvasti. Meillä oli kaivo, mutta sen vesi oli saastunutta, arseenipitoista pintavettä.

Kaikki muuttui, kun Fidan paikallinen kumppani, NSA-järjestö alkoi rakentaa kylään käymälöitä ja kaivoja vuonna 2011. Koko Kailalin lääniin on rakennettu jo 588 kaivoa.

–Nyt saamme puhdasta juomavettä porakaivosta ja jokaisessa kylämme talossa on oma käymälä. Kaikki kylän lapset käyvät koulua. Käyn puhumassa kouluissa puhtaasta vedestä ja käsien pesusta, Lipton Choudhary kertoo.

 

Koulunkäynti on lapsen oikeus

Bangladesh on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Köyhyys, lukutaidottomuus ja lapsiavioliitot ovat tavallisia maaseudulla. Kumppanikirkkomme koordinaattori Arun Sarker sanoo:

–Teemme valistustyötä, jotta vanhemmat ymmärtävät koulutuksen tärkeyden. Se ei kuitenkaan riitä, vaan myös opettajien koulutus on tärkeää. Opetamme heitä käyttämään luovia opetustapoja perinteisen ulkoa opettelemisen sijaan.

–Tapaamani 8-vuotias Shithi kertoi innostuneena, kuinka hän oppi tanssia koulussa ja pääsi esiintymään. Aiemmin hän ei viihtynyt koulussa, mutta nyt hän haluaa jatkaa yläkouluun, eikä halua jättää koulua kesken.

Bangladeshin hanke toimii 12 koulussa. Vuonna 2018 55 opettajaa oppi käyttämään luovia opetustapoja. Kouluja ympäröivissä kylissä  1000 aikuista osallistui työpajaan lapsiavioliittojen ennaltaehkäisystä.

 

Teiniäitiys ei katkaise enää oppimista

Kenian rannikolla, Malindin alueen kouluissa on Fidan tuella puututtu tyttöjen ongelmiin. Teiniäitiys ja lapsiavioliitot ovat alueella tavallisia. Monen tytön koulunkäynti keskeytyy kuukautisten vuoksi. Köyhimpien perheiden tytöt saattavat jopa myydä seksiä saadakseen rahaa kuukautissuojiin.
–Olemme kuulleet, että näin tytöt hankkivat rahaa juuri kuukautissuojiin. Vahva itsetunto ja oikea seksuaalitieto varjelevat tyttöjä. Myös poikien ja miesten täytyy ymmärtää vastuunsa, kertoo Phyllis Wanjiku, kuukautisterveyden kouluttaja.

Wanjiku tukee tyttöjä, joiden koulu uhkaa jäädä kesken esimerkiksi raskauden vuoksi. Malindissa 30 teiniäitiä sai yrittäjyyskoulutusta Fidan ja paikallisen seurakunnan tuella. Nairobissa kymmenen teiniäitiä sai ammatillista koulutusta ja on pian valmiina työllistymään.

 

Opettajat saavat lisäkoulutusta

–Minulla on kolme hyvää kaveria. Tykkään piirtää ja leikkiä nukeilla, sanoo neljävuotias Rohof-tyttö Outstanding Kids Society -päiväkodissa Itä-Ammanissa Jordaniassa.

–Työskentelin 13 vuotta opettajana muualla, enkä pitänyt lasten kurjasta kohtelusta. Perustin oman päiväkodin, jossa lapsilla on myös oikeuksia, johtaja Maysa Al-Hamida kertoo tyytyväisenä. Laadukkaassa 80 lapsen päiväkodissa käy myös kymmenen eri tavoin vammaista lasta.

Jordaniassa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen taso vaihtelee suuresti. Fidan ja jordanialaisten kumppanijärjestöjen kautta 80 opettajaa sai koulutusta lasten oikeuksista.

 

Taudeille piste Kambodžassa

Seang Samnang asuu Fidan kyläterveysohjelmaan kuuluvassa kylässä Kampong Thomissa Kambodžassa.
–Osallistuin useamman kuukauden pituiseen koulutusohjelmaan. Se rohkaisi minua opettamaan terveistä elämäntavoista myös naapureilleni. Nyt yhteisössämme on vähemmän sairauksia ja ihmisillä on puhdasta juomavettä, käymälät ja kompostiastioita.

Vuoden aikana koulutusohjelmaan osallistuneissa perheissä sairaudet, kuten lavantauti ja suolistoloiset, vähenivät jopa 28 prosenttia. 40 kylässä toimiva ohjelma aloitti myös yhteistyön terveysasemien kanssa, mikä tarkoittaa entistä parempia palveluja maaseudun asukkaille.

Kuvassa kouluttajamme Khrev Saveth hammasterveyden oppitunnilla.

 

90 000 lasta

Fidan kehitysyhteistyö paransi 90 000 lapsen elämää.

2,4 miljoonaa pohjoiskorealaista

Pohjois-Koreassa 2,4 miljoonaa ihmistä pääsee nyt hyvään sairaanhoitoon neljän maakunnan alueella.

12 500 hatunnostoa

12 500 lasta suoritti kouluasteensa loppuun Fidan tuen ansiosta.

HUMANITAARINEN APU

Humanitaarinen apu vahvisti ihmisarvoa

Fidan humanitaarisen apu vahvistaa ihmisarvoista elämää kriisien keskellä. Autamme pitkittyneistä kriiseistä kärsiviä yhteisöjä palaamaan arkeen. Edistämme pakolaisuudessa elävien lasten koulunkäyntiä ja tuemme erityisesti lasten henkistä hyvinvointia ja traumoista toipumista. Autamme akuutissa hädässä luonnonkatastrofien ja konfliktien uhreja.

Vuonna 2018 Fida avusti Suomen ulkoministeriön myöntämällä 300 000 euron tuella taisteluita paenneita perheitä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Yksityisten lahjoittajien tuella toimitimme lisäksi 10 000 euron arvosta hätäapua Indonesian maanjäristyksen uhreille.

Lämmin kiitos lahjoittajille avusta!

Tukea Kongon (DRC) konfliktia paenneille

Fida auttoi Kongon demokraattisen tasavallan konfliktia paenneita perheitä Kasain alueella 73 kylässä.

Tuhannet lapset ovat joutuneet eroon perheistään. Fidan kumppaniseurakunnan läsnäolo on tärkeää.

‒ Ihmiset tarvitset henkistä tukea. Heille oli helpotus nähdä meidän tulevan alueelle, ja paikallisen henkilöstön läsnäolo tuo heille toivoa, kertoo alueella vieraillut Fidan ohjelmapäällikkö Ismo Salerto.

Fidan tuella 13 411 ihmistä sai välitöntä hätäapua ja kotitaloustarvikkeita. Psykososiaalinen tuki auttoi 1 800 lasta selviämään kriisin keskellä. Tukea suunnattiin myös seksuaalisen väkivallan uhreille ja ilman vanhempiaan jääneille lapsille. Fida sai avustustyöhön Suomen ulkoministeriön tukea 300 000 euroa.

 

Tsunamin uhreille apua Indonesiassa

Syyskuussa 2018 maanjäristyksen aiheuttama tsunami teki tuhojaan Indonesiassa Sulawesin saarella. Tuhojen laajuudesta kertoo esimerkiksi se, että alueella sijaitsevista Fidan kumppanikirkon 62 kirkkorakennuksesta 23 tuhoutui maan tasalle. Alueella esiintyneet levottomuudet tekivät avustustyöstä haastavaa, ja kaikki elintarvikkeet oli hankittava tuhoalueen ulkopuolelta.

Fidan tuella kumppanin avustustiimi jakoi muun muassa ruoka-avustuksia ja teki lääkärikäyntejä Palun ympäristössä 26 eri pakolaisleirissä. Ruokapaketteja jaettiin 2 200. Lisäksi lääkäri tiimeineen on ollut avustamassa leireillä.

Tämä lisäksi 100 avustuspakettia jaettiin myös Palun alueen seurakuntien kautta perheille.

 

13 411 ihmiselle suojaa

Kongossa (DRC) yli 13 000 konfliktia paennutta ihmistä sai suojaa ja hätäapua.

1 800 lapselle henkistä apua

Kongossa (DRC) 1800 lasta sai tukea kriisistä selviytymiseen.

26 pakolaisleiriä

Indonesiassa autettiin 26 tulvapakolaisten leirissä.

DIAKONIATYÖ LASTEN PARISSA

Kummien tuella on suuri merkitys

Suomalaiset kummit tukevat säännöllisillä lahjoituksillaan heikoimmassa asemassa elävien lasten hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Työmme tavoitteena on parantaa lapsen oikeuksia ja saada aikaan pysyvää muutosta lapsen elinpiirissä.

Fidan kummit tukevat lapsia 25 kohteessa 14 maassa Aasiassa, Itä-Afrikassa ja Kaakkois-Euroopassa. Suurin osa kummilapsitoiminnasta on osa kehitysyhteistyön omarahoitusta. Yksinomaan kummien rahoittamaa diakoniatyötä lasten parissa on Aasiassa Pakistanissa, Thaimaassa ja Intiassa sekä Euroopassa Bosniassa, Kosovossa ja Albaniassa.

Vuonna 2018 Fidan työtä tuki noin 5000 kummia. Kummien tukemissa hankkeissa on avun piirissä yhteensä yli 10 000 lasta. Kummit lahjoittavat vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Aasian diakoniaohjelma toimii neljässä maassa. Suoria hyödynsaajia oli vuonna 2018 noin 3400, joista suurin osa oli lapsia. Ohjelman parissa oli noin 1800 kummilasta ja heidän perheitään. Diakoniaohjelma vaikutti välillisesti lähes 13 000 ihmisen elämään.

Euroopan diakoniaohjelma toimii kahdeksassa maassa. Suoranaisia hyödynsaajia oli vuonna 2018 noin 7400, joista noin 2800 oli lapsia. Ohjelman parissa oli noin 600 kummilasta ja heidän perhettään. Kummilapsista 62 % on romanilapsia, ja muut ovat muihin köyhiin ja syrjittyihin ryhmiin kuuluvia lapsia, kuten yksinhuoltajaäitien ja vankien lapsia.

Vuoden 2018 aikana kummien tukema työ saatiin valmiiksi Kenian Homa Bayssa, ja uusi kummikohde avattiin Intian Rajasthanissa Udaipurin ympäristössä.

Kiitos kummeille uskollisesta tuesta!

Iloa vesisäiliöstä ja koulusta

Intian Rajasthanissa Udaipurin ympäristössä aloitettiin vuonna 2018 kummilapsitoiminta kuudessa yhteisössä. Tuen piirissä olevista perheistä valtaosa on Intian romaneja. Lastenkerhojen kautta tavoitettiin viikoittain 190 lasta. Lasten hygienia koheni opetuksen myötä. Lapset ja 39 naista oppivat lukemaan ja kirjoittamaan lukutaitoryhmissä. Eräässä yhteisössä 46 lasta aloitti koulunkäynnin. Toisessa yhteisössä rakennettiin vesisäiliö, minkä tuloksena 600 perhettä sai puhtaan veden. Kesän lääkintäleirien aikana terveysvalistus saavutti lähes 100 lasta ja aikuista. 

 

Kummi opetti auttamaan

Ljiljana asuu Bosnia-Hertsegovinassa, ja hänellä oli erittäin vaikea lapsuus. Häntä ja hänen perhettään tuetaan kummin tuella. Nykyään hänestä ei huomaa, että hän on käynyt elämässään läpi vaikeita asioita. Hän toimii vapaaehtoistyöntekijänä kummilapsitoiminnassa. Hän puhuu aina siitä, miten yllättävää hänelle oli, että joku ulkomaalainen halusi auttaa häntä, kun hänen oma perheensä ei siihen pystynyt. Hän oppi kummeilta auttamisen periaatteen. Hän tahtoo olla antamassa takaisin kaikesta siitä, mitä hän on saanut. Hän myös kertoo innokkaasti kristillisistä arvoista, joita hän on omaksunut kummilapsityön kautta.  

 

Unelmat saivat siivet

Albaniassa aloitettiin vuonna 2018 uusi työmuoto nimeltään Unelma-akatemia, joka tarjoaa kummiohjelman 30 teini-ikäiselle intensiivistä oppilaanohjausta ja kokonaisvaltaista mentorointia. Tavoitteena on antaa ohjelman lapsille tukea omien unelmiensa löytämiseen ja saavuttamiseen.

Bosniassa aloitettiin vuonna 2018 kummiohjelman perheille tulonhankkimistoimintaa. Köyhät perheet saavat korotonta lainaa, jolla he voivat ostaa esimerkiksi vuohia tai kasvimaan. Näin perheitä autetaan omavaraisiksi. Lainaa sai vuonna 2018 yhdeksän perhettä, ja suurin osa heistä on jo maksanut sen takaisin.

 

Yhteisön muutos itsenäiseksi

Kummien tuki päättyi Kenian Homa Bayssa vuoden 2018 lopussa, sillä paikalliset ovat saaneet tietotaidon jatkaa työtä itsenäisesti. Paikallinen kumppanikirkkomme pystyy nyt vastaamaan yhteisöjen kehittämisestä. Kaikkien kummilasten perheille on annettu koulutusta ammattiensa ja elinkeinojensa vahvistamiseksi. Vuonna 2018 järjestimme 60 huoltajalle koulutusta pienyritysten hallinnoimisesta. Koulutuksen jälkeen heille annettiin starttiraha, jonka avulla he ovat saaneet elinkeinonsa kannattamaan. He pystyvät nyt huolehtimaan lasten koulutuksesta itsenäisesti. Perheet saavat tuloja muun muassa pienviljelystä, kuten tomaattien kasvattamisesta ja myynnistä.

 

Slummilapset virtuaalikoulussa

Bangladeshin Joy & Hope -slummikoulu ja yhteisöhanke auttaa 480 lasta saamaan peruskoulutuksen. Vuonna 2018:

  • Lasten läsnäolo koulussa saavutti 93 % asteen.
  • Oppilaat pärjäsivät hyvin valtakunnallisissa kokeissa.
  • Kaikki uudet 70 lasta oppivat lukemaan ja kirjoittamaan.
  • Oppilaat pääsivät mukaan viikoittaiseen virtuaaliopetukseen yhteistyössä Turun Pääskyvuoren koulun kanssa.
  • Joy&Hope -koulua tukee Hesburger Oy.

Noin 2 800 slummin asukkaalle annettiin terveysopetusta. Perheet ovat oppineet perusterveydenhuollon aakkoset, ja vanhempien ymmärrys lasten koulunkäynnistä on lisääntynyt.

 

14

Kummien tukemien maiden lukumäärä.

Yli 10 000 kummilasta

Kummien tuki ulottuu yli 10 000 lapsen elämään.

Lähes 2 miljoonaa euroa

Kummien yhteenlasketun tuen suuruus.

Fida secondhand

Hyvää ympäristölle ja lähimmäisille

Vuonna 2018 Fida secondhand -ketju sai palvella noin 950 000 asiakasta myymälöissään. Vaatteita saatiin lahjoituksena 1,6 miljoonaa kiloa!

Avasimme uuden myymälän kauppakeskus Columbukseen Helsingissä. Laajensimme vaatteiden keräyspisteverkostoa pystyäksemme palvelemaan asiakkaitamme paremmin.

Lahjoittamalla meille ja ostamalla meiltä olet ollut yhdessä kanssamme kierrättämässä sekä viemässä toivoa ja tulevaisuutta lähimmäisillemme maailman köyhimmillä alueilla. Kiitos sinulle!

Lajittelimme yli miljoona kiloa tekstiilejä

Helsingin Roihupellossa sijaitsevan lajittelukeskuksemme kautta kulki 1,2 miljoonaa kiloa vaatetta. Koulutetut lajittelijamme valikoivat lahjoitustavarasta parhaat palat Fida secondhand -ketjun aina ainutkertaiseen valikoimaan.

–Nopea katsaus kertoo mulle heti, meneekö vaate jatkoon vai ei, lajittelukeskuksessa työskentelevä Ansku sanoo.

 

Kaksin verroin hyvää

Lahjoittamalla tai asioimalla myymälässä olet mukana tekemässä hyvää: kierrättämällä suojelet yhteistä planeettaamme ja autat maailman apua tarvitsevia!

–Yhä useammat ihmiset ovat alkaneet miettiä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Tekstiiliteollisuus on suurimpia päästöjen aiheuttajia. Yhä useampi ajattelee, että hankkii mielummin laadukasta käytettyä, kuin uutta, kertoo secondhand-toiminnan kehityspäällikkö Tiina Haimila.

 

25 myymälää

16 eri paikkakunnalla, joissa 114 koko- tai osa-aikaista työntekijää.

11 043

Noutopalvelun tekemiä noutoja pääkaupunkiseudulla.

144

Vaatteiden keräyspistettä ympäri Suomea.

TALOUDEN AVAINLUKUJA

 

FIDAN TUOTOT VUOSINA 2018 | 2017

Avustukset (UM, EU) 5 373 000 € | 5 604 000 €

Myymälätoiminta 8 003 000 € | 8 109 000 €

Lahjoitukset ja testamentit 3 747 000 € | 4 113 000 €

Seurakunnat 697 000 € | 753 000 €

Muut tuotot 374 000 € | 408 000 €

Yhteensä 18 193 000 € | 18 987 000 €

 

FIDAN KULUT VUOSINA 2018 | 2017

VARSINAINEN TOIMINTA

Henkilöstökulut -2 377 000 € | -2 316 000 €

Poistot -227 000 € | -221 000 €

Muut kulut -7 744 000 € | -7 966 000 €

VARAINHANKINTA

Henkilöstökulut -4 113 000 € | -4 324 000 €

Poistot -123 000 € | -125 000 €

Muut kulut -3 540 000 € | -3 450 000 €

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -117 000 € | -38 000 €

Kulut yhteensä 18 241 000 € | -18 440 000 €

 

TULOSLASKELMAN YHTEENVETO VUOSINA 2018 | 2017

Tuotot yhteensä 18 193 415 € | 18 986 514 €

Kulut yhteensä -18 241 134 € | -18 440 211 €

Rahastosiirrot 30 000 € | 0 €

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -17 719 € | 546 303 €

 

MUITA TUNNUSLUKUJA VUOSINA 2018 | 2017

Maksuvalmius, Quick Ratio 2,0 (hyvä) | 1,5 (hyvä)

Omavaraisuusaste/vakavaraisuus 72 % (erinomainen) | 69 % (erinomainen)

Jäsenmäärä/yhteisöjäsenet* 190 | 187

* Fidan jäsenseurakuntiin kuului noin 42 000 jäsentä.

 

TIETOA FIDAN HENKILÖSTÖSTÄ VUOSINA 2018 | 2017

Henkilöstömäärä 31.12.2018 | 31.12.2017

Kotimaa, päätoimisto 32 | 31

Kotimaa, Fida-myymälät 115 | 119

Ulkomaat* 37 | 37

Henkilöstö yhteensä 184 | 187

Henkilöstökulut yhteensä -6 490 000 € | -6 640 000 €

* Ulkomaan henkilöstöluvussa ovat mukana vain Fidaan työsuhteessa olevat työntekijät. Luvussa eivät näy helluntaiseurakuntiin työsuhteessa olevat lähetetyt työntekijät.