Ajankohtaista

Fidan vuosi 2017 oli tasapainoinen

Fidan kevätkokouksessa käsiteltiin vuoden 2017 talouden ja toiminnan avainlukuja. Fidan työ toi toivoa ja vaikutti miljoonien ihmisten elämään. Varoista 81 prosenttia avusta kohdistui ulkomaantyöhön ja 19 prosenttia jäi kotimaahan hallintoon, viestintään ja varainhankintaan.

Lähetystyössä helluntaiseurakuntien ja Fidan tavoitteena oli istuttaa seurakuntia, moninkertaistaa työtä kumppanikirkkoja varustamalla ja valmentamalla sekä uudistaa toimintaa kohdistamalla työtä uuteen sukupolveen.

Helluntaiseurakuntien ja Fidan työ ulottui viime vuonna 49 maahan, suomalaisia työntekijöitä oli 36 maassa. Lähetettyjä työntekijöitä oli 167. Heistä 96 toimi lähetystyössä, 31 kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun tehtävissä ja 40 teltantekijöinä eli lähetystehtävissä oman toimensa ohessa.

Julkaisemme vuosikertomuksen vain sähköisenä versiona. Tutustu työhömme ja sen tuloksiin vuonna 2017 tästä linkistä.

Lähetystyötä tehtiin lähes 150 niin sanotun saavuttamattoman kansanryhmän parissa.

Fidan ja helluntaiseurakuntien tukemaan raamattu- ja lähetyskoulutukseen osallistui 1 200 opiskelijaa kaikkiaan 20 maassa.

Lähetystyötä suurkaupunkiympäristössä tehtiin niin Euroopassa, Aasiassa kuin Afrikassa. Euroopassa panostettiin laajaan hengelliseen ja sosiaaliseen työhön itäisen Euroopan romaniyhteisöjen parissa.

Uusi kehitysyhteistyöohjelma oli iso ponnistus

Vuonna 2017 Fidan kehitysyhteistyö vaikutti jopa 2,9 miljoonaan ihmisen elämään 17 maassa. Fida työn painopisteessä ovat lapset ja nuoret.

Fidan työtä tukivat merkittävällä panoksella suomalaiset kummit. Kummitoiminnan piirissä oli noin 10 000 lasta, joiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin suomalaiset kummit vaikuttivat.

Fida jatkoi työtä Pohjois-Koreassa niin ruokaturvan parantamisessa kuin aluesairaaloiden kehittämistyössä.

Noin 50 000 lapsen koulunkäyntiä tuettiin eri tavoin useissa eri ohjelmamaissa.

Kotimaassa Fidan globaalikasvatustunnit ja -tapahtumat tavoittivat noin 13 000 koululaista ja lukio-opiskelijaa.

Viime vuonna ulkoministeriö teetti Fidan ja muiden ohjelmatukijärjestöjen kehitysyhteistyöstä historiallisen laajan arvioinnin.

Vuoden 2017 mittava saavutus oli uuden nelivuotisen kehitysyhteistyöohjelman suunnittelu vuosille 2018‒21. Ohjelmasuunnittelussa huomioitiin järjestöarvioinnin tulokset ja suositukset.

Humanitaarista apua Irakissa, Kongossa ja Nepalissa

Fida teki humanitaarista avustustyötä ulkoministeriön tuella Irakissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Molemmissa maissa annettiin tukea sotaa ja väkivaltaa paenneille maansisäisille pakolaisille ja kotiseuduilleen palaaville perheille.

Fidan ja paikallisen kumppanin työ Irakissa vaikutti 27 000 ihmisen ja Kongossa noin 5 400 ihmisen elämään.

Avunannon painopiste oli lapsissa, joiden henkistä hyvinvointia vahvistettiin muun muassa turvallisia ja lapsiystävällisiä toimintakeskuksia rakentamalla, ohjelmaa tarjoamalla sekä koulunkäyntiä tukemalla.

Nepalissa Fida viimeisteli maanjäristyksen jälkeisiä jälleenrakennustoimia Nuwakotin ja Okhaldungan alueilla.

Fidan talous on tasapainossa

Fidan taloudessa ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2017.

Fidan tuotot olivat noin 19 miljoonaa euroa (2016: 19,9 miljoonaa euroa) ja kulut 18,4 miljoonaa euroa (2016: 19,2 miljoonaa euroa). Tilikauden ylijäämä oli 0,5 miljoonaa euroa (2016: 0,7 miljoonaa euroa).

Yhdistyksen omavaraisuusaste oli erinomaisella tasolla (69 prosenttia) ja maksuvalmius oli hyvä (1,3).

Fidan toiminnan rahoitus koostui ulkoministeriön ja EU:n avustuksista (50 %), lahjoituksista ja kummimaksuista (31 %), seurakuntien tukimaksuista (7 %), Fida-myymälöiden nettotuotoista (3 %) sekä testamenteista ja muista tuotoista (9 %).

Ulkomaantyöhön varoista käytettiin 81 prosenttia, hallintoon 13 prosenttia sekä viestintään ja varainhankintaan 6 prosenttia.

Fida-myymälöiden kilpailutilanne oli haastava. Tulosta heikensivät kasvavat vuokrakulut ja ennakoimattomat toimitilojen muutokset sekä investoinnit logistiikkaan.

Fidan palveluksessa oli kaikkiaan 187 henkilöä. Heistä kotimaassa työskenteli 150 henkilöä (päätoimistolla 31 henkilöä ja Fida-myymälöissä 119 koko- tai osa-aikaista henkilöä) ja ulkomailla 37 henkilöä. Ulkomaan henkilöstöluvussa eivät ole helluntaiseurakuntiin työsuhteessa olevat lähetetyt työntekijät.

Tutustu Fidan sähköiseen vuosikertomukseen tästä linkistä.