Ajankohtaista

Tansanian seurakunnat alkavat panostaa lapsi- ja nuorisotyöhön

Lastentapahtuma Tansaniassa

Pitkän työuran Tansaniassa tehneet Ruut ja Jouko Nygren ovat vuosien varrella rohkaisseet Fidan kumppanikirkkoja tavoittamaan asuinalueidensa lapsia ja nuoria. Nyt työhön astuvat mukaan uudet työntekijät. 

The New York Times otsikoi hiljattain artikkelinsa “Vanha maailma, nuori Afrikka”. Siinä ennustetaan, että tulevina vuosikymmeninä Afrikan nuoriso tulee muovaamaan koko maailman kulttuuria, musiikkia, muotia – ja kristinuskoa. Tämä näkyy jo suurkaupunkien kasvavissa megakirkoissa.  

Afrikkaa kutsutaan lasten ja nuorten mantereeksi. Vuoteen 2050 mennessä Saharan eteläpuolisen Afrikan nuoriso koostaa jo kolmasosan maailmamme nuorista.  

Tansaniassa on lähes 62 miljoonaa asukasta ja keski-ikä noin 18 vuotta. Nuoren ikärakenteen vuoksi seurakunnat ovat heränneet siihen, että lapsi- ja nuorisotyö on myös heidän tulevaisuutensa haaste.  

Fidan kumppanikirkko maassa on Tansanian Vapaa helluntaikirkko (Free Pentecostal Church of Tanzania), jonka kanssa yhteistyö on alkanut vuonna 1934. 

Tänä päivänä lähetystyö Tansaniassa suuntautuu erityisesti raamattukoulujen ja pyhäkoulutyön kehittämiseen. FPCT on pyytänyt Fidalta tukea erityisesti kasvavien kaupunkiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyölle. 

Oma raamattukoululinja pyhäkoulutyöntekijöille menestyy 

Perinteinen pyhäkoulu löytyy lähes kaikista tansanialaisista kumppaniseurakunnista, mutta suunnitelmallista lasten ja nuorten tavoittamista evankeliumilla on vielä verraten vähän. Se voi johtua siitä, että uudet seurakunnat, joita syntyy koko ajan, tarvitsevat monesti kaikki tulonsa ainoan työntekijänsä palkkaan sekä kokoustilaan, kertovat yli kolmekymmentä vuotta Tansaniassa työskennelleet lähetystyöntekijät Ruut ja Jouko Nygren, jotka asuvat Dar Es Salaamissa. 

Tansanian suurimman kaupungin väkiluku kasvaa noin viiden prosentin vuosivauhtia. Asuinalueiden kadut ja torit ovat täynnä lapsia. Monissa oppilaitoksissakin koulua käydään kahdessa vuorossa, Ruut Nygren valottaa. 

Yksi Fidan työn tärkeimmistä tavoitteista Tansaniassa onkin puhutella seurakuntien johtoa, jotta nämä alkaisivat panostamaan asuinalueidensa lasten ja nuorten tavoittamiseen.  

Kymmenet, jopa sadat lapset ja nuoret tulevat noissa tapahtumissa seurakunnan yhteyteen. 

Jos seurakunnan johtaja ymmärtää lapsi- ja nuorisotyön merkityksen, hän siirtää luonnostaan näkynsä koko seurakunnan näyksi. Silloin opettajia löytyy, samoin tiloja ja varoja. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kuulla hyvä uutinen Jeesuksesta. 

Nygrenit ovat opettaneet aiheesta pastoriseminaareissa ja järjestäneet suuren suosion saavuttaneita lastentapahtumia eri yhteisöissä yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa.   

Vuonna 2021 tilanne alkoi muuttua, kun Fida lähetti ensimmäiset pyhäkoulutyöntekijät Mbeyan Assemblies of God -seurakunnan raamattukouluun, erityiselle vuoden mittaiselle lapsityön linjalle. Nygrenit kertovat, että tähän mennessä on avustettu 23 työntekijän kouluttamisessa.  

Kun nämä opettajat palaavat raamattukoulusta kotiin, alkavat he koordinoida lapsityötä oman seurakuntaryppäänsä alueella, johon voi kuulua 510 eri toimipistettä. He järjestävät seminaareja opettajille, kouluttavat seurakuntalaisia ja saavuttavat seurakuntien ulkopuolisia lapsia ja nuoria tapahtumilla.  

Kymmenet, jopa sadat lapset ja nuoret tulevat noissa tapahtumissa seurakunnan yhteyteen. 

Anne ja Jouni Tiala tarttuvat työhön 

Anne, Jouni, Olivia ja Tiala

Nygrenit ovat eläköitymässä Tansanian työstä, mutta tarve lapsi- ja nuorisotyön kehittämiselle jatkuu. Kesällä 2023 kokkolalaiset Jouni ja Anne Tiala perheineen muuttivat Dar Es Salaamiin jatkamaan Nygrenien työtä. Tialoiden työnantajana toimii Siilinjärven Coti-seurakunta ja mukana on useita muita tukiseurakuntia.  

Annen ja Jounin sekä Oonan, 16, ja Olivian, 11 kotiutuminen Tansaniassa on hyvässä alussa kieliopintoineen. Sopeutumisessa on auttanut muiden lähettien tuki sekä hyvä yhteys kumppanikirkkoon.  

– Aluksi olemme ruohonjuuritasolla mukana työssä, mutta jatkossa toimenkuvamme muotoutuu johtajien innostamiseen ja työntekijöiden kouluttamiseen lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvissä asioissa, Tialat kertovat. 

Tialat ovat kiertäneet jo seurakunnissa puhumassa Fidan ja FPCT:n yhteisestä näystä.  

– Eräässä seurakunnassa vanhimmiston puheenjohtaja tuli kertomaan, että olemme herättäneet heidät näkemään lapsi- ja nuorisotyön tärkeyden, Anne Tiala kertoo. 

Alkuvaiheessa Tialat haluavat oppia ja tutustua siihen, miten tansanialaiset työtä tekevät.   

– Tarkoituksemme on myös kartoittaa, ovatko seurakuntien tarpeet samoja maanlaajuisesti, kuin mitä ne ovat täällä Dar Es Salaamissa.