Ajankohtaista

Seurakunnanistutusta Bangkokin sykkeessä

Bangokin kaupunki. Kuvassa näkyy kerrostaloja sekä joitakin kasveja.

Linnea ja Pauli Lindelöf ovat aloittaneet työn Bangkokissa Fidan ja Suomen Vapaakirkon yhteislähetteinä. Aikaisempi Thaimaan työjakso on luonut vankan perustan, jonka päälle on hyvä rakentaa.

Thaimaa tuo monien mieleen aurinkoiset rantalomakohteet, joihin paetaan lataamaan akkuja pohjoisen kylmyydestä. Toisille ensimmäinen mielleyhtymä liittyy buddhalaiseen kulttuuriin tai Bangkokin suurkaupungin sykkeeseen. Joidenkin mielikuvat saattavat koskea turismin kääntöpuolta, ihmiskauppaa, prostituutiota ja huumeita. Thaimaa on kaikkea tätä ja sellaisena myös monimuotoinen lähetyskenttä. Buddhalaisessa Thaimaassa on uskonnonvapaus, mikä mahdollistaa avoimen työskentelyn lähetystyöntekijän viisumilla. Linnea ja Pauli Lindelöf palasivat toteuttamaan kutsumustaan Bangkokiin Fidan ja Vapaakirkon yhteislähetteinä. He kertovat työskennelleensä aiemmin nelisen vuotta Vapaakirkon työyhteydessä Thaimaan maaseudulla, missä heidän toimintansa keskittyi seurakunnan istutukseen. Paulilla oli tähän valmiudet Vapaakirkon pastorin koulutuksensa ansiosta, ja luokanopettajana aiemmin työskennellyt Linnea puolestaan on tehnyt Suomen teologisen opiston kaksivuotiset lähetystyön opinnot.

– Työskentelimme Pohjois-Thaimaan maaseudulla SamNgaon kylässä ja sen lähiseudulla. Osallistuimme seurakunnanistutustyöhön, joka oli aloitettu jo ennen meidän saapumistamme. Tavoitteena oli, että seurakunta siirretään paikallisten kristittyjen vastuulle, Lindelöfit kertovat. Suunniteltu kotimaanjakso vuonna 2020 venähti koronan vuoksi aiottua pidemmäksi. Suomessa vietettyä aikaa Lindelöfit pystyivät kuitenkin hyödyntämään muun muassa tukemalla heitä kannattavien seurakuntien toimintaa. Lindelöfit kertovat, että kielen oppiminen on ollut teologisen koulutuksen ohella tärkeä osa työhän valmentautumista. Ensimmäinen vuosi Thaimaassa vierähti thain kieltä opiskellen ja sen jälkeen Lindelöfien kieliopinnot jatkuivat töiden ohessa. Kieliopintoihin liittyi myös kommelluksia ja väärinkäsityksiä.

– Vanhempieni Thaimaan-matkan lähestyessä kerroin seurakuntalaisille thaiksi heidän tulevan, koska heillä on vihanneksia. Tosiasiassa tarkoitus oli kertoa vanhempien tulevan käymään, koska heillä on loma, Linnea nauraa. Sanojen vihannes ja loma ainoa ero on intonaatiossa.

Kuvassa Pauli ja Linnea Lindelöf. Ruskeahiuksiset mies ja nainen ovat vierekkäin ja hymyilevät.

Pauli ja Linnea Lindelöf.

Thaimaassa kristittyjä on noin prosentin verran väestöstä.

Vieraan kulttuurin haaste

Paulin ja Linnean kokemus on, että thaimaalaiset ovat todella ystävällisiä ja avuliaita, mutta myös valmiita ottamaan apua vastaan. Syvällisempien ihmissuhteiden syntyminen kuitenkin vie aikaa. Tämän Lindelöfit ovat nähneet myös seurakuntatyössä. Ihmissuhteiden syntyminen, asioiden omaksuminen ja erityisesti opetuslapseuttaminen maassa, jossa ei ole kristillistä perustaa, vaatii paljon aikaa. Jo ajatus siitä, että thaimaalainen voisi tulla kristityksi ja luopua omaan identiteettiinsä kuuluvasta buddhalaisuudesta, on vieras. Länsimaalaisia kunnioitetaan kristittyinä, mutta evankeliumin vastaanottaminen henkilökohtaisesti on usein pitkä prosessi.

– Koko maassa kristittyjä on noin prosentin verran väestöstä. Kristittyjen määrä vaihtelee kuitenkin alueittain suuresti, esimerkiksi SamNgaon alueella kristittyjä on vain 0,06 prosenttia. Suuri osa kristityistä kuuluu etnisiin vähemmistöryhmiin. Tavoittamattomin ryhmä ovatkin thait eli Thaimaan etninen pääväestö, Lindelöfit taustoittavat.

Pauli ja Linnea Lindelöf seisovat punaisissa paidoissa thaimaalaisten naisten ja miesten kanssa. Kaikki kantavat thain kielisiä punaisia kylttejä ja hymyilevät.

Yhdessä lähettämässä

Thaimaahan paluun myötä Lindelöfien työkenttänä tulee olemaan Bangkok. Myös tukiverkosto on kotimaanjakson aikana vahvistunut: Vapaakirkon ohella Fidasta on tullut yhteistyökumppani. Näin Lindelöfit ovat toinen lähettiyksikkö, jonka Fida on lähettänyt yhdessä Vapaakirkon kanssa.

– Fidan toiveena on, että seurakunnat tekisivät entistä enemmän yhteistyötä lähettämisessä. Seurakuntien ja lähetysjärjestöjen välinen yhteistyö on merkityksellistä myös läheteille itselleen sekä yleisemmin työn jatkuvuuden, kestävyyden ja resurssien kannalta, Fidan Aasian-aluejohtaja Ruut Mononen toteaa.

Käytännön yhteistyö voi olla hyvinkin monimuotoista. Samalla opitaan toisilta jotain uutta ja saadaan työhön erilaisia näkökulmia. Tähän kohdistuvat Fidan odotukset myös Lindelöfien lähdettyä uudelle työkaudelle. Heidän työnsä ja näkynsä vastaa Monosen mukaan hyvin Fidassa tunnistettuja tarpeita Thaimaan lähetystyössä.

– Kun eri kulttuureista ja erilaisista lähtökohdista käsin tehdään yhteistyötä, se on myös itsessään todistus. Kun yhteinen tavoite on, että rakennetaan kohdemaihin yhteistyössä yhteistä seurakuntaa, tuloksia syntyy, Mononen kuvailee. Samoilla linjoilla on myös Vapaakirkon lähetysjohtaja Nanna Rautiainen.

– Tavoitteiden saavuttaminen, Jeesuksen antama tehtävä ja sen loppuunsaattaminen tarkoittaa, että puhallamme yhteiseen hiileen. Ja kun lisäksi otamme huomioon toistemme vahvuudet ja tuomme ne yhteen, niin olemme hyvällä pohjalla, Rautiainen toteaa.

Kun eri kulttuureista ja erilaisista lähtökohdista käsin tehdään yhteistyötä, se on myös itsessään todistus.

Kohdemaa määrittää toimintatapoja

Ensimmäisellä työjaksolla Lindelöfeille kävi selväksi, että parhaiten thain tavoittaa toinen thai. Sen vuoksi he valmensivat thaimaalaisia kristittyjä olemaan todistajia. Käytännössä tätä myös harjoiteltiin siten, että kukin pohti omaa elämäntarinaansa ja opetteli kertomaan uskoontulostaan. Tärkeä viesti omiin hyviin tekoihinsa turvautuville thaimaalaisille, jopa uudestisyntyneille kristityille, on se, että kristittyinä emme tee hyviä tekoja ansaitaksemme Jumalan rakkautta ja pelastusta, vaan osoitamme rakkautta muille sen vuoksi, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja pelastanut meidät omalla päätöksellään yksin armosta. Meidän ei siis tarvitse kerätä hyvää karmaa saavuttaaksemme parempaa asemaa hengellisesti.

– Raamatun kokonaiskuvien esiintuominen on Thaimaan kaltaisessa maassa tärkeää. Kun ihmiset eivät ole kuulleet evankeliumia, on tärkeää käydä perusasioita läpi evankeliumien ja apostolien tekojen kautta, Lindelöfit kuvailevat.

Yhteisöllisessä kulttuurissa myös luottamuksella on suuri merkitys. Kiinnostus kristillistä sanomaa kohtaan syntyy usein vasta syvällisemmän tutustumisen kautta. Uudelle työkaudelle valmistautuessaan Lindelöfit tiedostivat, että Bangkok on kohteena erilainen kuin maaseutuympäristö. Toisaalta ajankäyttöön liittyvät haasteet lienevät samat.

– Ihmisillä on hyvin vähän vapaa-aikaa. Työt ja velvollisuudet vievät enemmän aikaa kuin mihin Suomessa on totuttu, samoin perhe ja arjen askareet. Sellaista vapaa-aikaa ei ole, että ihmiset tulisivat seurakuntaan harrastamaan tai toiminnan takia. Lapsilla ja nuorilla myös koulu vie paljon aikaa. Siksi on tärkeää pitää ihmisiin yhteyttä toimintaympäristöön sopivilla tavoilla. Thaimaalaiset esimerkiksi saattavat poiketa ystävän työpaikalla vaihtamassa kuulumisia, Pauli kertoo.

Näin Lindelöfitkin oppivat arjessaan toimimaan ja piipahtivat usein seurakuntalaisten kotona tai työpaikoilla.

Paluu uuden pariin

Lentokone laskeutui Thaimaahan marraskuun 2021 puolivälissä ja Lindelöfit saapuivat hyvillä mielin. Thaimaata oli ehtinyt tulla ikävä. Aiempi työaluekin on edelleen rukouksissa ja yhteyttä on pidetty viikoittain. Käytännön lähtövalmisteluita ehdittiin tehdä kesästä lähtien.

– Joku kysyi ennen lähtöä, että olemmeko jo lähtökuopissa. Vastasin, että kysy vaan kuinka syvissä, Pauli nauraa.

Bangkokissa työ jatkuu seurakunnanistutuksen parissa. Ensimmäinen vuosi tulee painottumaan Fidan yhteistyökumppanin, Full Gospel -kirkkokunnan seurakuntiin ja niiden työntekijöihin tutustumiseen. Lindelöfien näkynä on pitkäaikainen sitoutuminen lähetystyöntekijöiksi. Jos asiat etenevät suunnitelmien mukaan, nyt alkanut työjakso on jälleen neljän vuoden mittainen ja sitä seuraa vuoden jakso kotimaassa ennen seuraavaa työkautta.