Ajankohtaista

Mitä tehdä, kun pahin tapahtuu? – Kriisissä maailmalla -webinaari käsittelee lähettien tukea kriisitilanteissa

Turvallisuutta tai hyvinvointia uhkaava tilanne saattaa kohdata lähetyskentällä yllättäen ja olla nopeasti ohi. Kriiseihin on kuitenkin syytä varautua pitkäjänteisesti ja myös niiden jälkihoitoon on varattava resursseja. Kentällä koetut kriisit voivat ravistella lähetetyn työntekijän elämää ja kutsumusta.

Lähetystyöntekijät kohtaavat maailmalla monenlaisia haasteita. Tunnetut riskit voivat toteutua ja tuntemattomat yllättää. Tavat käsitellä näitä tilanteita vaihtelevat muun muassa elämänkokemuksen, persoonallisuuden ja käytettävissä olevien tukiverkostojen mukaan. Tukiverkostojen merkitys – niiden vahvuus tai puuttuminen – korostuu usein silloin, kun ollaan keskellä poikkeuksellista tilannetta kaukana kotoisasta ja totutusta, sanoo Katja Köykkä, Fidan työhyvinvointiasiantuntija. 

Fida haluaa varustaa seurakuntia tukemaan lähettejä. Seurakuntien vastuunkantajille suunnattu Kriisissä maailmalla -webinaari (ma 22.11. klo 18) käsittelee turvallisuusasioita. Tapahtumassa lähetit kertovat omakohtaisia kokemuksiaan erilaisista kriiseistä. Mukana on lähetysjärjestön työhyvinvoinnin ammattilaisista koostuva Fida Care tiimi, joka valottaa keinoja kriisien kohtaamiseen ja niistä selviämiseen.  

Ennaltaehkäisy ja varautuminen ovat hyvän kriisinhoidon A ja O 

Ylläpitävä ja ennaltaehkäisevä toiminta niin fyysisessä kuin psyykkisessäkin hyvinvoinnissa on kaikkein tehokkainta kriisinhallintaa. Sama periaate pätee myös turvallisuuteen vaikuttavia asioita arvioitaessa. 

Niin lähettien kuin lähettäjienkin näkökulmasta olennaista on, että monenlaisiin kriiseihin varaudutaan ja riskit kartoitetaan mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta, Fidan turvallisuusvastaava Timo Köykkä toteaa. 

Fidalla on seurakuntien ja lähettien tueksi erilaisia palveluja, joilla pyritään varmistamaan, että jo ennen lähtöä pohditaan mahdollisia kriisejä aiheuttavia asioita. Kriisin ollessa päällä olosuhteet saattavat tuntua tilanteen keskellä hyvinkin kaoottisilta. On tärkeää, että toimintatavat ja vastuut ovat selvillä jo ennen akuuttia kriisitilannetta. Tämä varmistaa tilanteen johdonmukaisen hoitamisen. 

Seurakuntien pastoreiden, johtoryhmien, vanhimmistojen ja lähetystoimikuntien on syytä tiedostaa oma roolinsa kriiseihin varautumisessa ja käsittelemisessä.  

 Webinaarin tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä siitä, miksi ja millaista tukea ja apua lähettävältä seurakunnalta kriisitilanteessa odotetaan, Katja Köykkä kertoo. 

Kriisejä tulee, olipa valmistautunut tai ei

 Melko suurella todennäköisyydellä jokaista lähettiä kohtaa jonkinlainen kriisi – ja tätä kautta kriisien edellyttämät tukitoimet tulevat melko varmasti lähes jokaisen lähettäjänkin eteen, Timo Köykkä painottaa.  

Kriisitilanteiden akuutti hoitaminen liittyy työturvallisuuden näkökulmasta keskeisesti työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin. Seurakuntalähettien tapauksessa vastuu on lähettävän seurakunnan. Webinaari on suunnattu etenkin niille henkilöille, jotka seurakunnissa hoitavat työnantajan vastuita. 

Akuutin kriisin väistyttyä on jälkihoidon aika

Turvallisuutta tai hyvinvointia uhkaava tilanne saattaa olla ohi hyvinkin nopeasti: tulivuori on purkautunut, epidemia-aalto selätetty, terrori-iskusta selvitty säikähdyksellä tai työyhteisöä hajottanut kiista saatu ratkottua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kriisinhoidon tarve päättyy tähän.  

Jälkihoito on olennainen osa kriisitilanteen käsittelyä ja siitä toipumista.  

Fida Care auttaa tuentarpeen ja oikeiden tukimuotojen kartoittamisessa. Purkukeskustelut, joissa huomioidaan koko perhe, ovat yksi tavanomainen keino käydä läpi tapahtunutta, Katja Köykkä kertoo. Tarvittaessa tämän jälkeen ohjataan työterveyshuollon tai muun avun piiriin. 

Kun lähetystyöntekijä akuutin kriisitilanteen jälkeen palaa kotimaahan, on seurakunnan tehtävä tarjota tukiverkosto ja varmistaa, että lähetti perheineen saa tarvitsemansa tuen kuormittavan tilanteen käsittelyyn. 


Tervetuloa mukaan! Kriisissä maailmalla -webinaari järjestetään ma 22.11. klo 18-20.30. 

Ilmoittaudu webinaariin täältä. Ilmoittautuneet saavat linkin tapahtumaan.