Ajankohtaista

Lähetystyötä oman alansa ammattilaisena

Tummatukkainen tyttö sininen koulureppu selässä seisoo selin kameraan.

Lähetystyötä voi tehdä monella tapaa, myös omaa ammatillista osaamistaan hyödyntäen. Uudenlaisesta lähetystyön muodosta on mahdollista päästä kuulemaan ja keskustelemaan 28. elokuuta järjestettävässä Fidan webinaarissa, jota luotsaavat Sofia ja Jani-Matti Korpela. Webinaari on suunnattu opettajille ja muille opetusalan ammattilaisille. Ilmoittautuminen siihen on 25.8. mennessä.

Suomalainen opettajuuden ja osaamisen korkea laatu on huomattu Aasiassa. Bangkokissa lähetystyöntekijöinä ja opettajina vuodesta 2018 toimineet Sofia ja Jani-Matti Korpela huomasivat tämän koulutetun paikallisen väestön keskuudessa, mutta yllätyksenä tuli, että jopa taksinkuljettajat tiesivät tämän ja kommentoivat asiaa positiiviseen sävyyn. Tämä herätteli Korpeloita pohdiskelemaan, kuinka ammatillinen osaaminen voisi olla osa lähetystyötä. 

Syntyi idea, että olisi hienoa saada Thaimaahan – ja ehkä myöhemmin myös muualle Aasiaan – suomalaisia opettajia töihin ja nimenomaan GA-ajatuksella. GA eli globaali ammattilainen käy normaalisti töissä, mutta mukana on selkeä näky lähetystyöstä. Periaate on, että palkkatyö hoidetaan hyvin, ammattimaisesti ja kutsumuksella. Työkaverit kohdataan lähimmäisenrakkaudella ja lisäksi on mahdollista halutessaan vapaa-ajalla palvella paikallisessa seurakunnassa. 

—Bangkok esimerkiksi on suurkaupunki, jossa voi olla vaikeaa solmia sosiaalisia kontakteja, koska ihmiset viettävät suurimman osan päivästään työpaikalla. Suurkaupungin ruuhkat ovat valtavat, eikä monikaan työssäkäyvä enää illalla jaksa suunnata esimerkiksi seurakuntaan. Moni kokee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä on paljon. Siksi meidän kristittyjen tulee kohdata ihmisiä arjen keskellä. 

Opettajan työ itsessään on arvokasta ja koulutusta kehittämällä on myös mahdollisuus ennaltaehkäistä monia yhteiskunnallisia ongelmia. Suomalaisilla opettajilla on kansainvälisestikin arvioiden vahva ammattitaito, joka myötävaikuttaa koulutuksen tason kohenemiseen niissä ulkomaisissa oppilaitoksissa, joissa suomalaisopettajia työskentelee. Niinpä vaikutukset voivat lopulta ulottua hyvin laajalle yhteiskunnassa ja yli sukupolvien. 

Seurakuntien piireissä on luultavasti paljon opettajia, joilla on todella hienoja ajatuksia, ja Jumala on varmasti puhunut monille lasten ja perheiden parhaaksi toimimisesta. Luotamme siihen, että Jumala johdattaa tulevaisuudessa niin kuin asioiden tulee mennä.

Kokemusten jakamista ja mahdollisuuksien tarjoamista 

Oman kokemuksensa myötä Korpelat ovat huomanneet, miten työyhteisöissä on hieno mahdollisuus oppia tuntemaan thailaisia ja oppia myös heidän kulttuuristaan. Tästä oivalluksesta virisi ajatus verkostotapaamisesta Suomessa opetusalan ammattilaisille. Korpelat haluavat korostaa, että kaikki opettajat ja opetusalan ammattilaiset ovat tervetulleita. Mukaan mahtuu, olipa sitten varhaiskasvatuksen opettaja, koulukuraattori tai lehtori. Korpelat haluavat webinaarin kautta avata visiotaan laajemmalle. Myöhemmin myös muut Thaimaahan muuttavat eri ammattikuntien edustajat voisivat olla osa GA-yhteisöä. Ehkäpä joukosta löytyisi jopa suomalainen insinööri. 

—Nyt järjestettävässä ensimmäisessä webinaarissa kartoitetaan, olisiko paljonkin sellaisia ihmisiä, joita kiinnostaa tämäntyyppinen työskentely. Voimme tulla yhteen ja miettiä, minkälaisia mahdollisuuksia meillä olisi Aasiassa tarjolla kiinnostuneille. Tämä on ydinajatus webinaarille, Jani-Matti taustoittaa. Jatkossa vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää lisää. 

Webinaarissa keskustellaan mahdollisuuksista yhdistää lähetystyö ja oma ammattitaito sekä tarjotaan puitteet pohtia yhdessä globaalia ammattilaisuutta tai vaikkapa sitä, millaiselta voisi näyttää Fidan kautta tapahtuva koulutusvienti. Tarkoitus on puhua GA-visiosta ja tehdä sitä tunnetummaksi. Webinaari tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella, miltä tulevaisuuden lähetystyö voisi konkreettisesti näyttää – esimerkiksi opettajana Bangkokissa tai Kiotossa. Myös Fidan johtoa on paikalla. Apulaistoiminnanjohtaja Jyrki Palmi ja GA-päällikkö Henry Mononen kertovat omia näkökulmiaan GA-teeman ympärillä. 

Korpelat ovat kartoittaneet joitain kohteita, joihin halukkaiden ammattilaisten olisi mahdollista lähteä hyvinkin pian töihin tai lähetystyöharjoitteluun. Suomalaisen koulutuksen maine avaa ovia. 

—Tarkoitus on, että jokainen opettaja tekisi itse työsopimuksensa oppilaitoksen kanssa, mutta opettajat keskenään muodostavat toisilleen tukiverkoston. Mukana on siis vahva ajatus tiimityöskentelystä ja toisaalta myös toimimisesta seurakunnan yhteydessä, Sofia täsmentää. 

Jumalan johdatuksessa ja rinnalla kulkien 

—Seurakuntien piireissä on luultavasti paljon opettajia, joilla on todella hienoja ajatuksia, ja Jumala on varmasti puhunut monille lasten ja perheiden parhaaksi toimimisesta. Luotamme siihen, että Jumala johdattaa tulevaisuudessa niin kuin asioiden tulee mennä, Jani-Matti kertoo. 

Koulu on strateginen paikka kaikissa yhteiskunnissa. Se kokoaa yhteen yhteisön lapset ja sitä kautta kokonaiset perheet. Useimmissa maissa suurin osa lapsista käy koulua ja siten vaikutusmahdollisuus on hyvin laaja.