Ajankohtaista

Mitä kuuluu kummilapsille Intiassa ja Nepalissa?

Koronatilanne Intiassa ja Nepalissa on edelleen vaikea. Pandemia on tuonut uusia haasteita myös Fidan työhön kummilasten parissa, edellyttäen poikkeuksellisia tukimuotoja, kuten ruoka-apua. Ydintehtävä on edelleen kulkea pitkäjänteisesti yhteisöjen rinnalla.

Vuosi 2020 oli poikkeuvuosi myös Fidan kummilasten yhteisöissä Intiassa ja Nepalissa. Työssä on ollut käytössä poikkeusjärjestelyt. Välillä lapset ovat olleet kokonaan poissa koulusta. Etäopetusta on tuettu jakamalla koululaisille muun muassa oppimateriaalia.

Vaihtelevat olosuhteet edellyttävät joustavuutta

Intian koronatilanne alkoi mennä jo parempaan suuntaan, kunnes pandemia ryöpsähti uudelleen valloilleen huhtikuussa. Fidan diakoniaohjelman koordinaattori Raija Harri kertoo, että Fidan pitkäaikaiselle kummikohteelle, Machilipatnamissa sijaitsevalle Hynylän lastenkodille ja koululle, vuosi on ollut rankka. Pandemian alkaessa koulut suljettiin. Kun tilanne koheni, lapset pääsivät vähitellen takaisin, kunnes koulut jouduttiin tänä keväänä uudestaan sulkemaan. Andra Pradeshin osavaltion viranomaiset tekivät päätöksen, että lapset voivat siirtyvät seuraavalle luokalle, vaikka vuosi kului oppimatta juuri mitään.

Harrin mukaan myöskään Mumbaissa etäopinnot eivät ole onnistuneet täysin korvaamaan menetettyä luokkaopetusta.

– Ylikansoitettujen slummien asukkaat ovat pandemiatilanteessa hyvin haavoittuvassa asemassa. Ohjelmassamme mukana olevien perheiden ahdinkoa on entisestään lisännyt se, että monien lasten vanhemmat ovat menettäneet pandemian vuoksi toimeentulonsa, Harri kertoo.

– Fidan kolmas kummiyhteisö Udaipurissa sen sijaan on selvinnyt pandemiasta kohtalaisen hyvin, Harri arvioi.

Tähän on myötävaikuttanut paikallinen innovatiivinen tiimi, jonka ansiosta digiloikka on hankalan alun jälkeen onnistunut. Hankkeen henkilökunta on ollut älypuhelinten kautta vanhempiin yhteydessä. Pelkona oli, että lapset unohtavat jo aiemmin oppimansa, mutta Fidan tukemien lastenkerhojen puitteissa on tuotettu oppimateriaalia, jota lapset ovat voineet opiskella kotona.  Udaipurin alueella 10 yhteisössä kokoontuvissa lastenkerhoissa on mukana kummilasten lisäksi yhteensä yli 500 muuta lasta.

Hynylän lapsista tiettävästi kukaan ei ole sairastunut koronaan ja Mumbaissakin Fidan kummilasten joukossa on ollut vain muutamia sairastapauksia. Sen sijaan Udaipurissa ja Hynylässä työntekijöitä on sairastunut, Hynylässä pari vakavastikin. Kummilapsitoiminnassa on panostettu terveysvalistukseen ja ennaltaehkäisyyn muun muassa jakamalla käsidesiä ja maskeja. Udaipurissa opetettiin naisia valmistamaan myös omia kangasmaskeja.

–On todella tärkeä valistaa ihmisiä myös rokotuksista, sillä niihin liittyy monia ennakkoluuloja, Raija Harri valottaa koronaan liittyvien haasteiden moninaisuutta.

Kummien taloudellinen tuki on todella tärkeää, mutta lisäksi Harri painottaa rukouksen merkitystä vaikeuksien keskellä.

Kummien taloudellinen tuki on tärkeää, samoin rukous.

Nepalin päiväpalkalliset todellisessa vaarassa

Nepalissa koronatartunnat ryöpsähtivät dramaattisesti Intian koronavariantin levittyä maahan. Tauti levisi pääsääntöisesti nepalilaisten vierastyöläisten mukana, jotka palasivat kotimaahansa pandemian uuden aallon keskeltä Intiasta. Myös Fidan kummilapsia ja heidän perheenjäseniään on sairastunut.

Fida tekee myös Nepalissa työtä kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi.

– Erityisesti panostamme heidän oikeuteensa koulunkäyntiin, terveyteen ja turvalliseen elämään, kertoo Fidan maaohjelmakoordinaattori Vesa Mättö.

Fida toimii Himalajan vuorilla Khiji Demban maalaiskunnassa ja Etelä-Nepalin tasangolla Bateshworin kunnassa, jossa elää maithilinkielinen vähemmistö. Molemmilla alueilla tilanne on korona-aikana ollut vaikea. Päiväpalkalla elävät ihmiset elävät kädestä suuhun, eikä heillä ole varaa koota esimerkiksi ruokavarastoja. Pandemiatilanteen pahentuessa monien perheiden toimeentulo loppui.

– Akuuttiin hätään olemme vastanneet muun muassa toimittamalla yhteistyössä kuntien kanssa ruokapaketteja ja hygieniatuotteita kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, Mättö kertoo konkreettisista tukitoimista.

Intian tapaan myös Nepalissa koulujen sulkeutuminen on ollut valtava haaste. Viime vuonna koulut olivat seitsemän kuukautta kiinni ja tänä keväänä uuden korona-aallon myötä koulut on jälleen suljettu.

– Nepalin opetusministeriön pyynnöstä Fida on osallistunut paikallisten kumppaneidensa kanssa etäopiskelun tukemiseen jakamalla 27 746 lapselle ja nuorelle opiskelumateriaalia, Mättö kertoo.

Seuraava etäkoulupaketti on jo valmisteilla, sillä todennäköisesti koulut pysyvät kiinni vielä kuukausia. Tavoitteena on, että jokainen lapsi Fidan työalueella saisi hyvän mahdollisuuden koulunkäyntiin etänä.

Monen lapsen vanhemmat ovat pandemian vuoksi menettäneet työnsä.

– Nepalissa jopa lähes puolella lapsista jää peruskoulu kesken ja koulujen sulkeminen koronan vuoksi luultavasti lisää entisestään koulupudokkaiden määrää, Mättö arvioi.

On myös vaarana, että perheet tarvitsevat lapset ansaitsemaan elantoa, jonka seurauksena monet lapset joutuvat tekemään raskasta työtä. Mättö painottaa kuitenkin, että Fidan työalueilla pitkäjänteisen työn tuloksena tilanne on parantunut huomattavasti, ja lähes kaikki lapset aloittavat koulun. Nyt tärkein tavoite on, että koulutaival tulisi käytyä loppuun asti. Fidan kummilapsiyhteisöissä tietoisuus koulunkäynnin merkityksestä onkin vahvistunut, mikä antaa toivoa siitä, että koulu jatkuu etäopiskelumateriaalin tukemana, ja kouluihin palataan tilanteen salliessa.

Kouluihin on rakennettu vesipisteitä ja käymälöitä

Fida on yhdessä kumppaneidensa kanssa panostanut terveysvalistukseen kouluissa ja muun muassa sosiaalisen median ja radion kautta. Mättö kertoo, että koulujen ollessa kiinni on myös tehty työtä koulujen saniteettitilojen parantamiseksi, jotta oppilaat pystyisivät pitämään hygieniastaan huolta palatessaan kouluihin.

Koulujen sulkeminen koronan vuoksi lisää koulupudokkaiden määrää.

– Pelkkä valistus ei riitä, täytyy olla myös puitteet kunnossa. Käsienpesusta puhumisen lisäksi kouluissa täytyy olla mahdollisuus pestä käsiä, Mättö korostaa.

– Paikallisten yhteisöjen kriisinkestävyys vahvistuu hyvän kumppanuuden kautta, kun paikallisia toimijoita sitoutetaan, Mättö kiteyttää Fidan toimintaperiaatteita.

Yhteisöt ovat oivaltaneet roolinsa ja sitoutuneet lasten hyvinvointiin ja koulunkäyntiin. Pitkittynyt pandemia haastaa kuitenkin kehitystä. Uusille kummeille on edelleen tarvetta.