Ajankohtaista

Yhteistyössä vammaisten naisten ja tyttöjen kohtaamaa väkivaltaa vastaan Tansaniassa

Fida, Suomen Lähetysseura ja Abilis-säätiö ovat mukana vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaisessa kampanjassa Tansaniassa. Kampanja on ajankohtainen, sillä vammaiset tytöt ja naiset kohtaavat väkivaltaa kymmenkertaisesti enemmän kuin muut.

Tiesitkö, että joka kolmas nainen joutuu väkivallan uhriksi elinaikanaan? Entä tiesitkö, että joka päivä 137 naista tulee tapetuksi oman perheenjäsenensä toimesta? Koronapandemian seurauksena naisiin kohdistuva väkivalta on noussut entistä hälyttävämpiin lukuihin. Sukupuolittunut väkivalta on erityisen todennäköistä vammaisia ihmisiä kohtaan: vammaiset naiset kohtaavat väkivaltaa kymmenkertaisesti verrattuna ei-vammaisiin naisiin. Siksi Fida, Suomen Lähetysseura ja Abilis-säätiö järjestävät tansanialaisten kumppaneiden kanssa kampanjan naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

– Kampanja on erinomainen osoitus tehokkaasta yhteistyöstä niin paikallisten kumppaneiden kuin suomalaisten järjestöjen kesken, iloitsee Timo Voipio Suomen Tansanian suurlähetystöstä.

Kyseessä on 16 päivää aktivismia -kampanja, joka liittyy kansalaisyhteiskunnan aloittamaan maailmanlaajuiseen kampanjaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi. Kampanja alkoi marraskuussa ja jatkuu 10.12. asti. Kampanjan johtotähtiä ovat vammaisten naisten ja nuorten järjestöt.

– Suomalaisten kumppaneiden yhteistyön kautta vammaiset naiset ja nuoret ovat ensimmäistä kertaa mukana 16 päivää aktivismia- kampanjassa. Tämä on avannut vammaisten ihmisten silmät heidän oikeuksilleen, iloitsee paikallisen FUWAVITA-järjestön johtaja Aneth Gerana.

Tansanialaisen FUWAVITA-järjestön johtaja Aneth Gerana.
Koulutus, tiedon jakaminen ja vaikuttamistyö keinoja vaikuttaa

Liian usein vammaiset henkilöt jäävät yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle rakenteellisen epätasa-arvon ja saavutettavuuden puutteen vuoksi. Siksi kampanjassa edistetään tietoutta erityisesti vammaisten kohtaamasta väkivallasta sekä keskitytään tiedon saavutettavuuteen ja tapahtumien esteettömyyteen. Kampanja pitää sisällään saavutettavuuskoulutuksen ja kaksi tapahtumaa vammaisten naisten ja tyttöjen kohtaamasta väkivallasta.

– Vammaiset tytöt ja naiset ovat sukupuolensa vuoksi moninkertaisesti syrjittyjä. On tärkeää jakaa tietoa myös miehille ja pojille, jotta vanhentuneet asenteet ja uskomukset saadaan poistettua, muistuttaa Abilis-säätiön viestintävastaava Katja Vis.

Suomen Lähetysseuran lasten oikeuksien asiantuntija Anna Holmströmin aloitteellisuus naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä on ollut merkittävä suomalaisen yhteistyön mahdollistaja. Järjestöjen yhteistyö pitää sisällään muun muassa vaikuttamistyötä, jotta vammaisiin henkilöihin kohdistuva väkivalta huomioidaan niin lainsäädännössä kuin palveluissa. Holmströmin vaikutuksesta 16 päivää aktivismia -kampanjassa on nykyään mukana Tansanian poliisin tasa-arvotyö.

Paikallisia yhteisöjä koulutetaan mm. saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja sovellukset ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää. Esteettömyydellä puolestaan tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esimerkkinä vaikuttamistyön saavutuksista on PF3-lomake, jonka väkivaltaa kohdanneet täyttävät. Aiemmin lomakkeen on voinut täyttää vain lääkärin kanssa, mutta nykyään sen voi täyttää sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon henkilökunnan avustuksella. Näin ollen väkivallan uhrit saavat tarvitsemaansa apua huomattavasti nopeammin.

Asenteet ja yhteiskunnalliset rakenteet vammaisten oikeuksien esteenä

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan vammaisia henkilöitä on 15 prosenttia koko maapallon väestöstä eli noin miljardi henkilöä. Heistä 80 prosenttia elää kehittyvissä maissa. Vammaisille henkilöille kuuluvat samat perusoikeudet kuin muillekin. Vammaisten henkilöiden tulee olla tietoisia heidän elämäänsä koskevista vaikutusmahdollisuuksista, palveluista ja omaa vartaloa koskevasta määräämisoikeudesta. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi Tansaniassa vammaiset ihmiset ovat hyljeksitty vähemmistö. Heillä ei ole mahdollisuutta koulutukseen, työllistymiseen tai peruspalveluihin.

Myös vammaisten ihmisten kohtaamaa väkivaltaa raportoidaan todella harvoin. Tähän on monia syitä. Vammaiset henkilöt ovat riippuvaisia hoitajistaan, eivätkä uskalla ilmiantaa heitä. Palvelut eivät läheskään aina ole vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Moni myös häpeää vammaisuuttaan, eikä kokemustensa vuoksi esimerkiksi luota viranomaisiin. Lisäksi vammaisuuteen ja sukupuoleen liittyvät sosiaaliset normit normalisoivat vammaisten tyttöjen ja naisten kohtaamaa väkivaltaa yhteisöissä. Siksi vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaaliterveys tulee nostaa julkiseen keskusteluun.

Fidan neuvonantaja Virpi Mesiäislehdon vammaistutkimuksen väitöskirja on yksi ensimmäisistä vammaisiin tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa tarkastelevista tutkimuksista Tansaniassa.

– Vammaisten ihmisten kohtaamasta väkivallasta on globaalisti vahvaa tieteellistä näyttöä, mutta Tansaniasta tietoa löytyy vähän. Tietoa tarvitaan vaikuttamistyön tueksi, sillä rakenteellisten ja asenteellisten esteiden poistaminen on yhtä tärkeää kuin apuvälineet, Mesiäislehto summaa.

Virtuaalinen tapahtuma tavoitti ennennäkemättömän laajan yleisön

Lähtölaukauksena kampanjaan toimi saavutettavuuskoulutus, jonka tarkoituksena oli esitellä työkaluja saavutettavuuden varmistamiseksi niin fyysisessä kuin virtuaalisessa ympäristössä. Paikalla oli hallituksen edustajia, kansalaisjärjestöjä ja kouluja. Virtuaalinen toteutus mahdollisti osallistumisen eri puolilta Tansaniaa ja jopa Keniasta ja Ugandasta, ja koulutukseen osallistui yli 60 henkilöä naisten ja vammaisten oikeuksia ajavista järjestöistä. Tapahtuma tulkattiin myös Tansanian viittomakielelle.

Tutkijoille ja uskonnollisille toimijoille  järjestettiin tilaisuus, jonka tavoitteena oli vahvistaa uskonnollisten johtajien roolia sukupuolten välisen tasa-arvon ja terveyden edistämistä koskevissa toimissa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kyseinen 11 organisaation ryhmä kokoontuu yhdessä. Kyseessä on erittäin merkittävä yhteistyö, sillä uskonnolliset järjestöt vastaavat jopa 45 prosentista terveydenhoitopalveluista Tansaniassa.

Uraauurtava kampanja herättänyt innostusta, eri sektorit laajasti edustettuina

Lisäksi yhteistyö poiki uraauurtavan kansallisen dialogin vammaisten naisten ja nuorten oikeudesta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä väkivallattomaan elämään. Tapahtumaan osallistui yli 130 edustajaa eri sektoreilta: hallituksesta, paikallishallinnoista, kansalaisjärjestöistä, vammaisten ja nuorten järjestöistä, uskonnollisista yhteisöistä, korkeakouluista, yksityissektorilta sekä mediasta.

Tunnelmia kansallisesta dialogista, kuva: Suomen Lähetysseura

– Seksuaalisuuteen ja vammaisuuteen liittyy paljon tabuja, myös Tansaniassa. Jos vammaisia ei pidetä seksuaalisesti aktiivisina, heille ei myöskään tarjota tietoa ja palveluita. Kansallinen dialogi nosti nämä teemat julkiseen keskusteluun, iloitsee Mesiäislehto.

Kansallisen dialogin pääkumppanina oli YK:n Väestörahasto (UNFPA) ja dialogissa lanseerattiin UNFPA:n uusi tansanialaisten naisten ja nuorten kohtaaman väkivallan vastainen ohjelma, joka keskittyy myös vammaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä -oikeuksiin Tansaniassa. Tämä 3,5-vuotinen ohjelma on Suomen valtion rahoittama.

Vammaisten nuorten kokemukset ja ääni esillä tapahtumassa

Lähetysseuran hankkeiden nuoret tulivat paikalle kahden päivän ajomatkan päähän, kertomaan elämästään albinismin ja fyysisen vamman kanssa. Fidan vammaiskeskuksen nuoret puolestaan lähettivät vahvan viestin videopäiväkirjan muodossa. Uraauurtavaa oli myös tilaisuuden esteettömyys.

– Ensimmäistä kertaa olen tapahtumassa, jossa voin osallistua tasavertaisesti muiden kanssa, kun kaikki materiaalit ovat saatavilla myös pistekirjoituksella, riemuitsi näkövammainen vammaisjärjestön edustaja.

Yhteistyö ei suinkaan pääty kampanjaan, vaan jatkuu entistä vahvempana. Tapahtumassa julkistettiin tiekartta, joka määrittää yhteiset jatkotoimenpiteet. 11 toimijan kanssa yhteistyössä luotu dokumentti on suunnattu erityisesti päättäjille, poliitikoille, toimittajille, virkamiehille, vammaisjärjestöille ja muille asiantuntijoille ja antaa selkeät suuntaviivat – esteettömästi totta kai!

Jatkossa uskonnolliset johtajat, erityisesti naiset, otetaan aktiivisemmin mukaan edistämään seksuaali- ja terveysoikeuksia. Lisäksi edistetään poliittista päätöksentekoa, jossa panostetaan vammaisten naisten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyyn.


Fida International on Suomen helluntaiseurakuntien vuonna 1927 perustama kristillinen järjestö. Fida tekee kehitysyhteistyötä 15 hauraassa maassa yhdessä paikallisten kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Fidan kehitysyhteistyöohjelma on Suomen ulkoministeriön tukema. Myös Tansaniassa työskennellään ulkoministeriön tukemana. Vuonna 2020 Tansanian maaohjelma vaikutti suoraan 81 000 ja välillisesti yli 2,1 miljoonan ihmisen elämään. Heistä viisi prosenttia oli vammaisia henkilöitä. 

Abilis-säätiö rahoittaa projekteja, joiden avulla edistetään kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeuksia, osallistumista, itsenäistä elämää, järjestötoimintaa, koulutusta ja työllistymistä. Rahoitus tulee Suomen ulkoministeriöltä. Abiliksen seuraavalla nelivuotiskaudella 2022-2025, yksi pääteemoista Tansaniassa on vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveys, sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen siten että vammaisilla naisilla on paremmat mahdollisuudet toimia vammaisjärjestöjen johdossa.

Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Vuonna 1859 perustettu Lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä noin 30 maassa ympäri maailmaa. Työtä tehdään, jotta tavoitettaisiin heikoimmassa asemassa olevat, sorretut ja syrjityt. Tansaniassa Lähetysseura on työskennellyt yli 70 vuotta.