Ajankohtaista

Yhä useampi tyttö pääsee kouluun Nepalissa

Tietoisuus omista oikeuksista on ollut avain koulujen kehittymiseen Nepalissa. Hyvinvoivat koulut ovat nyt vähemmistöyhteisöjen ylpeydenaiheita.

Fida on ollut mukana Nepalin koulujen kehittämistyössä yli kymmenen vuoden ajan. Työtä tehdään paikallisten kumppanien kanssa. Tulokset syntyvät ruohonjuuritasolla.

– On kyse lasten oikeudesta hyvään koulutukseen. Olemme voimaannuttamassa ja tukemassa vanhempia, kouluja, kyläyhteisöjä ja viranomaisia toimimaan, jotta jokainen pääsisi laadukkaan opetuksen piiriin, Fidan Nepalin maakoordinaattori Vesa Mättö kertoo.

Työtä tehdään Sarlahin, Dhanushan ja Mahottarin lääneissä Intian rajan tuntumassa. Tuettavat yhteisöt ovat maithilinkielisiä vähemmistöjä, joihin kuuluu muun muassa kastittomia daliteja ja alakastisia janajateja.

Dhanushan läänin Bateshwarin koulun virkaa toimitti yhteistyön alkaessa pelkkä bambumaja. Nyt pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi kolme muutakin koulurakennusta.

– Koulut ovat voimaantuneet hakemaan valtion rahoitusta koulurakennuksilleen. Tehtävämme on olla tukena ja kulkea rinnalla. Sitä on kestävä kehitys, Mättö toteaa.

Tytöt kouluun

Fidan tukema Ramgopalpurin koulu valittiin vastikään kunnan parhaaksi kouluksi, ja sitä pidetään nykyään alueensa mallikouluna. Huomionarvoista on tyttöjen määrän kasvu viimeisten neljän vuoden aikana. Vuonna 2014 koulun oppilaista 130 oli poikia ja 125 tyttöjä. Nyt neljä vuotta myöhemmin poikia on 143 ja tyttöjä 217.

Tyttöjen koulunkäynti ei ole Nepalissa mikään itsestäänselvyys. Perinteisesti tyttöjen tehtävänä on ollut auttaa koti- ja peltotöissä. Vakavimpia ongelmia ovat olleet lapsiavioliitot ja ihmiskauppa.

Yksi osa työtä on perheiden valistaminen. Asenteet ja käytännöt muuttuvat, kun vanhemmat tulevat tietoisiksi jokaisen lapsen oikeudesta koulunkäyntiin.

– Tytöt kyllä haluavat kyllä opiskella ja käydä koulunsa loppuun.

Laadukasta opetusta

Aluksi päätavoitteena oli tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus koulunkäyntiin. Nyt työ on mennyt eteenpäin. Keskeiseksi tavoitteeksi on noussut se, että oppilaat saavat laadukasta opetusta ja valmistuvat koulusta.

– Koulunkäynti paljon muutakin kuin koulurakennus. Olemme mukana opettajien kouluttamisessa ja kouluhallinnon kehittämisessä, Mättö kertoo.

Kouluihin on saatu virallisen koulutuksen saanutta opettajahenkilökuntaa. Opetusmenetelmät ja -materiaalit ovat muuttuneet lapsiystävällisiksi. Väkivaltaa ei käytetä enää kurinpitotilanteissa.

Dhanushan ja Mahottarin koululaiset saavat opetusta nepalin kielen sijaan omalla äidinkielellään, maithilin kielellä. Muutosten seurauksena oppimistulokset ovat parantuneet ja koulunkäynti muuttunut säännölliseksi.

– Aiemmin koululla oli pieni merkitys yhteisössä. Nykyään koulut ovat tärkeitä paikkoja ja yhteisiä ylpeyden aiheita. Joillekin kouluille lapset tulevat vapaa-ajallakin viettämään aikaa, koska koulu on niin kiva paikka.

Maailman lapset kouluun 

Fidan ja kirkkokumppanien kehitysyhteistyö parantaa lasten oikeuksia maail­man köyhimmillä alueilla. Fida kehittää Nepalissa 40:tä koulua, ja työ vaikuttaa noin 12 000 lap­sen elämään. Eri puolilla maail­maa Fidan kautta noin 50 000 lapsen mahdollisuus käydä kou­lua paranee.

teksti: Elina Ojala kuva: Fidan arkisto

Fiilisbarometri