Ajankohtaista

Ulkopuolinen arviointiraportti: Fidan kehitysyhteistyön ohjelma Keniassa saavutti tuloksia yli asetettujen tavoitteiden

Kaksi naista esittelee varjorakennelmaa, joka suojaa viljeltyjä kasveja rutikuivassa ympäristössä.

Fida teetti Keniassa tehdystä kehitysyhteistyöstä ulkopuolisen arvioinnin. Sen mukaan viimeisen viiden vuoden työ on ollut erittäin tuloksellista ja edistänyt niin Kenian kuin Suomen kehitystavoitteita.

Fida tekee Keniassa yhteistyötä Full Gospel Churces of Kenya -kirkkokunnan (FGCK) kanssa. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oikeutta koulunkäyntiin ja turvalliseen elämään. Työllä tuetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, kuten orpoja, kadulla eläviä lapsia, vammaisia lapsia, teiniäitejä sekä syrjäytyneitä nuoria. Työtä tehdään Keniassa viidellä alueella: Kakamega, Loita, Marsabit, Pwani ja Nairobi.

Toteutetun arvioinnin tarkoituksena oli arvioida OECD:n Kehitysyhteistyökomitean määrittelemien kriteerien mukaisesti maaohjelman johdonmukaisuutta, tuloksellisuutta, tehokkuutta, relevanssia, vaikuttavuutta ja kestävyyttä.[1] Vastaavanlaisia arviointeja tehdään kehitysyhteistyössä säännöllisesti.

Fidan Kenian maaohjelmakoordinaattorin Elisha Guran mukaan arviointi on tärkeä osa työtä, koska se osoittaa onko työ edistynyt tavoitteiden mukaisesti.

– Arviointi antaa kuvan siitä, olemmeko tehneet asioita oikein, Gura tiivistää.

Lyhyemmät koulumatkat, parantunut oppiminen

Arvioinnin mukaan Fidan työtä Keniassa ovat ohjanneet sekä Kenian kehitystavoitteet että Suomen kehityspoliittiset prioriteetit. Työ on edistänyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti köyhyyden ja nälän poistamista sekä terveyden, koulutuksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon parantamista.

Uudet pulpetit auttoivat erityisesti vammaisia lapsia, kun heidän ei enää tarvinnut istua kivillä tai pölkyillä.

Fidan kehitysyhteistyö todettiin myös tehokkaaksi. Ohjelma ylitti tavoitettujen lasten määrän huikeasti: tavoitteeksi asetetun 15 000:n lapsen sijaan ohjelmasta hyötyi yli 57 000 lasta, joista lähes 34 000 oli tyttöjä.

Näistä lapsista yli 1 100 oli vammaisia lapsia. Esimerkiksi uusien koulujen rakentaminen lyhensi koulumatkoja ja paransi oppimisen laatua. Lisäksi uudet, asianmukaiset pulpetit auttoivat erityisesti vammaisia lapsia, kun heidän ei enää tarvinnut istua koulussa kivillä tai pölkyillä.

Poika pitää käsiään juoksevan veden alla ja hymyilee.
Arvioinnin mukaan koulujen rakentaminen paransi oppimisen laatua. Kenian Marsabitin alueella oppilas nautti vedestä FGCK:n ylläpitämän koulun pihalla.

Pandemia ja pitkittynyt kuivuus vaikeuttivat työtä

Edelliset kaksi vuotta toivat Kenian työlle poikkeuksellisia haasteita. COVID-19 pandemia vaikeutti työtä merkittävästi vuosina 2020 ja 2021. Esimerkiksi yhteiskunnan sulkutilat rajoittivat liikkumista ajoittain niin, ettei Fidan ja kumppanin henkilöstö päässyt toteuttamaan suunniteltuja toimia.

– Pandemian vuoksi moni kenialainen menetti toimeentulonsa. Tämä puolestaan lisäsi perhekonflikteja ja väkivaltaa, mikä hankkeen osalta tarkoitti, että työn fokusta jouduttiin suuntaamaan uusiin haasteisiin, maaohjelmakoordinaattori Elisha Gura kertoo.

Arviointikaudella Keniassa koettiin myös jatkuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Yksi maaohjelman lippulaivoista on ollut ihmisten ruokaturvan ja toimeentulon parantaminen kouluttamalla kestäviä maanviljelytaitoja. Valitettavasti pitkittyneet kuivat kaudet heikensivät maanviljelyn mahdollisuuksia ja toivat maaohjelman toiminta-alueille vakavan ruokapulan.

Resurssit kohdennettiin todellisiin tarpeisiin ja niillä autettiin kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä.

– Vastataksemme nälkään jouduimme entisestään lisäämään koulutuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Esittelimme entistä enemmän kuivuutta kestäviä viljelykasveja tilanteen torjumiseksi, mutta toisin kuin oli suunniteltu, jouduimme myös kannustamaan ihmisiä muihin toimeentulon lähteisiin maanviljelyn sijaan, Gura kertoo.

Arvioinnin mukaan maaohjelma onnistui vuosina 2018-2021 haasteista huolimatta käyttämään saamansa resurssit tehokkaasti. Fida ja FGCK onnistuivat muuttamaan Kenian maaohjelmalle annetut resurssit tuloksiksi hyvin. Sen osoittaa esimeriksi reilusti tavoitteen ylittävä hyödynsaajien määrä.

Raportissa todetaan, että Fida ja FGCK onnistuivat työn tehokkuudessa erityisesti siksi, että resurssit kohdennettiin todellisiin tarpeisiin ja niillä autettiin kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Työn jatkuvuus on tärkeää varmistaa

Arvioinnin mukaan Fidan Kenian maaohjelma edistää oikeudenmukaisuutta, ihmisarvoa ja rauhaa Keniassa. Saavutettujen tulosten kestävyyden kannalta on arvioijan mukaan tärkeää, että Kenian maaohjelmassa huomioidaan yhteisöjen tarpeet myös vastaisuudessa. Ohjelmakaudella 2018-2021 FGCK:n toimeenpanokykyä vahvistettiin kehittämällä sen organisaation henkilöstöpolitiikkaa sekä linjauksia liittyen lasten oikeuksiin ja hyvään hallintoon. Arviointiraportti suosittelee, että Fida jatkaa FGCK:n tukemista työn toteuttamisessa. Näin työn kestävyyttä ja jatkuvuutta voidaan vahvistaa edelleen.

– Arviointi osoitti, että olemme relevantti toimija, vastaamme ihmisten tarpeisiin ja käytämme resurssimme tehokkaasti. Teemme oikeita asioita ja teoillamme on vaikutusta. Toisin sanoen, työmme Keniassa on perusteltua, Elisha Gura tiivistää.

 

Pääkuvassa äiti ja tytär esittelevät varjorakennelmaa, joka suojaa heidän viljelemiään kasveja kuumuudelta ja kuivuudelta Marsabitin alueella Keniassa.

[1] https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm


Lue lisää Fidan kehitysyhteistyöstä Keniassa: puhdas vesi muuttaa yhteisöjen elämää Keniassa.