Ajankohtaista

Tytöt muuttavat maailmaa – hyvää tyttöjen päivää!  

Tänään 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tavoitteena on tukea tyttöjä: muistuttaa heidän oikeuksistaan sekä luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa. Me työskentelemme joka päivä sen eteen, että tyttöjen oikeus koulutukseen, terveyteen ja turvalliseen elinympäristöön toteutuu.

Maailman valtiot YK:n johdolla hyväksyivät jo vuonna 1995 Pekingin julistuksen, jossa todetaan, että ”naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet ovat erottamaton, olennainen ja jakamaton osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia”. Pekingin toimintaohjelma vahvisti naisten asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja muistutti, että myös tytöillä tulee olla mahdollisuus nauttia kaikista ihmisoikeuksista. YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä. Tasa-arvo koulutuksessa onkin lisääntynyt, sillä koulua käymättömien tyttöjen määrä on puolittunut vuodesta 1995 lähtien.

Koronan vaikutukset synkkiä, tasa-arvo vaarassa 

Positiivisen kehityksen sukupuolten tasa-arvossa keskeytti kuitenkin maailmanlaajuinen koronapandemia. Korona on vahvistanut kehittyvissä maissa jo olemassa olevia haasteita, ja erityisesti tyttöjen oikeudet ovat heikentyneet entisestään. Koronan vaikutukset näkyvät muun muassa lasten hyväksikäytön, kotiväkivallan ja lapsiavioliittojen lisääntymisenä.  

Jo ennen koronaa 130 miljoonaa tyttöä ei päässyt kouluun, ja pandemian vuoksi jopa 11 miljoonaa tyttöä uhkaa jäädä koulupudokkaiksi.  

 Myös tyttöjen koulunkäynti on keskeytynyt ja koulupudokkuus lisääntynyt merkittävästi. Vaikka koronarajoituksia on alettu purkaa, eivät tytöt kaikissa maissa ole päässeet palaamaan kouluun.   

Fida tekee työtä tyttöjen oikeuksien hyväksi   

 Tyttöjen oikeudet ovat Fidan toiminnan ytimessä, ja työskentelemme joka päivä sen eteen, että tyttöjen oikeus koulutukseen, terveyteen ja turvalliseen elinympäristöön toteutuu. Hankkeissamme pyritään tunnistamaan eriarvoisuutta aiheuttavat juurisyyt ja vaikuttamaan sukupuolten välistä eriarvoisuutta ylläpitäviin rakenteisiin. 

Vuonna 2020 vahvistimme 121 000 lapsen oikeutta koulutukseen.  

 Tyttöjen koulutus on tärkeä keino vähentää äärimmäistä köyhyyttä, sillä koulutus suojaa monelta riskiltä. Tyttöjä, jotka eivät pääse kouluun uhkaavat muun muassa teiniraskaudet, pakkoavioliitto ja väkivalta. Me edistämme tyttöjen pääsyä koulutukseen esimerkiksi tarjoamalla etäkoulupaketteja ja rakentamalla kouluille erilliset vessat tytöille, jotta koulunkäynti ei esty kuukautisten takia.

Kaikkien tyttöjen tulisi voida elää normaalia arkea kuukautisista huolimatta  

Vuosittain kymmenet miljoonat tytöt jättävät koulupäivän väliin kuukautisten takia. Kuukautisiin liittyy häpeää ja vääriä uskomuksia, eikä köyhimmillä alueilla ole saatavilla terveysneuvontaa. Fidan ohjelmissa parannetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluja ja järjestetään koulutuksia aiheista kuten ympärileikkausten haitat, teiniraskaudet ja kuukautishygienia. Koulutuksemme tavoittivat viime vuonna Afrikassa 6 000 tyttöä. 

Kenialainen Paula Konttinen työskentelee Fidan Itä-Afrikan kehitysyhteistyön alueellisena ohjelmapäällikkönä. Alueellisen ohjelman hankkeet hyödyttävät yli 100 000 tyttöä ja naista Burundissa, Keniassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa, Tansaniassa ja Ugandassa.  

Korona on pysäyttänyt Itä-Afrikassa viime vuosien kehityksen ja lisännyt epätasa-arvoa. Esimerkiksi Keniassa miljoonat lapset jäivät ilman opetusta, kun koulut suljettiin jopa yhdeksän kuukauden ajaksi. Syrjäseuduilla ei ole mahdollisuutta etäopetukseen, koska perheillä ei ole sähköä, nettiyhteyttä, tietokoneita tai älypuhelimia. Konttisen mukaan tilanne on lisännyt tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja pahoinpitelyä. Myös teiniraskaudet ovat lisääntyneet, kun monet tytöt huijataan rahan varjolla seksiin. 

Koulu on suojellut monia tyttöjä varhaisilta avioliitoilta ja ympärileikkauksilta. Nyt nämäkin ovat nousussa, kun lapset jäävät kotiin.  

Kun koulut suljettiin, monilla ei enää ollut mahdollisuutta saada kuukautissuojia, ja jotkut tytöt ovat jopa joutuneet myymään itseään saadakseen rahaa terveyssiteiden ostamiseen, Konttinen kertoo. Siksi Fida on korona-aikana jakanut  1 000 tytölle kuukautissiteitä.  

Myös pojat ja miehet on tärkeää ottaa mukaan työhön, jotta kuukautiset eivät olisi enää tabu. Hankkeissamme myös miehet kouluttavat yhteisöjä kuukautisista, ja koulutuksiimme osallistuneista miehistä jopa 75 % kokee nyt voivansa puhua kuukautisista tyttäriensä kanssa. Miehet oppivat  kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta, minkä seurauksena naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö vähenevät.

Toivo ja tulevaisuus maailman tytöille 

Tyttöjen päivä muistuttaa, kuinka paljon syrjintää ja epäoikeudenmukaista kohtelua tytöt edelleen kohtaavat ympäri maailmaa. Koronan kaltaiset kriisit ja pitkittyneet konfliktit iskevät pahimmin juuri heikoimmassa asemassa oleviin; naisiin ja tyttöihin. Tyttöjen oikeudet jäävät sivuun myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja rauhanrakennusprosesseissa. 

Siksi me koulutamme niin tyttöjä kuin vanhempia ja opettajia lapsen oikeuksista. Kun tytöillä on tietoa oikeuksistaan, mahdollisuus tehdä heitä itseään koskevia päätöksiä toteutuu. Tarvitsemme kuitenkin investointeja tyttöjen koulutukseen ja terveydenhuoltoon, jotta kaikilla maailman tytöillä olisi mahdollisuus kasvaa potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan.