Ajankohtaista

Nyt on aihetta kiittää: valtio myönsi lisärahoitusta työhömme Afrikassa

Fida ohjaa tukea työhön batwojen parissa Burundissa.

Suomen valtio myönsi lisätukea kehitysyhteistyöhön Afrikassa. Fidan osuus järjestöille myönnetystä lisärahoituksesta on 1,8 miljoonaa euroa kahdelle vuodelle.

–Tämä on hyvä osuus järjestöllemme, riemuitsee kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö Anne Haverinen tunnustuksena edessä olevan työn tärkeydestä.

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari myöntää lisärahoitusta yhteensä 22,5 miljoonaa euroa 17 suomalaiselle järjestölle vuosina 2020-21.  Fidan osuus rahoituksesta on kahdeksan prosenttia. Kansalaisjärjestöt torjuvat tuella ilmastonmuutosta, tukevat vähemmistöjen oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa. Rahoitus on osa Suomen uutta hallitusohjelmaa.

–Seuraavaksi tarkennamme maakohtaisia suunnitelmia ja kokonaisuutta saamamme tuen pohjalta, Anne Haverinen kertoo.

Fida kohdistaa tuen maanosan köyhimpiin yhteisöihin

Fida käyttää saamansa lisärahoituksen Burundissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa ja Tansaniassa. Näissä maissa tuetaan ilmastonmuutoksesta kärsiviä yhteisöjä, edistetään lasten oikeuksia ja nuorten lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä sekä tuetaan vammaisia henkilöitä ja etnisiä vähemmistöjä kuten Burundin batwoja oikeuksineen.

Nuorten lisääntymis- ja seksuaaliterveys on noussut tärkeäksi ja näkyväksikin teemaksi työssämme etenkin viime vuosina. Varsinkin tyttöjen terveyttä edistetään ja haitallisia tabuja hälvennetään yhteensä viidessä Afrikan maassa kouluttamalla yhteistyössä kirkkokumppanien, kuukautisterveyslähettiläiden ja yritysten kanssa. Tulevaisuus on lasten! -ohjelmamme kattaa yhteensä 15 maata Afrikan lisäksi Aasiassa ja Lähi-idässä.

Valtion lisätuki on osoitus järjestöjen työn tuloksellisuudesta, jota puoltavat myös aiemmin tehnyt ministeriön omat selvitykset. Fidassa ja muissa ministeriön ohjelmatukea saavissa suurissa järjestöissä on juuri saavutettu puolivälin rajapyykki nelivuotisissa kehitysyhteistyön ohjelmissa. Ministeriö on myös käynnistänyt lisätuen haun pienempien suomalaisjärjestöjen yksittäisille hankkeille.


Lue lisää:

Ulkoministeriön tiedote 31.1.2020

Kattojärjestö Fingon tiedote

Kuva: Edistämme batwalasten oikeuksia CEPBU-kirkkokumppanin kanssa Burundissa.