Ajankohtaista

Neljä merkittävää kehitystulosta Afganistanista

Afganistanilaiset lapset lennättävät leijaa

Fidan työ Afganistanissa paransi naisten koulutusmahdollisuuksia ja toi hammashoidot köyhimpien ulottuville.

Kun Fida aloitti kehitysyhteistyön Afganistanissa, kansalaisilla ei juuri ollut tietoutta suunterveydestä kuten hampaiden harjaamisesta. Etenkin maaseudulla perheiden oli vaikea päästä hammashoitoon. Perinteisen afganistanilaisen sananlaskun mukaan ”Kun hammasta särkee, se vedetään pois”. Myös hammaslääkäreiden koulutus maassa oli riittämätöntä.

Suunterveys on yhteydessä ihmisen muuhun terveyteen; tulehduksilla voi olla vaarallisia seurauksia, jos ne pääsevät leviämään suusta muualle kehoon. Puutteellisen suunterveyden aiheuttamat tulehdukset ovat myös yleinen kuolinsyy kehittyvissä maissa.

1.  Hammaslääkäreiden koulutus kehittyi

Vuonna 2014 Fida aloitti sanitaatiotyön Afganistanissa yhdessä Shelter Now International -järjestön kanssa Suomen ulkoministeriön tuella. Mukaan tulivat maan terveys- ja koulutusministeriöt.

Fidan työn tuloksena hammaslääkäreiden koulutus parani. Heratin yliopiston Hammaslääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutetussa ohjelmassa koulutettiin opiskelijoita, joista noin 40% oli naisia.

Hammaslääkäriksi valmistuva Noori Narges totesi olleensa aikaisemmin hermostunut käytännön hoitotyöstä.

–Saatuani harjoitteluohjausta käytännön hoitotyössä kokeneilta hammaslääkäreiltä ja henkilökunnalta, itseluottamukseni lisääntyi ja pystyn nyt käsittelemään stressiä paremmin.

Heratin yliopiston hammaslääkäriopiskelijoiden asenteet muuttuivat. Heitä alkoi kiinnostaa palkan sijasta enemmän ihmisten terveys. Lisäksi käytännön harjoittelu toi osaamista ja itseluottamusta. Moni opiskelijoista sanoi haluavansa palvella yhteisöään olemalla hyvä hammaslääkäri.

2. Lasten suunterveys parani 42 koulussa

Hammasklinikoiden varustelua kehitettiin ja peruskouluissa kierrettiin opettamassa koululaisille ja opettajille suuhygienian perusteita.

Fidan läntisellä ohjelma-alueella noin 80 prosenttia lapsista harjaa nyt hampaansa. Koululaiset käyvät myös enemmän hammaslääkärin tarkistuksissa.

–Opin hoitamaan hampaitani nauttimalla maitotuotteita, käyttämällä hammaslankaa ja harjaamalla hampaat fluoritahnalla, kertoo Simin, suunterveysohjelman osallistuja.

3. Länsi-Afganistaniin perustettiin kaksi hammasklinikkaa köyhälle väestölle

Ohjelma perusti hammasklinikat Heratin maaseudulle sekä Heratin kaupungin Naisten- ja lastensairaalan yhteyteen. Klinikat ovat parantaneet etenkin köyhimpien perheiden äitien ja lasten suunterveyttä.

Kolmas ohjelman tukema klinikka sijaitsee myös maaseudulla. Sinne kehitettiin maaseutuolosuhteisiin soveltuvia hoitokäytäntöjä.

4. Fida ehkäisi koronapandemiaa maassa

Kun koronapandemia levisi Afganistaniin, Fida toimitti ruokaa, käsienpesupisteitä ja hygieniatarvikkeita yhteisöihin. Pandemia vaikutti erityisesti köyhimpien afganistanilaisten toimeentuloon, sillä näiden päiväpalkkatyöt keskeytyivät. Myös lasten koulunkäynti keskeytyi. Fidan hätäavusta hyötyi noin 300 000 ihmistä.

Kun Taleban otti Afganistanin haltuunsa äkillisesti elokuussa 2021, Fidan kehitysyhteistyön maaohjelma jouduttiin lakkauttamaan etuajassa. Jatkossa naisten asema ja koulutusmahdollisuudet maassa heikkenevät. Myös yliopiston hammaslääkärikoulutuksen ja peruskoulujen terveysopetuksen jatko on epäselvä, kun maata islamilaistetaan.

Fidan kumppanit mahdollistivat naisten pääsyn johtoasemiin. Heratin yliopisto-opiskelijoista 40 prosenttia oli naisia ennen viime vuonna tapahtunutta vallanvaihdosta.

NÄIN TYÖMME VAIKUTTI:

Yli 420 000 ihmistä hyötyi Fidan työstä Afganistanissa

  • Fidan sanitaatiohanke hyödytti tuhatta ihmistä koillisessa Badakshanin maakunnassa.
  • Vuosina 2015-21 kehitysyhteistyön ohjelma keskittyi ennaltaehkäisevään suunterveyteen ja hammaslääketieteen koulutukseen läntisessä Heratin maakunnassa.
  • Uudet hammaslääkäriklinikat perustettiin Heratin maaseudulle ja kaupunkiin.
  • Yli 300 opettajaa koulutettiin antamaan 42 peruskoulussa terveyskasvatusta.
  • Kaikkiaan noin 420 000 ihmistä hyötyi ohjelmasta. Samalla naisten ja tyttöjen asema parani.
  • Talebanin noustua valtaan vuonna 2021 kumppanin työn jatko riippuu hallinnon toiveista.
  • Kehitysyhteistyö Afganistanissa päättyi vuonna 2021. Fida jatkaa humanitaarisen hätäavun toimittamista maahan.