Ajankohtaista

Mahtavaa lapsen oikeuksien päivää!

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on nostaa esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvoinnista. Alakoululaiset tenttasivat haastattelussa Fidan johtajia lasten oikeuksista. Katso videoilta, kuinka Ruut ja Harri pärjäsivät.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus koulunkäyntiin, terveydenhoitoon, ravitsevaan ruokaan, turvaan ja huolenpitoon. Lisäksi kaikilla maailman lapsilla on oikeus leikkiin, omaan mielipiteeseen sekä oikeus olla juuri sellainen kuin on.

Fida edistää lapsen oikeuksia Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Viime vuonna jopa 200 000 lasta ja aikuista oppi lasten oikeuksista työmme ansiosta. Tuemme mm. lastenparlamentteja, joissa lapset saavat oman äänensä kuuluville ja pääsevät harjoittelemaan vaikuttamistyötä.

Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi alakoululaiset Didi, Jefunne, Olivia ja Onni tenttasivat Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakolaa ja Aasian aluejohtaja Ruut Monosta lasten oikeuksista. Katso videoilta, kuinka Harri ja Ruut pärjäsivät lasten tiukassa tentissä. Lisäksi haastatteluissa selviää, mitä yhteistä on laiskiaisilla ja lapsen oikeuksilla.

Lapsella on oikeus käydä koulua

 

Vuonna 2020 vahvistimme jopa 121 000 lapsen oikeutta koulutukseen.

Teemme valistustyötä, jotta niin lapset kuin vanhemmat ymmärtävät koulutuksen tärkeyden. Järjestämme koulutuksia mm. vammaisten lasten oikeuksista, ja yhteisöjen asenteet ovatkin muuttuneet. Kongossa ja Irakissa yli 900 vammaista lasta on päässyt kouluun vaikuttamistyömme ansiosta.

Korona on sulkenut kouluja ja jopa 1,5 miljardia lasta on ollut pandemian aikana poissa koulusta. Nepalissa jaoimme etäkoulupaketin yli 27 000 lapselle, kun koulut sulkeutuivat koronan vuoksi.

Lisäksi edistämme kuukautis- ja lisääntymisterveyttä, jotta yhdenkään tytön koulunkäynti ei enää keskeytyisi kuukautisten takia. Itäisessä Afrikassa kuukautisterveyskoulutuksiimme osallistui yli 6 000 tyttöä. Työmme tuloksena lapsiavioliitot, huono kuukautishygienia ja sukupuolitaudit vähenevät.

Lapsella on oikeus turvaan ja huolenpitoon

Lapsella on oikeus tulla kohdelluksi hyvin ja saada osakseen huolenpitoa. Koulutamme yhteisöjä ottamaan huomioon lapsen oikeudet ja suojelemaan lapsia kaltoinkohtelulta. Ehkäisemme väkivaltaa tarjoamalla psykososiaalista tukea sekä kouluttamalla paikallisia kumppaneita lastensuojelusta. Tämä luo lapsille turvallisemman elinympäristön sekä vähentää lasten riskiä joutua hyväksikäytetyksi, työvoimaksi tai pahimmillaan ihmiskaupan uhriksi.

Erityisesti konfliktialueiden lapset tarvitsevat turvaa ja huolenpitoa. Tuemme lapsiystävällistä suunnittelua, kuten leikkitiloja pakolaisleireillä ja koulutamme yhteisöjä lapsen tarvitsemasta erityistuesta vaikeissa olosuhteissa mm. Syyriassa, Irakissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Lapsella on oikeus ravitsevaan ruokaan

 

Vuonna 2020 jaoimme ruoka-apua yli 41 000 ihmiselle, joista suurin osa lapsiperheitä.

Jemenissä ruoka-apua saa kuukausittain 2 000 perhettä, jotka ovat paenneet konfliktia ja taisteluita. Itäisessä Afrikassa perheiden ravitsemusta ja toimeentuloa kohennetaan mm. opettamalla kestäviä viljelysmenetelmiä sekä lahjoittamalla siemeniä. Esimerkiksi Burundissa jopa 600 perheen ruokaturva on parantunut työmme ansiosta.

Miten juuri sinä voit vaikuttaa?

Meidän aikuisten tehtävänä on huolehtia, että lasten oikeudet toteutuvat ihan jokaisen lapsen kohdalla, niin Suomessa kuin maailmalla.

Voit edistää lasten oikeuksien toteutumista tukemalla Fidan työtä:

Voit lahjoittaa, toimia kummina, osallistua globaalikasvatuksen tunneille tai seurata ja jakaa tietoa Fidan työstä sosiaalisen median kanavissa. Kiitos, kun tuet lasten oikeuksia!

Koska lapsissa on toivo ja tulevaisuus!